Nüüdismaali kiirkursus

Eesti Kunstiakadeemia mis tahes teaduskonda õppima asuja eelis on maalide olemasolu. Näiteks saab neid esitada igas teaduskonnas sisseastumisel vajalike loominguliste töödena.

Kursus koosneb loengutest ja praktilisest tööst. Heidame kiirpilgu maalikunstile, nagu see on meie traditsioonilises ettekujutuses – renessansi ja impressionismi vahel – ning uurime, kuidas suhestub sellega nüüdisaja lähenemine maalikunstile. Praktilised tunnid on töötoad, kus osaleja loob loengutes käsitletud teemadest lähtuvalt kunstiteose. Selleks on võimalus kasutada traditsioonilisi vahendeid (näiteks lõuendit ja õlivärvi) või leida hoopis uusi väljendusvahendeid. Nendeks võivad olla nii skulptuur, installatsioon, video kui ka luuletus, või midagi sootuks uut, mida kunstnik suudab välja haududa!

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse tulemusel õppija

  • teab, milline on nüüdisaja lähenemine maalikunstile, ja oskab eristada seda traditsioonilisest;
  • on vabalt valitud vahenditega loonud loengus käsitletud teemadest lähtuva kunstiteose;
  • on oma teost esitlenud ja saanud juhendajalt tagasisidet.

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus

AEG, KOHT, MAHT JA HIND

Aeg: 15. maist 12. juunini 2018 teisipäeviti kl 17.30–20.30

Koht: Lembitu 12–13, Tallinn

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 100 eurot, alla 21-aastasele 60 eurot

JUHENDAJA

Holger Loodus on kunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia maalikursuste juhendaja. Ta on lõpetanud 2008. aastal EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna, täiendanud end 2011. aastal Karlsruhe Disainiülikooli meediakunsti osakonnas ja saanud aasta hiljem EKAs magistrikraadi maali erialal. 2012. aastal pälvis Holger isikunäitusega „2150. Portreed“ Tallinnas Draakoni galeriis noore kunstniku preemia ja ta on 2018. aastal väljaantava nüüdiskunsti auhinna Köler Prize üks nominente. Peale Tallinna on ta astunud näitusega üles Berliinis ning osalenud grupinäitustel Tallinna kunstihoones ja Kumus. Lisateave: http://www.holgerloodus.com.

Õppekavarühm

Kujutav kunst ja kunstiteadus

2018. a kevadsemestri kursustele saab registreerida SIIN

Info tel +37259199496 või e-postil koolitus@artun.ee

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud