(Sise)arhitektuuri ja muinsuskaitse eelakadeemia

NB! Grupid on täitunud.

Arhitektuuri, sisearhitektuuri ja muinsuskaitse eelakadeemia on mõeldud neile, kes kaaluvad astuda eelkõige arhitektuuri või sisearhitektuuri bakalaureuseõppesse. Kursusel käsitletakse valdkonna olulisimaid teemasid ja oskusi ning osalejal on võimalus mõista, milline näeb välja nende erialade õpe Eesti Kunstiakadeemias.

 

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse tulemusel õppija

  • tajub ruumi adekvaatselt,
  • suudab luua ülesande idee kohta narratiivi ja seda tutvustada,
  • väljendab ennast visandamise kaudu,
  • oskab joonistada ruumilist keskkonda,
  • on esitlenud oma ideid ruumilise maketi abil,
  • suudab väljendada ennast mõtestatult ja kriitiliselt,
  • on koondanud oma ruumiga seonduvad projektid portfooliosse.

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

 

AEG, KOHT, MAHT JA HIND

Õpe toimub kahes grupis.

I grupp kohtub 29.01.–23.04.2018 esmaspäeviti ja alates 15.03 ka neljapäeviti kl 17.30–19.45

II grupp kohtub 30.01.–24.04.2018 teisipäeviti ja kolmapäeviti kl 17.30–19.45 (à 3 akadeemilist tundi, kokku 51 akadeemilist tundi). Kursuse lõpus on 24. aprillil arvestus (5 akadeemilist tundi)

Koht: Eesti Kunstiakadeemia õppehooned, Tallinn

Maht: 56 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 22 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)

Hind: 280 eurot. Võimalik tasuda kolme osamaksena (130 eurot, 75 eurot, 75 eurot). Alla 21aastastele on maksumus 180 eurot, mis on samuti võimalik tasuda kolme osamaksena (à 60 eurot)

 

JUHENDAJAD

Alina Nurmist

Alina Nurmist on lõpetanud EKA sisearhitektuuri magistriõppe 2017. aastal. Õpingute vahel töötas ta mitmes sisearhitektuuribüroos, mis on andnud talle kogemuse kõiksugu laadi ülesannetega alates joonestamisest kuni ehitamiseni. Üks põnevamaid ettevõtmisi on Alina jaoks olnud vahetusaasta Belgias Gentis asuvas Sint-Lucase ülikoolis, mille kõrvalt jätkus tal aega ka praktikaks arhitektuuribüroos NU architectuuratelier. Sealne täiesti uus ja võõras keskkond tegi ta iseseisvamaks, avardas silmaringi ning aitas näha oma eriala teise nurga alt. Värsket pilku peabki Alina eriti väärtuslikuks, kuna see aitab mõtestada inimese ja ruumi teemat üha uuesti ja uutmoodi. Erisugused kooliteed rikastanud kogemused on veennud Alinat selles, et õppimise ja õpetamise protsess on vastastikune.

Liina-Liis Pihu

Liina-Liis Pihu on EKA magistrikraadiga arhitekt (2016), keda huvitavad tühjad, mahajäetud hooned. Ta näeb neis põnevat võimalust uuteks funktsioonideks ja/või ehitusmaterjalide taaskasutamiseks. Lisaks inimese loodud ruumile paelub Liina-Liisi võimas ja müstiline loodus. Praegu töötab ta Koda projekti meeskonnas, kus tegeleb elamise uute vormide ja ajutise ruumikasutuse teemaga. Põhitöö kõrvalt juhendab Liina-Liis noori Arhitektuurikoolis ja EKAs.

Gert Guriev

Gert Guriev õppis EKAs seitse aastat, sh ühe aasta vahetusüliõpilasena Kopenhaageni kunstiakadeemias. Ta on edukalt osalenud arhitektuurivõistlustel ja näitustel. Gert on EKAs õppimise kõrvalt töötanud arhitektuuribüroos 3+1 arhitektid. http://www.gertguriev.com

Juhan Hint

Juhan Hint õpib EKAs muinsuskaitse ja konserveerimise eriala magistriõppes, olles spetsialiseerunud arhitektuuri konserveerimise suunale. Õpingute kõrvalt töötab ta akende-uste restauraatorina ettevõttes Kuukaar. Kõige südamelähedasemad ongi Juhanile praktilise restaureerimise projektid ja töötoad – ta on neis osalenud nii Eestis, Rootsis kui ka Norras. Samuti on õpingud EKAs võimaldanud teha erialaselt silmi avardavaid õppereise Kreekasse, Valgevenesse, Saksamaale jm. Lisaks praktilistele käelistele tegevustele meeldib Juhanile arhitektuursete objektide joonestamine ja (linna)ruumi kontseptuaalne planeerimine. Ta on osalenud ja osaleb ka sel õppeaastal EKA ja Tallinna Tehnikaülikooli eri erialade üliõpilasi ühendavas ruumiplaneerimise töötoas „Hüljatud maastikud“. Tuleviku kvaliteetse elukeskkonna võtmeks peab Juhan uue ja ajaloolise ehitussubstantsi ühildamist selliselt, et tekiks orgaaniline mitmekesine kooslus, kus üks poleks teisele mitte koormaks, vaid need substantsid täiendaksid teineteist. Säärase positiivse sünergia parimaks näiteks Tallinnas peab ta Rotermanni kvartalit.

Kirke Päss

Kirke Pässil on arhitektuuri ja linnaplaneerimisalane magistrikraad (2017), mille omandas Eesti Kunstiakadeemias ja Taanis õppides. Hetkel on ta arhitekt arhitektuuribüroos Molumba ning juhendaja Arhitektuurikoolis. Kirke jaoks on arhitektuur viis, kuidas kogeda maailma. See pakub unikaalse vaatenurga ühiskonda puudutavate küsimuste mõistmiseks ja mõtestamiseks. Praktikad, töötoad (sh EASA) ja võistlused erinevate büroode, rahvuste ning erialade esindajatega on näidanud talle kui avar ja samas tihedalt seotud on ruumiküsimustega tegelev valdkond. Arhitektuur puudutab meid kõiki.

 

ÕPPEKAVARÜHM

Arhitektuur ja linnaplaneerimine

 

REGISTREERIMINE

NB! Grupid on täitunud.

Info tel +37259199496 või e-postil koolitus@artun.ee

 

Postitas Kristiina Krabi

Viimati muudetud

Avatud akadeemia