Vabade kunstide eelakadeemia (II grupp)

Vabade kunstide eelakadeemia programmis katsetatakse mitmekülgsete kunstipraktikatega, sidudes neid kaasaegse kunsti väljal toimuvaga. Uurime erinevate väljendusvahendite nagu joonistamine, maalimine, ruumiinstallatsioon ja loo jutustamise mitmekülgseid võimalusi. Kursuste keskmes on oma loometegevuse mõtestamine ja selle kontekstitundlik tajumine, eksperimenteerimine ning ideepõhine kunstipraktika.

Kursus on mõeldud 16-26 aastastele noortele, kes huvituvad õppimisest mõnel vabade kunstide teaduskonna erialal. Valikus on maal, graafika, skulptuur ja installatsioon, fotograafia, animatsioon ja stsenograafia.

 

KUNSTIKULTUURI ALGKURSUS

Nüüdiskultuuri tutvustav loengute ja seminaride sari, mille eesmärk on viia õppija kurssi tänapäeva filosoofia, kultuuri ja ajastuga laiemalt. Avardatakse arusaamu kaasaegse kunsti kohast kultuuris ja võimalikest autoripositsioonidest, samuti antakse põgus ülevaade modernismi, postmodernismi ja kõikvõimalike muude „ismide“ maailmast. Lisaks on kavas iseseisvate näitusekülastuste analüüs. Kursus lõpeb essee kirjutamisega.

 

TASAPINNALISE KUNSTI KURSUS, juhendaja Mart Vainre

Joonistamis- ja/või maalimistehnikas kunstipraktika, mis sisaldab mitmesuguseid ideepõhised ülesandeid. Kursus lõpeb tööga, millel on iseseisev probleemipüstitus.

 

RUUMILISE KUNSTI KURSUS, juhendaja Sten Saarits 

Skulptuuri- ja installatsioonimeediumis kunstipraktika. Teos ja kontekst.

 

NARRATIIVSE KUNSTI KURSUS, juhendaja Lilli-Krõõt Repnau

Sissejuhatus animatsiooni. Kunsti- või lühifilmiprojekti loomine, mida seda toetavad loengud.


PORTFOOLIO KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ESITLUS

Tutvustame kunstikõrgkooli sisseastumiseks sobiva portfoolio koostamise põhimõtteid, toimuvad konsultatsioonid. Kursus lõpeb kursuse jooksul loodud teoste esitlusega näitus-ülevaatusel EKA ruumides

TUNNIPLAAN

Kursuse läbinu

  • suhestub kaasaegse kunsti väljal toimuvaga
  • analüüsib oma töid kriitiliselt 
  • oskab esitleda oma töid ning tutvustada nende tagamaid
  • omab kogemust joonistamise, maalimise, ruumilise kunsti ja animatsiooni väljendusvahenditega
  • oskab oma idee väljendamiseks valida sobiva tehnika

 

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud töid. Arvestuse läbinutele väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendajad

Mart Vainre (1988) on EKAs õppinud maalikunsti (BA, 2011) ja uusmeediat (MA, 2014). Ta teostab oma töid erinevates maalikunsti tehnikates, mis on tihti ka kaamera või digitehnoloogia poolt vahendatud. Maalimine on tema loomingus kui sümboolne meetod, et tähistada ajataju ja kohalolutunnet. Digitehnoloogia abil lisab ta aga oma töödesse ka tehnitsistliku mõõtme. Tema tööd on justkui rituaalid, kus on sageli protsess ja meetod, olulisem sellest, mida kujutatakse. martvainre.com

Lilli-Krõõt Repnau (1982) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafikaosakonna aastal 2005 ja magistriõpingud EKAs animatsiooni valdkonnas aastal 2015. Õpingute käigus on ta end täiendanud Šveitsis Lutserni Ülikooli kunsti- ja disainikolledži videoosakonnas. Aastal 2010 tunnustati Lilli-Krõõda graafikaloomingut Edmund Valtmani stipendiumiga. Lisateave: noar.eu/et/kunstnik/lilli-kroot-repnau/

Sten Saarits (1987) on installatsioonikunstnik, kes omandas 2018. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Tema loometöö peamiseks uurimisobjektiks on indiviidi suhestumine materiaalsusega ja enese positsioneerimine ruumis ning sündmuste ahelas. Sten kasutab oma teoste mõju vahendamiseks vaatajale erinevaid meediume. stensaarits.ee

Koroonaviiruse lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks või muuta kursuse toimumisaega. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.Aeg: 3. veebruarist kuni 13. aprillini 2022 teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00–20.15
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuumid
Maht: 60 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 18 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Vajalikud materjalid: maalimiseks ja joonistamiseks vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa. Nende nimekiri saadetakse enne kursuse algust.
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 330 eurot. Kuni 14 päeva enne koolitust registreerudes on võimalik maksta kolme osamaksena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 50 eurot, 1. veebruariks 2022 140 eurot, 1. märtsiks 2022 140 eurot.
Registreerimine: kuni 16. jaanuarini 2022. Kursusele pääsejad valitakse motivatsioonikirja alusel 19. jaanuariks. Mittepääsenutele tagastatakse tasutud summa.

NB! Registreerimisvormi lahtrisse „Märkused” palume kirjutada lühike motivatsioonikiri. Selle põhjal otsustatakse, kes pääseb kursusele. Palume vastata kahele küsimusele:
– Miks sind huvitab vabade kunstide (võid ka täpsustada, mis eriala sind enam huvitab – maal/graafika/installatsioon ja skulptuur/stsenograafia/animatsioon) õppimine?
– Millised on sinu ootused kursusele?

Samuti võid soovi korral lisada ka lingi oma senistele töödele või lisada portfoolio pdf-ina

REGISTREEERUN

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia