Ruumitarg(em)aks

NB! Kursus on täitunud!
Inimesed elavad, toimetavad ja on alati mingis ruumis, keskkonnas – kõige avaramas mõttes. Me kasutame ja võtame ruumi, väljendume ruumis ja ruumi vahendusel, teeme ruumi ja täidame seda. Kõik me oleme ruumilised olendid ja räägime ühel või teisel viisil nn ruumi keelt.

Kursuse sihtrühmaks on ruumist, ruumisuhetest ja keskkonnast huvitatud inimesed. Eesmärk on ärgitada ruumi teadlikumalt kasutama ja mõistma, mõtlema ruumiliste otsuste, seoste ja tagajärgede üle ning ühtlasi kasvama ruumitundlikumaks ja -nõudlikumaks loojaks ja kasutajaks.

Loengute-vestluste ja lihtsate harjutuste kaudu räägime inimeste ruumilisest käitumisest ja vajadustest ning ruumi kujundamise vahenditest, füüsilistest ja sotsiaalsetest omadustest. Visandamise, analüüsimise ja mõtestamise abil harjutame ruumilist eneseväljendust. Katsetame erinevaid ideid paberil, maketeerime ning uurime ruumiloome meetodeid ja vahendeid.

Teemad

  • Ruumi keel. Ruumist rääkimise sõnavara. Kuidas ruume kujutatakse ja miks.
  • Ruumi tajumine. Intiimne, isiklik, sotsiaalne ja avalik ruum. Kultuurilised ja ajaloolised eripärad ja inimlik ühisosa.
  • Ruumidisaini elemendid, vahendid ja meetodid.
  • Tüpoloogiad, funktsioon, valgus, proportsioonid, akustika, materjalid, sisekliima jne.
  • Ruumiloome sotsiaalsed, poliitilised ja poeetilised aspektid.
  • Ruumiteooriad, unistused ja võimalused. Sinu, minu ja meie ruum.

Kursuse läbinu 

  • märkab seoseid ja analüüsib ruumi kui tervikut
  • sõnastab ja väljendab ideid ruumi- ja keskkonnadisainist
  • (taas)avastab ja kasutab väljendusvahendeid nagu joonistamine, visandamine ja maketeerimine
  • kohtub ja saab tuttavaks erinevate mõtete ja inimestega, keda seob huvi ruumi ja keskkonna vastu

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kursuse jooksul tehtud erinevate loominguliste tööde esitlus ja analüüs. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendajad

Õppekava koostajad on (sise)arhitektid Ulla Alla ja Malle Jürgenson. Nad uurivad ruumi koos ja eraldi, praktiseerivad ja arutavad, otsivad seoseid ja mõtteid, vaidlevad elu, ruumiloome ja ehitatud keskkonna üle. Nad leiavad, et õppimine ja õpetamine, küsimine ja vastuste otsimine, kogemine ja kogemuste vahetamine on enam-vähem samad asjad ning seda ükskõik millist elu- või eriala tahku silmas pidades, ja et tegemine ja mittetegemine on vahel sama kaaluga. Kursusel jagavad nad koos kutsutud kaaslektoritega omi otsinguid ja avastusi, kogemusi ja praktikaid, teadmisi ja mõtteid ruumist, ruumiloomest ja ehitatud ning ehitamata keskkonnast.

Juhendajad on (sise)arhitektid Ulla Alla, Malle Jürgenson (MA), Piret Noor (MA), Gerda Kaasik (BA) ja Annika Kaldoja (MA).

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.Aeg
: 3. veebruarist kuni 19. maini 2022 (v.a 24. veebruaril) neljapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A301
Maht: 156 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on kontaktõpet ja 96 tundi iseseisvat tööd (6 EAP)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 27. jaanuarini 2022 või kuni kohti jagub
Hind: 860 eurot
Enne 20. jaanuari registreerudes on võimalik tasuda osamaksetena: 280 eurot registreerumisel, 26. jaanuariks 300 eurot ja 12. veebruariks 280 eurot.

 

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud