“Baltisaksa identiteet ja pärand eesti kunstiteaduses” (EKA jätkugrant, 2019–2020)

Personaalse jätkugrandi raames arendab Kristina Jõekalda edasi interdistsiplinaarset teemaderingi, millega alustas oma artiklites, magistri- (2010) ja doktoritöös (valmib 2020) ning jätkas PUT788 projekti Kunsti ajaloostades (2015–2018) raames. Tema lähenemine paigutub kunstiteaduse, pärandiuuringute ja rahvusluse uuringute vahealale. Projekt tegeleb eeskätt arhitektuuripärandi järeleluga, põimides seda 19.–20. sajandi kunstiteaduse historiograafiaga (ülevaateteoste kriitiline analüüs), muinsuskaitse ajalooga (seadusandlik pool ja restaureerimiste retseptsioon), ning baltisaksa ja eesti identiteediloomega (samade objektide kajastamine eri narratiivides). Lühidalt on jätkugrandi fookuses pärandi ja kaasaegse ühiskonna suhe eri ajahetkedel.

 

Projekti tulemusel ilmub mitu artiklit ning toimub 2019. aastal rahvusvaheline noorteadlaste suvekool German Heritage in Eastern Europe: Comparing Narratives, Finding New Perspectives (kaaskorraldaja dr Stephanie Herold, Bamberg/Berlin).

 

Projekti vastutav täitja: Kristina Jõekalda

Projekti kestus: 2019–2020

Projekti tüüp: EKA jätkugrant

Rahastus: EKA

Vt ETISes

Jaga sõpradega:

Postitas Kristina Jõekalda
Viimati muudetud

Käimasolevad teadusprojektidKunstiteadus ja visuaalkultuur