Ruumi­targ(em)aks

NB! Grupp on täitunud

Inimesed  elavad, toimetavad ja on alati mingis ruumis, keskkonnas – kõige avaramas mõttes. Me kasutame ja võtame ruumi, väljendume ruumis ja ruumi vahendusel, teeme ruumi ja täidame seda. Kõik me oleme ruumilised olendid ja räägime ühel või teisel viisil nn ruumi keelt.

Kursuse eesmärk on ärgitada ruumi teadlikumalt kasutama ja mõistma, mõtlema ruumiliste otsuste, seoste ja tagajärgede üle. Ühtlasi kasvama ruumitundlikumaks ja -nõudlikumaks loojaks ja kasutajaks.

Loengute-vestluste ja lihtsate harjutuste kaudu räägime inimeste ruumilisest käitumisest ja vajadustest ning ruumi kujundamise vahenditest, füüsilistest ja sotsiaalsetest omadustest. Visandamise, analüüsimise ja mõtestamise abil harjutame ruumilist eneseväljendust. Katsetame erinevaid ideid paberil, maketeerime ning uurime ruumiloome meetodeid ja vahendeid.

Teemad

  • Ruumi keel. Ruumist rääkimise sõnavara. Kuidas ruume kujutatakse ja miks.
  • Ruumi tajumine. Intiimne-, isiklik-, sotsiaalne- ja avalik ruum. Kultuurilised ja ajaloolised eripärad ja inimlik ühisosa.
  • Ruumidisaini elemendid, vahendid ja meetodid.
  • Tüpoloogiad, funktsioon, valgus, proportsioonid, akustika, materjalid, sisekliima jne. 
  • Ruumiloome sotsiaalsed, poliitilised ja poeetilised aspektid.
  • Ruumiteooriad, unistused ja võimalused. Sinu, minu ja meie ruum.

Kursuse läbinu

  • märkab seoseid ja analüüsib ruumi kui tervikut
  • sõnastab ja väljendab ideid ruumidisainist
  • tunneb rõõmu joonistamisest, visandamisest ja maketeerimisest
  • kohtub ja saab tuttavaks erinevate mõtete ja inimestega, keda seob huvi ruumi ja keskkonna vastu.

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kursuse jooksul tehtud erinevate loominguliste tööde esitlus ja analüüs. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Sihtrühm
Ruumist, ruumisuhetest ja keskkonnast huvitatud inimesed

Õppekava koostajad on (sise)arhitektid Ulla Alla ja Malle Jürgenson.

Nad uurivad ruumi koos ja eraldi, praktiseerivad ja arutavad, otsivad seoseid ja mõtteid, vaidlevad elu, ruumiloome ja ehitatatud keskkonna üle. Nad leiavad, et õppimine ja õpetamine, küsimine ja vastuste otsimine, kogemine ja kogemuste vahetamine on enam-vähem samad asjad. Ja seda ükskõik millist elu- või eriala tahku silmas pidades. Ja et tegemine ja mittetegemine on vahel sama kaaluga. Kursusel jagavad nad koos kutsutud kaaslektoritega omi otsinguid ja avastusi, kogemusi ja praktikaid, teadmisi ja mõtteid ruumist, ruumiloomest ja ehitatud ning ehitamata keskkonnast.

Juhendajad on (sise)arhitektid Ulla Alla, Malle Jürgenson (MA), Kariina-Kristiina Kaufmann (BA), Piret Noor (MA), Gerda Kaasik (BA) ja Annika Kaldoja (MA).

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.


 

Aeg: 7. oktoober 2020 kuni 3. veebruar 2021 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A204
Maht: 6 EAP /156 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on kontaktõpet 96 tundi iseseisvat tööd
Hind:  830 eurot (võimalik tasuda kolme osamaksena)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaaneerimine
Registreerumine: kuni 30. september 2020 või kuni osaluskohti jagub.
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

 

Registreerun

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia