UNILAB disainisprint

Kas 80-aastane Mari Viru-Jaagupist oskab e-poest hõlpsasti tellida? Kuidas kuulmis- ja nägemispuudega Ants tuleb ettevõtte teeninduskeskkonnas kõrvalise abita-iseseisvalt toime? Kuidas muuta meeskonna tööprotsess tulemuslikumaks?

Eesti Kunstiakadeemia ja MTÜ Universaaldisaini labori koostöös pakutav tasuta täienduskoolitus on suunatud ettevõtjatele ja sealhulgas ka FIEdele, kes tegelevad keskkonna-, toote- või teenuse arendusega, et aidata viia toode, teenus või keskkond uuele tasemele. Koolitusel arendatakse valitud keskkonnad, tooted või teenused sobivaks erinevate kasutajate vajadustele, kasutades universaaldisaini põhimõtteid ja metoodikat.

Disainisprint võimaldab säästa olulisi ressursse, sest sprindi käigus loodud prototüübi abil saab kogeda arendatud toodet, teenust või keskkonda ning kaardistada kasutajakogemust tegemata suuri kulutusi.

Universaaldisain on lähenemisviis, mis aitab muuta keskkonna, tooted ja teenused sobivaks erinevatele sihtgruppidele (kõigile inimestele) erikohalduse vajaduseta. Näiteks võib tähendada see, et toode-teenus-keskkond muudetakse paindlikumaks, lihtsamaks, rohkem vigu võimaldavaks, madalamat füüsilist pingutust nõudvaks jne. Disaini abil aidatakse neid inimesi, kelle jaoks varem oli toote, teenuse või keskkonna kasutamine probleemne või võimatu. Ühtlasi parandab universaaldisain kasutuskogemust ka kõigil teistel. 

 

Toote, teenuse või keskkonna arendus

Osalejad on oodatud koolitusele olemasoleva keskkonna, toote, teenuse või uue ideega, mida soovitakse arendada. Arendus toimub kolmeliikmelistes meeskondades. 

Arendus toimub kolmel suunal: empaatia suurendamine kokkupuutes lõppkasutajaga; tehnoloogia integreerimine teenuse-toote-keskkonna arendamise protsessi ning disain-sprint metoodika rakendamine kasutajakeskseks arenduseks.

 

Õppemetoodika

UNILAB disainsprint toetub ennast globaalselt tõestanud Google Ventures loodud unikaalsele SPRINT metoodikale, mis pakub võimaluse leida 5 päevaga lahendus keerukale probleemile. Koolituse käigus tehakse ühiselt läbi valitud toote, keskkonna või teenuse disaini, prototüüpimise ja kasutajapoolse testimise protsess, saadakse juhendamist ja tagasisidet ning õpetatakse rakendama universaaldisaini põhimõtteid, metoodikat ja tööriistu.

Osalejad saavad koolituse käigus võimaluse siduda arendusprotsess ühe Eesti Kunstiakadeemia innovaatilises tipplabori tehnoloogiliste ning digitaliseerimise võimalustega.

Kogemuslugusid Google Ventures disainsprindi käigus arendatud toodetest-teenustest-keskkondadest võib lugeda siit: https://sprintstories.com/

 

Kava

 1. päev. Probleemi mõistmine. Kontekstist arusaamine ning disainiuurimuse planeerimine. Disainiuurimuse läbiviimine. Kasutaja vajaduste kaardistamine
 2. päev. Tulemuste kaardistamine. Uurimustulemuste kaardistamine ja süntees. Fookuse valimine ja lähteülesande vormistamine
 3. päev. Ideede genereerimine. Lahendusideede väljatöötamine. Kasutuslugude visandamine
 4. päev. Tehnoloogia rakendamine. Tehnoloogiliste võimaluste kaardistamine mentoritega. Digitehnoloogia prototüüpimise koolitus. Prototüübi ehitamine
 5. päev. Prototüübi testimine. Kasutajakogemuse testimine. Tagasiside kogumine. Muudatusvajaduste kaardistamine

Koolituse sisu võib vastavalt osalejate huvidele ja oskustele varieeruda. 

 

Koolituse läbinu

 • teab kasulikke ja rakenduslikke uusi metoodikaid (digi)tehnoloogia ja disaini rakendamiseks igapäevatöös
 • teab universaaldisaini printsiipe ja rakendusvõimalusi ning on saanud praktilise kogemuse kasutajakesksest tootearendusprotsessist
 • Omab uut perspektiivi ärivõimaluste laiendamiseks ja strateegiliseks juhtimiseks läbi kaasava disaini
 • oskab kaardistada ja analüüsida erinevate sihtrühma liikmete problemaatikat igapäevaelu tegevuste ja keskkonna tajumise osas
 • oskab hinnata, analüüsida ja rakendada disaini ja tehnoloogilisi võimalusi inimeste igapäevasel hõlbustamisel ja mitmekesistamisel ja suhestamisel ühiskonnaga
 • oskab rakendada disainmõtlemist saavutamaks püstitatud eesmärki

 

Hindamismeetod

Koolitusel osalemise eelduseks ja edukaks läbimiseks on kohustuslik osalemine kõikidel kohtumistel ja koolituse lõpus toimuval ettekannetel, mille sisuks on tiimitööna tehtud tööde esitlus ja arutelu. Koolituse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Pärast projekti lõppu (2021. aastal) korraldatakse avalik esitlus parimatest töödest. Sellest osavõtt on vabatahtlik, kuna tegemist võivad olla konfidentsiaalsust nõudvate töödega ning korraldus sõltub osaleda soovijate arvust.

 

 

Juhendajad

Daniel Kotsjuba on disainer, kes on viimased 10 aastat tegelenud inimkeskse disaini ehk kõik kaasava disaini praktiseerimisega, arendamisega, levitamisega ning koolitamisega. Alates 2016. aastast Daniel Eesti Kunstiakadeemia Disainiteaduskonnas Kaasava disaini kursuste külalisõppejõud. Samuti juhib ta MTÜ Universaaldisaini laborit, mille eesmärk on viia kaasava disaini teadmised ja praktika Eesti ülikoolidesse korraldades 2016 ja 2018 aastal Eesti universaaldisaini inkubaatorit (www.unilab.ee). Käesoleval ajal töötab Daniel Avaliku sektori innovatsioonitiimis, aidates avalikke teenuseid kujundada kasutajasõbralikumaks.

Joel Kotsjuba on oma professionaalses karjääris viimased 5 aastat aidanud ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel ärilisi väljakutseid lahendada ja metoodiliselt innovatsiooni luua läbi kasutajakeskse mõtteviisi, teenuse- ja tootearendamise ning strateegilise disaini rakendamise.  Viimased 3 aastat on Joel olnud Disainiagentuuris Velvet vastutavas rollis strateegilise disaini, kasutajauurimuste ja teenusedisaini projektide planeerimise ja elluviimise eest.

 

UNILAB Disainsprint koosneb kolmest koolitusgrupist

 • I koolitusgrupp on suunatud tootedisaini, teenusedisaini, graafilise disaini, tarbekunsti professionaalidele, mis keskendub kasutajakesksete toodete ja teenuste arendamisele. 3.–7. augustil
 • II koolitusgrupp on suunatud arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala professionaalidele, keskendudes kasutajasõbralike keskkondade arendamisele. September – oktoober (5 järjestikusel laupäeval).
 • III koolitusgrupp on suunatud digidisaineritele ning keskendub digikeskkondade ning -toodete arendamisele. November – detsember (5 järjestikusel laupäeval).

Kursus rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ kaudu, toetuse andmise tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

 I koolitusgrupp

Aeg: 3.–7. augustil kell 10–17, sh lõunapaus 1 tund
Koolitusel on tasuta kohvipausid, kus pakutakse ka suupisteid. Lõunastada on võimalik Eesti Kunstiakadeemia ümbruses asuvates toitlustuskohtades omal kulul.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Hind: kursus on osalejale tasuta
Kandideerimine: kuni 20. juuli 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496


Osalemise tingimused

Enne registreerumist tutvu põhjalikult koolituse osalemistingimustega siin.


REGISTREERU

 

Registreerimiseks I koolitusgruppi palume saata hiljemalt 20. juuliks aadressile koolitus@artun.ee  toote või teenuse kirjeldus (kuni A4) ja võimalusel ka kavandid ja pildid. Meili pealkirjaks märgi “UNILAB Sprint [töö nimi]”.

Toote või teenuse kirjeldus võiks vastata järgmistele küsimustele

 • Millist toodet või teenust soovite arendada?
 • Mis probleemi see lahendab/eesmärki täidab?
 • Kes on selle põhilised kasutajad?
 • Millises suunas soovid sprindil toodet või teenust arendada?

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia