Kalender

Eesti Kunstiakadeemias toimuv

Õppeosakond

2017/18 õppeaasta akadeemiline kalender

Teisipäev 01 august, 2017 — Pühapäev 26 august, 2018

August 2017
14-18 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) avalduste esitamine õppeosakonda koos
erialaosakonna kooskõlastusega
21 Üliõpilaste staatuse fikseerimine ÕIS-is
21-25 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
28 Sügissemestri algus
29-1 Sissejuhatav nädal esmakursuslastele
31 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 2. kursuse õppetöö algus
September 2017
1 Avaaktus
1 VÕTA taotluste õppeosakonda esitamise tähtaeg
4 Sügissemestri õppetöö algus
4-5 Ülemajaliste vabaainete valimine sügissemestriks
7 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
15 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2018
kevad)
29 Doktoriõppe lepingute sõlmimise tähtaeg
29 Doktoriõppe individuaalsete õppeplaanide esitamise tähtaeg
Oktoober 2017
15 Tasuliste üliõpilaste sügissemestri õppeteenustasu I osa maksmise tähtaeg
November 2017
24 Talvisel kaitsmisperioodil kaitsmise sooviavalduse tähtaeg
Detsember 2017
1 Tasuliste üliõpilaste õppekulude hüvitamise II osa maksmise tähtaeg
18-22 Eriala hindamiste nädal
19 Üldteooria ainete hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg
ÕIS-is
23 Algab talvevaheaeg
Jaanuar 2018
7 Talvevaheaja lõpp
8 Üldteooria ainete järeleksamite päev
8 IV aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamine
8-12 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduse
esitamine õppeosakonda koos erialaosakonna kooskõlastusega
8.1-29.4 Magistritöö teostamine
9-19 Õppetöö eriala valikainetes
17 Sügissemestri hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg ÕIS-is (v.a
jaanuari eriala ained)
18 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 2. kursuse õppetöö algus
19 Üliõpilase staatuse fikseerimine ÕIS-is
21 Sügissemestri lõpp
22 Kevadsemestri algus
22-23 Ülemajaliste vabaainete valimine kevadsemestriks
22 IV aasta doktorantide atesteerimine
22-26 Lõputööde kaitsmine
25 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
26 VÕTA taotluste esitamise tähtaeg
Veebruar 2018
15 Doktoritöö eelretsenseerimisele esitamise tähtaeg
15 Tasuliste üliõpilaste õppeteenustasu kevadsemestri I osa maksmise tähtaeg
Märts 2018
1 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2018-2019
sügis/aasta)
Aprill 2018
2 Tasuliste üliõpilaste õppeteenustasu (kevadsemestri II osa) maksmise
tähtaeg
11 Doktorikooli konverents
Mai 2018
7-11 Õppetöö eriala valikainetes
14-18 Eriala hindamiste nädal
21-28 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) või õpingute pikendamise avalduse
esitamise tähtaeg lõpukursuste üliõpilastele, kes ei kaitse mõjuvatel
põhjustel lõputööd
24 Lõpukursuse üliõpilaste hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise
tähtaeg ÕIS-is
28-13.6 Lõputööde kaitsmine
28.5-26.8 Praktikad (v.a lõpetajad)
Juuni 2018
1 I-III aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamise tähtaeg
14-15 I-III aasta doktorantide atesteerimine
19 Kevadsemestri hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg
ÕIS-is
21 Lõpuaktused
22 Doktoritööde eelretsenseerimisele esitamise tähtaeg
22 Kevadsemestri lõpp
23.6-26.8 Suvevaheaeg
Juuli 2018
August 2018
13-17 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) avalduste esitamine õppeosakonda koos
erialaosakonna kooskõlastusega
21-24 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
27 2018/2019. õppeaasta sügissemestri algus
Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Hea õpetamise seminaride sari

Esmaspäev 28 august, 2017 — Neljapäev 31 mai, 2018

050917_leiaomatee_artun_banner

Augustis 2017 alustasime Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele hea õpetamise seminaride sarja “Leia oma tee!”, kus EKA õppejõud saavad oma kogemusi jagada ning oma õpetamispraktikat mõtestada.

Seminarid toimuvad kord kuus neljapäeviti kl 15-18 erinevates EKA õpperuumides.

Seminarid on EKA koosseisulisele ja mittekoosseisulisele õppejõule tasuta.

TOIMUMISAEG / TEEMA / LÄBIVIIJAD / KOHT

5.10.2017 / HINDAMINE. HINDAMINE! HINDAMINE? / Ingrid Allik (keraamika dotsent), Kalle Komissarov (arhitektuur), Ülle Marks (joonistamine), Indrek Sirkel (graafiline disain), Urmas Puhkan (keraamika) jt Estonia pst 7, ruumis E-241

12.10.2017 / MIDA TÄHENDAVAD MÕISTED NAGU ÕPPIJAKESKNE ÕPPIMINE, ÕPIVÄLJUNDID, ÕPPEKAVA EKA KONTEKSTIS? / Maiki Udam (PhD, Eesti Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri rahvusvahelise koostöö juht), Lia Toro (MA, õppeosakonna juhataja) / Suur Kloostri 11, ruumis S-104

9.11.2017 / MILLISED ON TULEVASED JA PRAEGUSED EKA TUDENGID? / Marju Lauristin (TÜ emeriitprofessor), Anne Pikkov (õppeprorektor, professor) / Suur Kloostri 11, ruumis S-103

7.12.2017 / KUNSTNIK, DISAINER, ARHITEKT, KUNSTIAJALOOLANE JA MUINSUSKAITSJA ÕPPEJÕUNA EHK KUIDAS LOOMING, UURIMISTÖÖ JA ÕPETAMINE ÜHTE ISIKUSSE ÄRA MAHUTADA? / rektor Mart Kalm, Piret Puppart, Lilja Blumenfeld, Tiit Ojasoo, Liisa-Helena Lumberg jt /Eesti Teaduste Akadeemia saal (Kohtu 6)

11.01.2018 / MAGISTRITASE EKAs – ELU PEALE BAKAT JA MIS ON EKA MA ERIPÄRAKS? / Maarin Ektermann (MA, üldainete keskuse juhataja), Anne Pikkov (õppeprorektor, professor) / Suur Kloostri 11, ruum S-103

NB! Erakorraliselt kolmpäeval, 28.03.2018 kl 14–17 / SUURED KÜSIMUSED EHK KUIDAS TEHA ÕPPEKAVA TURUNDUST JA KOMMUNIKATSIOONI? /Ilmar Raag (kommunikatsioonistrateeg, filmikriitik ja -režissöör), Solveig Jahnke (EKA kommunikatsioonijuht), Mart Vainre (EKA kommunikatsioonispetsialist), Maarja Pabut (EKA turundusspetsialist) ning Maarin Ektermann (MA, üldainete keskuse juhataja) / Suur Kloostri 11, ruum S-103

26.04.2018 / KUIDAS RAKENDADA GRUPITÖÖD? / Eik Hermann (MA, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri osakonna lektor), Anu Sarv (TÜ õpetamisoskuste arendamise konsultant, PhD semiootika ja kultuuriteooria) jt / Suur Kloostri 11, ruum S-103

3.05.2018 / KUIDAS TULLA TOIME PINGELISTE SITUATSIOONIDEGA ÕPPES? / Kadri Kõiv (MBA, täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener), Kaia-Leena Pino (EKA psühholoog) jt / Suur Kloostri 11, ruum S-103

 

ÕPIVÄLJUNDID. Kursusel osalenud õppejõud:

 • teab erinevaid nüüdisaegseid õppe käsitlusi kõrghariduse kontekstis,
 • on kirjeldanud ja analüüsinud oma õpetamistegevust,
 • on kogenud erinevaid õppemeetodeid ja -vahendeid,
 • teab oma kolleegide seisukohti õppega seoses.

Õppejõul, kes on osalenud vähemalt viiel hea õpetamise seminaril ja kirjutab kokkuvõtva eneseanalüüsi on võimalik saada EKA täienduskoolituse tunnistus (1EAP mahus), mida saab esitada õppejõuks kandideerimisel või atesteerimisel ning on abiks akrediteerimisprotsessis ehk EKA HEA ÕPETAMISE kursus lõpeb arvestusega, milleks esitatakse kokkuvõttev eneseanalüüs.

Kokkuvõttev eneseanalüüs hõlmab seminarides kõnetanud aspektide välja toomist, enda õpetamispraktika kirjeldust ja analüüsi ning selle arendamisvõimaluste välja toomist. Mõned abistavad küsimused kokkuvõtva eneseanalüüsi kirjutamisel (analüüsi võib kirjutada koos kolleegiga, min 1 lk).

 • Mille üle oled lähtuvalt hea õpetamise seminaridest (HÕS) rohkem mõtlema hakanud?
 • Vali kolm probleemkohta enda /EKA õpetamispraktikates ja kirjelda neid. Millised on Sinu parendamisettepanekud?
 • Mida oled HÕSist inspireerituna teinud?
 • Mida Sina/EKA õppejõud saab EKAs õpetamise arendamiseks teha?
 • Kuhu ja kuidas peaks EKA edasi liikuma õppejõu toetamisel?
 • MIlline võiks olla nähtav muutus EKA õpetamispraktikates/-kultuuri kolma aasta pärast?

Palume saata kirjalik eneseanalüüs elektrooniliselt aadressile kristiina.krabi@artun.ee ning märkida teemaks hea õpetamise kursus. Eneseanalüüsi esitamise tähtaeg on 20. mai 2018.

 

Seminaride sarja on aidanud välja töötada kevadel 2017 töörühm koosseisus Anne Pikkov, Maarin Ektermann, Lia Toro, Dagmar Raide, Kristiina Krabi-Klanberg, EKA õppenõukogu ja rektor.

Kolleegid hääletasid sarja “EKA aasta teoks” 2017. aastal.

Seminaride visuaalse näo on kujundanud EKA vilistlane Mariana Hint-Rääk.

EKA hea õpetamise seminarid toimuvad “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus” projekti raames. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink
Avatud akadeemia

Keraamika algõpe

Reede 01 september, 2017 — Neljapäev 31 mai, 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Savi kui materjaliga on võimalik dialoogi astuda kohe esimesel kokkupuutel.

Kursuse eesmärk on anda põhiteadmised keraamika tehnilistest ja loomingulistest väljendusvahenditest ning ajaloost. Osaleja saab praktilised oskused keraamikaga tegelemiseks.

Käsitletavad teemad:

 • materjaliõpetus ja töövahendid
 • vormiõpetus ja kompositsioon
 • keraamika vormimise lihtsamad tehnikad
 • savi treimise alused
 • ahju pakkimine ja põletamine
 • viimistlemine ja glasuurimine
 • ühe- ja kaheosalise kipsvormi valmistamine

Õppekava läbinu on saanud

– ülevaate keraamika ajaloost, kasutatavatest savi- ja glasuuriliikidest, töövahenditest, tööohutusest töökojas ning ahju pakkimisest ja põletamisest

– algteadmised kompositsioonist

– esmased praktilised oskused savi käsitsi vormimiseks, treimiseks ja glasuurimiseks, ümarvormi joonestamiseks ja õõnesvormi mahu arvutamiseks

– teadmised ja oskused savist mudeli valmistamiseks ning sellest ühe- või kaheosalise kipsvormi võtmiseks

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemia keraamika töökojas, kus on töölaud ja treipingid. Kipsitööd tehakse kipsitöökojas. Esemed põletab keraamikaosakonna meister.

Juhendajad on Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja juhendajad.

Sihtrühm: hobikeraamikud ja inimesed, kes on huvitatud edaspidi õppima asumisest EKA keraamika osakonna tasemeõppesse.

Eeldused osalejale: põhiharidus.

 

Vaata õppekava: https://drive.google.com/file/d/0B4TjO0nsiGzySm9Dd2MxQTRrZ2h3NE9YQTM3NENSUWYxUTBj/view?usp=sharing

Aeg: septembri algusest 2018 kuni mai lõpuni 2019 kolmapäeviti kell 18–21

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn
Õppeaeg: üks õppeaasta

Maht: 10 EAP / 260 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 140 tundi iseseisvat tööd
Hind: 1150 eurot (võimalik tasuda kolmes osas)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Fotodokumentalistika

Kolmapäev 21 märts, 2018 — Kolmapäev 23 mai, 2018

Kas sulle meeldib pildistada inimesi, olukordi ja olustikku?

Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemia kutsub fotodokumentalistika kursusele. Juhendaja Kalev K Vapper annab kasulikku nõu ning tutvustab üldpildi võimalusi ja suundi, mis pakuvad tuge ühe või teise olukorra pildistamisel. Kursus aitab paremini orienteeruda nii enda kui ka teiste loomingus ning õpetab rakendama enda tugevaid külgi ja huve loominguliselt. Vaatluse all on seegi, kuidas oma pilte veenvalt näidata ja esitada. Igaks järgmiseks kohtumiseks saab osaleja iseseisva ülesande, mida tunnis esitleb, saades juhendaja poolse tagasiside.

Osalemiseks on vajalik oma kaamera olemasolu ning tehniline võimekus seda kasutada.

Vajalikud töövahendid: Fotokaamera (vägagi soovitav on digipeegelkaamera olemasolu iganädalasteks ülesanneteks ning pildianalüüsiks).

Kursuse läbinu

 • teab, mille nimel ja tarvis ta loob fotodokumentaalseid kaadreid, ning arvestab seda teadmist
 • juhib loomingulist protsessi tehnika, mõistuse ja sobivate isikuomadustega
 • on võimeline analüüsima olukorda fotodokumentalisti seisukohalt ja leidma võimalusi inimestega suhtlemiseks, nende eesmärgipäraseks mõjutamiseks.
 • on võimeline kaitsma ja analüüsima lõpplahendust tehnilise ja loomingulise otsustuse seisukohalt
 • oskab valida oma fotode hulgast välja kontekstile ja taotlustele vastavad fotod (olenevalt etteantud arvust)
 • oskab eri võimalusi vaagides langetada sisuliselt pädeva otsuse oma fotode vormistuse ja näitamise viisi kohta

 

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on grupinäitus, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Kursusele liitujad on oodatud 14. mail lõppeva fotodokumentalistika kursuse lõputööde näituse avamisele.

Väga rõõmsa kohtumiseni!

Juhendaja: Kalev K Vapper, Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia diplom 2007. Kalev on mitmekülgne kunstnik ja suurte kogemustega fotograafiaõppejõud, kes õpetab kunstnikke nii Eesti Kunstiakadeemias kui ka Tartu Kõrgemas Kunstikoolis.

Aeg: 21. märtsist 23. maini 2018 kolmapäeviti kl 17.30–19.45

Koht: ruum 241, Estonia pst 7, Tallinn

Maht: 30 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 48 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)

Hind: 270 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Moedisain

EKA moedisain Pärnu Muuseumi näitusel “Eesti oma sinine”

Reede 06 aprill, 2018 — Pühapäev 27 mai, 2018

EESTI OMA SININE Virge Viertek
eos_palakat

6. aprillil avatakse Pärnu Muuseumis kaks Eesti moest inspireeritud näitust. Huvilisteni jõuab EV100 kunstiprogrammi kuuluv Eesti Kunstiakadeemia moeosakonna näitus “Eesti oma sinine” ja Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi väljapanek “Kaadris ja kaadri taga”.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva juubelikingituseks valminud näitus “Eesti oma sinine” toob kokku moe, looduse ja pärandkultuuri. Rõivakollektsioonid on Eesti oma sinistes toonides, mis saadi Eesti looduses leitavate taimedest.  „Sinine värv kirjeldab meie rahvust, väärtusi ja kultuurilugu harukordselt hästi – natukene külm ja põhjamaine, natukene sügav ja vaikiv, esmapilgul kättesaamatu ja kauge,“ ütles Eesti Kunstiakadeemia moedisaini osakonna juhataja Piret Puppart .„Eesti loodusest pärit sinise värvitooni otsimiseks sukeldus noorem põlvkond lausa laiadesse laantesse ja sohu,“ lisas Puppart.

Näitus põhineb Eesti rahvarõivaste traditsioonilistel motiividel, kuid teosed peegeldavad loojate tõlgendust eestlusest, Eesti moekultuuri arengust ja seostest loodusega. Näitus jääb avatuks kuni 26.maini.

 

“Eesti oma sinine” loovjuht ja idee autor: Piret Puppart

Konsultant: Liisa-Maria-Anette Samm

Kunstnikud: Edvard Hiietam, Külli-Triin Laanet, Karita Kärmet, Hannes Rüütel, Kreet Kärner, Nele Kurvits, Andreas Kübar, Eliise Saar (BA II kursus) ja Kadi Adrikorn (MA II kursus)

Fotograaf: Virge Viertek

Stilistika: Gerly Tinn

Meik ja juuksed: Mammu

Modellid: Hanna Brita Kähari (AL Model Management) ja Alan (Sage Management)

Kuraator: Aleksandra Ehte

 

Samas näitusesaalis on väljas Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi näitus “Kaadris ja kaadri taga“. Väljapanek tutvustab Boris Mäemetsa 1960.–1970. aastatest pärinevat moefotoloomingut laiemalt.

„Esitletud on nii toimetuse heakskiidu saanud ja ajakirja jõudnud materjalid kui ka pildid, mis jäid avaldamata ja pakkusid rõõmu fotograafile endale,“ sõnas kuraator Anne Vetik. Nende ühenduslüliks on omakorda kaadritaguse elu jäädvustused, mis on eksponeeritud esmakordselt.

Boris Mäemets  kujundas Eesti moe ilmet aastatel 1959–1975 töötades 1954. aastast Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklikus Liidus, kus moodustati 1959. aastal ENSV esimene reklaamibüroo. Oma kollektiivis tuntud amatöörfotograaf kutsuti uude büroosse professionaalseks piltnikuks. Samal ajal hakkas Mäemets pildistama näitusi ja interjööre ning nii kasvas tema tuntus kunsti- ja moeringkondades. Leping 1957. aastal asutatud Tallinna Moemajaga sõlmiti Silueti tehnilise toimetaja Valter Muruki ettepanekul 1967. aastal. Tallinna Moemajaga oli Mäemets seotud 1975. aastani, seejärel hakkas ta pildistama Leningradi moemajale.

 

Pärnu Muuseumi ja EKA moeosakonna ühisprojekt „Eesti oma sinine“ valmimist toetasid Riigikantselei EV100 korraldustoimkond ja SA Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse. Teavitustegevuste läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Lähem info juubeliürituste kohta on leitav veebilehelt www.EV100.ee

Link üritusele FB-s: https://www.facebook.com/events/1846203125402502/

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Maal

Mihkel Ilusa monokroomsed maaliotsingud jätkuvad Bergeni Hordaland Kunstsenteris

Reede 13 aprill, 2018 — Pühapäev 03 juuni, 2018

Alates 13. aprillist on Bergenis Hordaland Kunstsenteris avatud Mihkel Ilusa isikunäitus „Kuidas saaksingi teisiti“. Tallinna Kunstihoone ja Hordaland Kunstsenteri koostöös valminud näitusel otsib Ilus uusi viise lõuendist, õlivärvist ja puidust maalide loomiseks. Näituse kuraator on Siim Preiman.

Näituse avamine toimub reedel, 13. aprillil kell 17.00 ning see jääb avatuks 3. juunini.

„Kuidas saaksingi teisiti“ arendab edasi Ilusa 2017. aasta suvel Hobusepea galeriis toimunud näitusel „Pista see omale seina“ alguse saanud monokroomset puidu- ja valgekarva pildikeelt, mille algosakesteks on jätkuvalt õli, lõuend ja puit. Kuigi võib tunduda, et pika traditsiooniga materjalidega julgelt ringi käiva Ilusa kunst näeb üha vähem maalikunsti moodi välja, näeb kunstnik ise oma praktikat kindlameelselt just maali laiendatud väljana.

„Ilusat on mõnes mõttes palju huvitavam jälgida isiksuse kui maalikunstnikuna,“ kommenteerib kunstihoone kuraator Tamara Luuk, viidates tõsiasjale, et sõltumata valitud meediumist kumab kunstniku projektidest alati läbi formaadikriitika, küsitlev hoiak või siiras soov uuenduse järele. Kuigi Ilusa loomingut on lihtne mõista vastuhakuna traditsioonidele, on tema kunst pigem nende asjatundlik edasiarendus.

„Hoolimata sellest, et me ei leia käesolevalt näituselt ühtegi tavapärast maali, on näituse materjalid valitud maalikunstnikule omase hoolsusega,“ kirjeldab näituse kuraator Siim Preiman kunstniku tööprotsessi. „Kui me mõni nädal tagasi koos lõuendit ostsime, pidi see kindlasti olema linane. Mina võhikuna ei teinud sõrmede vahel mudides linasel ja odavamal puuvillasel vahet ja küsisin, et kes sellest aru saab, kui ta selle niikuinii ribadeks lõikab. „Mina saan,“ vastas Ilus lihtsalt.“

Mihkel Ilus (1987) on Tallinnas elav ja töötav visuaalkunstnik, kes tegutseb maali laiendatud väljal. Ta pistab sageli rinda suuremõõtmeliste installatsioonidega, lähenedes neile maalija loogikaga. Õppinud maalikunsti Tartu Ülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias, moodustab olulise osa tema tegevusest kaasaegse näitusekultuuri ja etenduskunsti põimimine. Viimaste isikunäituste hulka kuuluvad: „Kapriisid: Eelvõim“ (koos Henri Hütiga) Disaini ja Arhitektuurigaleriis (2017), „Pista see omale seina“ Hobusepea galeriis (2017) ja „Tupik“ (koos Marten Eskoga) Kunstihoone galeriis (2016).

Täname: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tallinna Kultuuriamet, Sadolin.

1976. aastal asutatud Hordaland Kunstsenter on esimene artist-run kunstikeskus Norras ja kuulub nüüdseks Norra Kunstikeskuste Liitu. Hordaland Kunstsenter, mille eesmärk on arendada ja edendada kaasaegse kunsti loomist ja vahendamist, teeb aktiivselt näitusi ning pakub kunstiresidentuuri ja avaliku ruumi programmi. Keskuses asub ka raamatupood. Lahtiolekuajad: kolmapäev – pühapäev 12.00–18.00.

www.kunstsenter.no/

SA Kunstihoone on kaasaegse kunsti asutus, mille näituseprogrammi näeb kolmes galeriis Tallinna keskväljakul – Tallinna Kunstihoones ning samas lähedal asuvates Linnagaleriis ja Kunstihoone galeriis. Tallinna Kunstihoone näitusi paigaldab Valge Kuup.

www.kunstihoone.ee

www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/

www.instagram.com/tallinnarthall/

Rohkem infot:

Siim Preiman

53432526

siim@kunstihoone.ee

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Teadus- ja arendusosakond

EKA rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss, tähtaeg 6.09.2018

Esmaspäev 16 aprill, 2018 — Neljapäev 06 september, 2018

2018_Rakenduslik_konkursskodukasFB-01-3-1440x600

EKA teadus- ja arendusosakond koos Tallinna Ettevõtlusametiga korraldab igal aastal rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurssi, mille eesmärk on motiveerida ülikooli liikmeid senisest enam rakendama oma õppe- ja teadustöö tulemusi ettevõtlus-, avalikus ja mittetulundussektoris; tõsta ülikooli poolt ettevõtete ja ühiskonnale pakutavate teadmusteenuste kvaliteeti ja mahtu ning teavitada üldsust ülikooli oskusteabe rakendamisest majandustegevuses ja ühiskonnas.

Konkursi kaudu selgitatakse välja kõige silmapaistvam majandustegevust tõhustava väljundiga töö (auhind 800 eurot), millest on kasu ühele või mitmele ettevõttele või asutusele ja kõige silmapaistvam ühiskondlikku heaolu ja/või elukeskkonda parendava potentsiaaliga töö (auhind 800 eurot). Lisaks on välja pandud kategooriateülene eriauhind (600 eurot), mis antakse ühele tugeva töö autorile, kes kõnnib peaauhinna saajate kannul.

Käimasoleva konkursi komisjoni liikmed on Ettevõtlusametist Jaanus Vahesalu, EKA teadus- ja arendusosakonnast Maria Jäärast ja Kelli Turmann, EKA disainiteaduskonnast Ruth-Helene Melioranski ja esindaja EKA arhitektuuriteaduskonnast. Komisjoni liikmed ei hinda enda juhendatud tudengi tööd.

Konkurss sobib hästi EKA tudengitele, kes oma kursuse- või lõputööga on saavutanud rakendusliku väljundi, st töö tulemust võidakse hakata kasutama kas ettevõtetes või muudes organisatsioonides. Konkursile on oodatud ka kõikide töötajate ja teadurite rakenduslike väljundiga uurimus- või projektitööd. Töö peab olema lõpetatud perioodis 1.09.2017-31.08.2018.

Tööde esitamiseks konkursile tuleb saata täidetud ankeet koos ankeedis nimetatud
täiendavate materjalidega hiljemalt 06. septembriks 2018 e-posti
aadressile kelli.turmann@artun.ee , kirja pealkirjaks lisage „Konkurss ja autori nimi”. E-kirja adressaatide hulgas peavad olema kõigi töö teostamises osalenute e-posti aadressid.

Lae alla- 2018_EKA_rakenduslike_teadus-ja_arendustööde_konkursi_kord_ankeet

Komisjon vaatab materjalid läbi ja valib võidutööd välja hiljemalt 14. septembriks 2018. Majandustegevust tõhustava töö auhind antakse pidulikult üle Tallinna Ettevõtluspäeval 2018 oktoobri alguses.

Konkursi läbiviimist kaasrahastab Tallinna Ettevõtlusamet.

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Fotograafia

Flo Kasearu isikunäitus “Aia auk” Temnikova & Kasela galeriis

Kolmapäev 25 aprill, 2018 — Pühapäev 20 mai, 2018

unnamed

Flo Kasearu isikunäituse “Aia auk” avamine toimub Temnikova & Kasela galeriis 25. aprillil kell 19.00, Lastekodu 1.

Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna vilistlase Flo Kasearu isikunäitus “Aia auk” koosneb kahest videost ja eksponaatide sarjast. Videod “De(fence)” (2014) ja “Korea aed” (2016/2018) dokumenteerivad kahte rahvusvahelist vahetusprojekti, mille Flo korraldas omanimelises majamuuseumis (Flo Kasearu Majamuuseum, asutatud 2013). Esimese vahetusprojekti raames kutsus kunstnik Eestisse turvamehe Varssavi Zacheta Projektiruumist, kus Flo esitles 2014. aastal oma näitust “Me oleme teel”. Teise projekti käigus kaasas ta 2016. aastal pärast osalemist Lõuna-Koreas 11. Gwangju Biennaalil majamuuseumisse Seouli aednikud. Videod näitavad kohale kutsutud töötajaid Flo Kasearu Majamuuseumis tegutsemas – aiaauku valvamas ja aiamaastikku kujundamas. Ühelt poolt tõmbavad videod tähelepanu institutsioonidele kui tööpaikadele*. Flo mõtleb kunstnikuna tööreisidel kogetud institutsioonilistele struktuuridele ja tema juhitava muuseumi struktuurile, kuhu kaasatakse nüüd teiste inimeste tööd. Nii nagu kunstniku enda tööd välismaal, rahastasid ka turvamehe ja aednike tegevust kunsti- ja kultuuriiasutused. Teisalt uurivad videod jätkuvalt rahvusidentiteediga seonduvaid küsimusi, mis on olnud ka Flo eelmiste projektide keskmes. Sarnaselt töödele “Ülestõus” (2015) ja “International Fun” (2016), mida mõlemat esitleti Temnikova & Kasela galeriis, käsitleb uus näitus aedasid ja auke, piire ja rännet. Tasub märkida, et sõna “aed” tähistab eesti keeles nii piiret kui ka aiaala, niisiis võib näituse eestikeelset pealkirja “Aia auk” tõlgendada nii auguna keset aiamaastikku kui ka auguna piirdes. Eesti iseseisvuse juubeliaastal ja 13. sajandi sõjapealiku Lembitu pealuu otsingute ajal vaatleb Flo, kuidas maa ja seda ümbritsev piir muutuvad natsionalistliku retoorika subjektideks, ning pakub välja mõtte “august” kui avausest, mille kaudu neid uurida. Koos videotega esitleb kunstnik leide majamuuseumi aiast, esitledes neid institutsioonile kohaselt pleksiklaasi taha paigutatud eksponaatidena. Korea aia rajamisest järele jäänud kive taaskasutatakse siin kooskõlas Flo Kasearu Majamuuseumi isetegemispraktika ja kestlikkuse eetikaga.

Flo Kasearu (snd 1985) on Tallinnas elav kunstnik. Tema viimase aja näituste ja performance’ite hulka kuuluvad “Varjupaiga festival” Pärnu Naiste Varjupaigas (2018), Kati Kivineni ja Saara Hackli kureeritud grupinäitus “There and Back Again” Helsingis Kiasmas (2018), Maria Lindi kureeritud grupinäitus “Soon Enough: Art in Action” Tensta kunstihallis (2018) ning Esa Nickle ja Maaike Gouwenbergi kureeritud projekt “Members Only” (“Ainult liikmetele”) New Yorgis biennaalil Performa 17 (2017).Näituse helikujundus Artjom Astrov.

Aitäh: Tõnu Narro, Epp Kubu, Heneliis Notton, Vint, Kulka, Zacheta, GB11.* Vt ka Flo Kasearu seeriat “Muuseumidirektori hirmud”, 2014. K–L 15–19, või kokkuleppel +372 6405770

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Uusmeedia

EKA uusmeedia magistrant Mari-Liis Rebane avab Hobusepea galeriis näituse “Kõrvaltkuulja”

Reede 04 mai, 2018 — Esmaspäev 21 mai, 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reedel, 04.05.2018 kell 18.00 avab MARI-LIIS REBANE (1988) Hobusepea galeriis näituse „Earwitness / Kõrvaltkuulja”.

„Earwitness” (e kõrvaltkuulja) on helisalvestuste kogumise ja jälgimise projekt, mis käsitleb keskkonnaheli kui jälgimisalust materjali. Lisaks helimaterjalile presenteerib autor galeriiruumis igapäevaobjekte ja visuaalset materjali kui helil põhinevat uurimust toetavaid artefakte. Sõna „Earwitness” viitab sündmusele ja selle tunnistajale. Autor keskendub helimaterjalile kui võimalikule lootekke allikale, kus heli ise muutub uurimisobjektiks ja tõendusmaterjaliks.

Näituse keskmes on heliteos „Earstream”, mille galeriiruumis kogejal on võimalik samastada end autoriga või tema tegevusi jälgida. Kunstniku liikumisi muutuvates helikeskkondades kantakse edasi otseülekandena galeriiruumi. Teos on korraga dokumentaalne ja juhuslik, aga ka lavastuslik, sest suundi, kohti ja ruume, kus viibida, kontrollib välises keskkonnas ringi liikuv autor ise. Voogedastust ja field recordingut kasutav „Earstream” annab võimaluse haakuda erinevate helikeskkondade, olukordade ja ajastatusega, korjates üles pidevas ülekandes ja liikuvuses olevat potentsiaali. Nii viitab kunstnik heli efemeersele, pidevalt ruumis ja ajas muutuvale sündmuslikule iseloomule. Ta uurib, kuidas mõjutavad asitõendid, vihjed ja indeksid narratiivi moodustumist ning kuidas on võimalik manipuleerida nende abil meie auditiivset tähelepanu.

Näitus „Earwitness” tervikuna ei loo lugu, vaid kunstnik vaatleb ja uurib näitusel, kuidas tekib narratiivi konstruktsioon info põhjal, mis on kogetav auditiivselt, kuid seostub visuaalselt. Vaataja-kuulja saab helisündmustest osa episoodiliselt, vastavalt galeriisse sattumise hetkele. Näitus sisaldab ka tähelepanu suunavaid tekstilisi ja visuaalseid viiteid.

Mari-Liis Rebane on tegutsenud audiovisuaalse kultuuri sfääris kaasamõtleja, ideekäivitaja, kuraatori ning kriitikuna. Aastatel 2013‒2015 juhtis ta Baltimaade suurimat rahvusvahelist animatsioonfilmide festivali, pidades oma peamiseks eesmärgiks animatsiooni mõiste laiendamist ja ümber defineerimist ning sidudes animatsiooni teiste kunstivaldkondadega. Ta on täiendanud end mitmel pool Euroopas ja osalenud audiovisuaalse valdkonna festivalidel väliseksperdina (Ars Electronica 2016 žüriiliige, Festivali „Radical Atoms” The Prix Forums paneeldiskussiooni moderaator). Aastal 2015 alustas ta õpinguid Eesti Kunstiakadeemia uue meedia osakonnas, keskendudes helikunstile (juhendaja Raul Keller).

„Earwitness” on tema esimene projekt avalikkuse ees iseseisva galeriikunstnikuna. Oma kunstipraktikas uurib Mari-Liis Rebane heli kui mitmekülgset materjali, lõimides interaktsiooni, dokumentatsiooni ja fiktsiooni. Kunstnikuna huvitavad teda heli kui narratiivi käivitav tööriist, heli ontoloogilised omadused ja auditiivse tähelepanuga manipuleerimine.

Tänud: Raul Keller, Silver Liiberg, Marek Jarkovoi, Aimi Etverk, Robin Pilk, Krõõt Mõttus, Maret Mara Aranovich, Märt-Matis Lill, Kärt Hammer ja perekond.

Näitus jääb avatuks kuni 21. maini 2018.

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink

Tallinna Kunsttööstuskooli I lennu vilistlase Peeter Singi mälestusnäitus Tallinna Jaani kiriku galeriis

Reede 04 mai, 2018 — Esmaspäev 04 juuni, 2018

PEETER SINGI mälestusnäitus „Värvid igaviku teel“ avatakse 4. mail kell 15.30 Tallinna Jaani kiriku galeriis.

Peeter Sink (1902-1957) – eesti vaimulik, maalikunstnik ja luuletaja. Kunstnikuna lähtus nii Tallinna Kunsttööstuskoolis omandatud juugendlikust stilisatsioonist kui ka 1920ndail levinud ja ositi ka 1930ndail eriti Leedu kunstis juurdunud dekoratiivsest art deco’st. Tema arvukad maastikuvaated, nii vähesed suuremad õlikompositsioonid, kui enam viljeldud guašš- ja pastellmaalid on enamasti loodud vahetust looduselamusest lähtuvalt, ent ka nendes näiliselt pretensioonitutes töödes avaldub kunstniku tõsine vaimne seisukoht, tavatähendusest avaram maailmatunnetus ja kunstnikule nii sõnas kui visuaalses väljenduses omane poeesia. Täna hindavad asjatundjad Peeter Sinki loomingut Eesti kunstipärandis kontekstis oluliseks ja seda isikupäraselt rikastavaks. 2006 ilmus Jaan Klõšeiko kujundutud maaliloomingu ülevaade „Peeter Sink. Maalid. Paintings“.

Peeter Sink sündis Viljandimaal, Pilistvere kihelkonnas. Ta lõpetas 1919.a. Tallinna Kunsttööstuskooli maalikunsti erialal Nikolai Triigi, Ants Laikmaa jt. juhendamisel. Osales vabatahtlikuna Vabadussõjas. Kogenud aastal 1920 usulist ärkamist, loobus Peeter Sink kunstniku karjäärist ning pühendus vaimulikule tööle. Maalimist harrastas ta muu tegevuse kõrval, esinedes oma töödega mitmetel vabariiklikel kunstinäitustel. Tihe sõprus ja koostöö sidus teda läbi aastate oma õpingukaaslase Eduard Viiraltiga, samuti Roman Nymaniga ja Günther Reindorffiga.

Aastast 1923 toimis Peeter Sink rahvusvahelise kristliku noorteliikumise CE (Christian Endeavor) reisisekretärina ning 1926-1932 CE juhina, seejärel Eesti Pühapäevakoolide Allianssliidu reisisekretärina, astus 1938 Euroopa Kristliku Misjoni teenistusse. Peeter Sink andis välja rohkesti vaimulikku noorsookirjandust, sageli tema enda poolt illustreerituna. Kõnemehena oli ta oma aja mõjukamaid äratusjutlustajaid, kelle tegevuse tulemusena puhkesid mitmel pool Eestis rahvarohked vaimsed ärkamised. Tallinnas juhtis Peeter Sink koos Eugen Tanneriga Evangeeliumi Vennaste Ühingu kogudust “Saalem”, mille nõukogude võimud 1949. aastal sulgesid. 1955-1957 oli Peeter Sink luterliku Elva koguduse hingekarjane.

Peeter Sink on loonud kokku üle 500 luuletuse ning umbes sama palju laulutekste, millest paljud on viisistanud tema abikaasa, helilooja Marje Sink. Oma eluajal avaldas Peeter Sink kolm luulekogu: „Sügavuste helid“ (1924), „Kõrveteel“ (1928) ning „Varjude maal“ (1936). Valitseva ateistliku ideoloogia tingimustes oli vaimuliku suunitlusega loomingu kirjastamine võimatu.
1962. aastal, viis aastat pärast Peeter Sinki enneaegset surma, ilmus Torontos tema luulevalimik „Rännutee laulud. Peeter Sinki 100. sünnipäeva puhul ilmus kirjastus „Logos“ väljaandel tema esimene ülevaatlik luulekogu „Taeva vari“.

 

Sissepääs kiriku kantselei uksest.
Näitus avatud 04.05. – 04.06.2018
T-R 10.00 -18.00

Lisainfo:
Erkki Juhandi
erkki.juhandi@eelk.ee
551 7777

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Graafika

Graafikatriennaali noortenäitus “Sfäärid”

Neljapäev 10 mai, 2018 — Neljapäev 24 mai, 2018

Neljapäeval, 10. mail avatakse EKA galeriis Graafikatriennaali noortenäitus “Sfäärid”, mille on kureerinud EKA graafika osakonna dotsendid Eve Kask ja Oliver Laas. Teiste seas osalevad ka EKA vabade kunstide teaduskonna vilistlased ning praegused tudengid.

Näitus mõtestab kaasaegse inimese olukorda tänapäeval ja lähitulevikus. Sfäärid on seaduste, kunsti, kultuuri, religiooni, tavade, tehnoloogia jt inimesele käepäraste vahenditega loodud hübriidsed ja sümboolsed tegelikkused, kooseksisteerimise ruumid, mis võimaldavad inimestel inimestena eksisteerida, sest kogu elu leiab aset meile tähendust ja immuunsust pakkuvate, kaitsvate membraanide sees.

Näitus astub dialoogi 2018. aasta juunis-juulis EKKMis toimuva Tallinna XVII Graafikatriennaali näitusega „Pilvepurustajad. Intensiivsus vs kavatsus“ (kuraator Margit Säde), mis vaatleb ebatraditsioonilisust.

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Nüüdismaali kiirkursus

Teisipäev 15 mai, 2018 — Teisipäev 12 juuni, 2018

Eesti Kunstiakadeemia mis tahes teaduskonda õppima asuja eelis on maalide olemasolu. Näiteks saab neid esitada igas teaduskonnas sisseastumisel vajalike loominguliste töödena.

Kursus koosneb loengutest ja praktilisest tööst. Heidame kiirpilgu maalikunstile, nagu see on meie traditsioonilises ettekujutuses – renessansi ja impressionismi vahel – ning uurime, kuidas suhestub sellega nüüdisaja lähenemine maalikunstile. Praktilised tunnid on töötoad, kus osaleja loob loengutes käsitletud teemadest lähtuvalt kunstiteose. Selleks on võimalus kasutada traditsioonilisi vahendeid (näiteks lõuendit ja õlivärvi) või leida hoopis uusi väljendusvahendeid. Nendeks võivad olla nii skulptuur, installatsioon, video kui ka luuletus, või midagi sootuks uut, mida kunstnik suudab välja haududa!

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse tulemusel õppija

 • teab, milline on nüüdisaja lähenemine maalikunstile, ja oskab eristada seda traditsioonilisest;
 • on vabalt valitud vahenditega loonud loengus käsitletud teemadest lähtuva kunstiteose;
 • on oma teost esitlenud ja saanud juhendajalt tagasisidet.

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus

AEG, KOHT, MAHT JA HIND

Aeg: 15. maist 12. juunini 2018 teisipäeviti kl 17.30–20.30

Koht: Lembitu 12–13, Tallinn

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 100 eurot, alla 21-aastasele 60 eurot

JUHENDAJA

Holger Loodus on kunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia maalikursuste juhendaja. Ta on lõpetanud 2008. aastal EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna, täiendanud end 2011. aastal Karlsruhe Disainiülikooli meediakunsti osakonnas ja saanud aasta hiljem EKAs magistrikraadi maali erialal. 2012. aastal pälvis Holger isikunäitusega „2150. Portreed“ Tallinnas Draakoni galeriis noore kunstniku preemia ja ta on 2018. aastal väljaantava nüüdiskunsti auhinna Köler Prize üks nominente. Peale Tallinna on ta astunud näitusega üles Berliinis ning osalenud grupinäitustel Tallinna kunstihoones ja Kumus. Lisateave: http://www.holgerloodus.com.

Õppekavarühm

Kujutav kunst ja kunstiteadus

2018. a kevadsemestri kursustele saab registreerida SIIN

Info tel +37259199496 või e-postil koolitus@artun.ee

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink
Moedisain

Teletornis on avatud Eesti kõrgeim moenäitus “NIHE”

Kolmapäev 16 mai, 2018 — Pühapäev 30 september, 2018

NIHE

Kolmapäeval, 16. mail, kell 16 avatakse Tallinna Teletornis Eesti Kunstiakadeemia moedisaini tudengite näitus “NIHE”, millega kõigutatakse traditsioonilise moedisaini piire. Futuristlik näitus jutustab loo planeedist nimega NIHE – näitusel saab näha 12 teost, mis on ainulaadsed ning millel puudub praktiline seos maailmaga, kuid on see-eest leidnud oma suuna tulevikku.

Näitus on Tallinna Teletorni 21. korrusel jääb avatuks 30. septembrini 2018.

 

Kunstnikud: Sandra Luks, Mari-Ly Kapp, Pamela Põld, Marleen Afanasjev, Elsbeth Tiisler, Kaia Kuusmann, Katrin Aasmaa, Kerttu Reinmaa, Hannes Rüütel, Aleksandra Tsusovljanova, Kirke Talu

Kunstnike juhendajad: Liisi Eesmaa, Edith Karlson, Piret Puppart, Anu Samarüütel-Long

Näituse NIHE juhendaja: Sirli Pohlak

Näituse korraldajad: Hannes Rüütel, Külli-Triin Laanet, Edvard Hiietam

Graafiline disainer: Vahur Vogt

Fotomaterjal: Cärol Ott

Kursuse juhendaja: Maiu Rõõmus

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Joonistamine botaanikaaias. Taimeaiaimelised

Kolmapäev 16 mai, 2018 — Esmaspäev 28 mai, 2018

Botaanikas on taimeaiaimelisi. Vaata maikuu kohta: http://botaanikaaed.ee/oiekalender/mai.

Läbi aegade on taimed inspireerinud kunstnikke, disainereid, arhitekte, insenere, muusikuid ja kehakunstnikke looma vorme, arhitektoone, objekte, mustreid, koreograafiat ja lõputult imelisi teoseid.

Taimeaed on imedest tulvil. Vaatame neid joonistaja pilguga. Uurime lähemalt ning kujutame taimi mitmel moel, alates botaanilisest illustratsioonist kuni lihtsustatud märgini, natuurilähedasest kujutamisviisist kuni lihtsustatud vormideni. Loome mustreid.

Katsetame erinevaid töövahendeid, nagu grafiit ja värvipliiatsid, viltpliiatsid, markerid ja värvid. Kasutame erinevaid töövõtteid. Ülesandest ja ilmast lähtuvalt töötame nii avamaal kui ka kasvuhoones.

Vajalikud materjalid: paberid (formaat kuni A2), teip või klambrid paberi kinnitamiseks, markerid, värvi- ja viltpliiatsid, pastellid, pintslid, tušš või värvid. Osaleja võtab materjalid ise kaasa. Kaasaskantav joonistamisalus on kohapeal olemas.

Koolituse läbinu:

 • on saanud ülevaate töövahenditest
 • on katsetanud erinevaid töövõtteid
 • orienteerub erinevates kujutamisviisides

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kohapeal tehtud tööde ja kodutööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Kuna töötame õues, panna selga ilmaga sobiv riietus. Kaasa võtta istumisalus ja päikeseprillid. Töövahendite kandmiseks on mugav väike seljakott, et oleks võimalik kiiresti asukohta vahetada.

Juhendaja Ülle Marks on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (ERKI) magistritaseme kunstniku-graafikuna. Ta töötab Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna joonistusstuudio juhataja ja joonistamisõpetajana.

Aeg: 16., 17., 21., 23., 28. mail 2018 kl 13–16

Koht: Tallinna Botaanikaaed, Kloostrimetsa tee 52

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 32 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Hind: 180 eurot (sisaldab sissepääsu piletit)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink
Avatud akadeemia

Joonistamine. Minu keha, minu nägu

Kolmapäev 16 mai, 2018 — Esmaspäev 28 mai, 2018

Keha

Läbi aegade on kunstnikke inspireerinud inimese kujutamine. Inimkeha visuaalne kujutamine on olnud oluline oskus.

Sama oluline on oskus väljendada oma emotsioone ja tundeid kujutava kunsti tööriistadega.

Kursus “Minu keha. Minu nägu. Tunnen, vaatan, kujutan.” on hea võimalus õppida tundma iseennast.

Kursuse jooksul joonistame endast elusuuruse taiese. Õpime plastilist anatoomiat. Tegeleme õppematerjali loomisega eelkõige iseendale. Läbi iseenda õpime kujutama ka teisi.

Vajalikud materjalid ja töövahendid: valge värv, valge pastell, grafiidipulk, pastellid, vesilahustavad värvid, teip paberi kinnitamiseks, kustukumm, pintslid, fiksatiiv, nuga teritamiseks, võtab osaleja ise kaasa.

Tööks vajaliku laia jõupaberi (enda pikkus + 20 cm) saab osta kohapeal.

Koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet erinevatest töövahenditest
 • on katsetanud erinevaid töövõtteid
 • orienteerub erinevates kujutamisviisides

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kohapeal tehtud tööde ja etteantud kodutööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja Ülle Marks on omandanud ERKI magistritaseme kunstnik-graafikuna. Töötab Eesti Kunstiakadeemia Disainiteaduskonna joonistusstuudio juhatajana ja joonistamise õpetajana.

 

Aeg: 16., 17., 21., 23., 28. mail 2018  kl 17.30–20.30

Koht: Eesti Kunstiakadeemia, ruum 245, Estonia pst. 7

Hind: 180 eurot

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 32 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Joonistamine botaanikaaias. Taimeaiaimelised

Kolmapäev 16 mai, 2018 — Esmaspäev 28 mai, 2018

Ülle Marks. Varajane pojeng. Paeonia oficinalis.

Botaanikas on taimeaiaimelisi. Vaata maikuu kohta: http://botaanikaaed.ee/oiekalender/mai.

Läbi aegade on taimed inspireerinud kunstnikke, disainereid, arhitekte, insenere, muusikuid ja kehakunstnikke looma vorme, arhitektoone, objekte, mustreid, koreograafiat ja lõputult imelisi teoseid.

Taimeaed on imedest tulvil. Vaatame neid joonistaja pilguga. Uurime lähemalt ning kujutame taimi mitmel moel, alates botaanilisest illustratsioonist kuni lihtsustatud märgini, natuurilähedasest kujutamisviisist kuni lihtsustatud vormideni. Loome mustreid.

Katsetame erinevaid töövahendeid, nagu grafiit ja värvipliiatsid, viltpliiatsid, markerid ja värvid. Kasutame erinevaid töövõtteid. Ülesandest ja ilmast lähtuvalt töötame nii avamaal kui ka kasvuhoones.

Vajalikud materjalid: paberid (formaat kuni A2), teip või klambrid paberi kinnitamiseks, markerid, värvi- ja viltpliiatsid, pastellid, pintslid, tušš või värvid. Osaleja võtab materjalid ise kaasa. Kaasaskantav joonistamisalus on kohapeal olemas.

Koolituse läbinu:

 • on saanud ülevaate töövahenditest
 • on katsetanud erinevaid töövõtteid
 • orienteerub erinevates kujutamisviisides

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kohapeal tehtud tööde ja kodutööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Kuna töötame õues, panna selga ilmaga sobiv riietus. Kaasa võtta istumisalus ja päikeseprillid. Töövahendite kandmiseks on mugav väike seljakott, et oleks võimalik kiiresti asukohta vahetada.

Juhendaja Ülle Marks on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (ERKI) magistritaseme kunstniku-graafikuna. Ta töötab Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna joonistusstuudio juhataja ja joonistamisõpetajana.

Aeg: 16., 17., 21., 23., 28. mail 2018  kl 13–16

Koht: Tallinna Botaanikaaed,  Kloostrimetsa tee 52

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 32 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Hind: 180 eurot (sisaldab sissepääsu piletit)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Ehte- ja sepakunst

Ehte- ja sepakunsti näitus “PIIRITUS” Paljassaare linnuvaatlustornis

Neljapäev 17 mai, 2018 — Pühapäev 27 mai, 2018

f27e50ec34bd27d9bda92d6cd16ba537c736b30c

Neljapäeval, 17. mail kell 18.00 avavad Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala II kursuse tudengid Paljassaare linnuvaatlustornis näituse “PIIRITUS” .

Kus asub piir ja mis saab siis kui piir on ületatud? Piirideta olek võib olla ebamäärane, hägune ja petlik. Piiritus punktis kohtutakse töödega, mis kompavad piire või nende puudumist, mis küsivad kus piirdub mäng tegelikkusega või mis seavad kahtluse alla reaalsuse.

Piirideta töid esitlevad: Georg Arnold, Annika Hint, Liina Lemba, Indrek Linnamägi, Erki-Eric Pillmann, Teemo Tress

Töid on juhendanud: Eve Margus-Villems, Nils Hint, Urmas Lüüs, Jens A. Clausen, Fred Truus.

Näitust toetavad: Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Keskkonnaamet, Eesti Kunstiakadeemia, Moe Distillery, Heyday, Vinorama, Restoran Kuldmokk

Näitus Paljassaare linnuvaatlustornis on avatud 18 – 27 mai, T – P kell 12-18. Üritus Facebookis.

Lisainfo:
Indrek Linnamägi
E-post: indreklinnamagi@gmail.com

Tel: 56636688

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Fotograafia

EKA FOTO näitus Plexus ISFAGis

Neljapäev 17 mai, 2018 — Pühapäev 27 mai, 2018

fb header

17. mail kell 18 avavad Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna tudengid näituse Plexus ISFAGi galeriis (Põhja pst 35) Tallinnas.

Näitusel osalevad kunstnikud tegelevad kognitiivsete protsesside jälgimisega ajas ja ruumis. Eelkõige lähtuvad noored kunstnikud oma kogemustest, mõtestades endi kohta ühiskonnas, analüüsides tundeid, taju ja inimestevahelisi suhteid läbi kaamerapõhise kunsti.

 

Näitusel osalevad: Laura Barreda, Martin Buschmann, Katie McFadden, Annika Grabold, Marianna Gunja, Elis Jurkatam, Eliis Laul, Hanna-Christina Laupmaa, Elena Zottola

Juhendaja: Laura Kuusk

 

Näitus on avatud 18.05-27.05.2018 kell 12-18.

 

 

Lisainfo:

Laura Kuusk laura.kuusk@artun.ee, tel. +372 55 584 609

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Blogimine vabavaraga

Teisipäev 22 mai, 2018 — Neljapäev 24 mai, 2018

sostsmeedia

Kuidas saada pildid sotsiaalmeediasse ja blogisse tasuta tarkvara abil? Kursusel tutvutakse pildiloomise ja disaini äppidega nagu Canva ja Pixlr. See on kursus kõigile, kel vaja luua lihtsaid kujundusi veebi jaoks, olgu siis sotsiaalmeediasse või blogisse.

Kursusel osalenu mõistab, millal ja milleks kasutada info edastamiseks visuaali, oskab leida veebist tasuta fotosid ja graafilisi elemente ning kombineerida neid tasuta programmide abil. Kursusel õpitut saab edukalt rakendada enda toote või teenuse turundamisel.

Kursuse sihtgrupiks on alustavad (väike)ettevõtjad, turundajad-sisuhaldajad, firma töötajad, kes peavad postitama sotsiaalmeediasse, aga ka õpetajad-huvijuhid. Kõik need, kelle jaoks professionaalse kujundustarkvara õppimine ei ole tegelikult vajalik või on liiga kallis ja keeruline

Kursusel käsitleme järgmisi teemasid:

 • miks ja milliseid visuaale kasutada
 • pildifail ja failiformaadid, millal milline formaat ja suurus valida
 • autoriõigus ja Creative Commonsi litsentsiga pildid veebis
 • fototöötlus ja efektide lisamine
 • tasuta pildipangad, kirjastiilid ja graafilised elemendid
 • värv ja kompositsioon
 • lihtsad kujundused, teksti ja graafiliste elementide lisamine
 • infograafika
 • liikuvad gif-animatsioonid

Kursuse läbinu 

 • mõistab kuidas, millal ja milleks kasutada info edastamiseks visuaale;
 • oskab leida veebist vabavaralisi fotosid ja graafikat ning töödelda neid tasuta programmide abil.
 • oskab teha lihtsamat gif-animatsiooni.

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on ette antud ülesande lahendamine. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja: Eva Labotkin, Eesti Kunstiakadeemia interdistsiplinaarsete kunstide magister 2011

Aeg: 22., 23., 24. mail 2018 kl 17.30–20.30
Koht: ruum 35, Lembitu 12, Tallinn

Maht: 9 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd
Hind: 130 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Luxury and Fashion Study Trip to London

Esmaspäev 28 mai, 2018 — Kolmapäev 30 mai, 2018

London_r_

NB! Valides registreerimisvormis kaks kursust: Luxury Brand Management ja Luxury and Fashion Study Trip to London, on hinnasoodustus 25% (kokku 450 eurot).

Osaledes kolmel moekursusel: Moe- ja trendide prognoosid, Luxury Brand Management ja Luxury and Fashion Study Trip to London on hinnasoodustus 30% (kokku 525 eurot).

 

When participating in both courses of Miguel Martins you will get a price discount of 25%.

NB! Transpordi, ööbimise, toidu ja muuseumipiletid maksab ja organiseerib osaleja. Transportation, accommodation, museum tickets etc are paid by the participant.

London is officially the world’s top destination for luxury retail! With 20 million international overnight visitors and 5000 high net worth individuals London is the No 1 Global Luxury Retail City according to Savills’. More luxury retailers opened stores in London (41) than any other city in 2016. Luxury German brand Philipp Plein opened its first UK flagship on New Bond Street, which is also home to Moncler’s new three-storey premises.

London’s West End retail district, which is composed around Bond Street, Oxford Street and Regent Street is one of the most successful in the world, with an annual turnover of over £8.8bn. This is expected to grow by about 27 percent to around £11.3bn by 2020. Worldwide, the global retail sales of luxury goods is expected to hit $433.9bn worldwide.

Insider Trends’ top 50 world’s most luxurious retail spaces for best-in-class examples of premium store design, and exemplary customer service lists 16 London addresses, including Louis Vuitton, Alfred Dunhill’s Bourdon House, Hermes, Space NK, Burberry, and Hedonism Wines.

London boroughs are famous all over the world. Who does not want to visit Mayfair, Belgravia, Knightsbridge, Chelsea, Kensington, Marylebone, Soho, St James or Fitzrovia?

The study trip will include visits to some of the following (to be discussed with participants before the trip while Miguel Martins is in Estonia)

Planned schedule for the Study Trip (could be changed after meeting with Miguel Martins in Tallinn)

28.05.18

10.00 – 12.00 Victoria & Albert Museum, the world’s leading museum of art and design plus possibility to visit the exhibition “Fashioned from Nature”, the first UK exhibition to explore the complex relationship between fashion and nature from 1600 to the present day. Ticket £12.00

https://www.vam.ac.uk/exhibitions/fashioned-from-nature

12.00 – 14.00 Visit to Kensington Gardens + lunch break

14.00 – 16.00 Harrods Department Store https://www.harrods.com/en-gb/designers/harrods-of-london + Harvey Nichols https://www.harveynichols.com/

16.00 – 17.00 Sloane Street boutiques

17.00 – 18.00 Saatchi Gallery http://www.saatchigallery.com/

18.00 – 19.00 Iconic Peter Jones Department Store and King’s Road – associated with 1960s style, and fashion figures such as Mary Quant and Vivienne Westwood

19:00 Drinks at the Bluebird Chelsea https://www.bluebird-restaurant.co.uk/at/

or

16.00 – 18.00 The Design Museum, the exhibition “Azzedine Alaia: the Couturier” (ticket £16.00), celebrates the timeless beauty of the female form with thirty-five years of haute couture from Azzedine Alaïa, and discover the mastery of cut, tailoring, fit, innovative form and materials behind the designer’s unique creations.

https://designmuseum.org/exhibitions

18.00 – 19.00 visit to Holland Park and it’s beautiful Japanese garden

19:00 Dinner at Whole Foods Market – Eco-minded chain with natural & organic grocery items, High Street Kensington

29.05.18

10.00 – 12.00 National Gallery, the exhibition “Monet & Architecture” https:// www.nationalgallery.org.uk/whats-on/exhibitions/the-credit-suisse-exhibition-monet-architecture

12.00 – 13.00 Dover Street Market www.doverstreetmarket.com (Department store created by Rei Kawakubo) https://en.wikipedia.org/wiki/Rei_Kawakubo

13.00 – 14.00 Leicester Square and visit to Lego Store https://www.lego.com/en-gb/stores/store-experience and M&Ms world https://www.mmsworld.com/

14.00 – 15.00 Lunch Break

15.00 – 19.00 Piccadilly Circus, Regent Street (visit to Hamleys the largest toy store in the world), Oxford Street (street of the department stores), the most famous is Selfridge www.selfridges.com/US/en/features/info/stores/london

30.05.18 

10.00 – 13.00 Tower of London, Tower Bridge, Fashion and Textile Museum (created by Sandra Rhodes), the exhibition “Orla Kiely: A life in Pattern” (ticket £9.90 ) http://www.ftmlondon.org/ftm-exhibitions/orla-kiely-life-in-pattern/

White Cube http://whitecube.com, Borough market, Shakespeare’s Globe Theater

13.00 – 14.00 Lunch Break

14.00 – 15.00 Covent Garden,

15.00 – 19.00 Luxury streets (Bond Street, Mount Street, Burlington Arcade, Saville Road), Fortnum & Mason department store, Liberty Department Store, Carnaby Street

19:00 – Goodbye dinner at Kingly Court

 

Museums
The Design Museum (free, tickets can be bought for the temporary exhibitions). The mission of the Design Museum is to promote the importance of design in our daily lives. The collection shows the history of modern design and how the current designs and technologies influence the future. In May the museum will be showing:
Hope to Nope: Graphics and Politics 2008-2018. Discover how graphic design has played a pivotal role in dictating and reacting to the major political moments of our times. (£)
Azzedine Alaïa: The Couturier. Celebrate the timeless beauty of the female form with thirty-five years of haute couture from Azzedine Alaïa, and discover the mastery of cut, tailoring, fit, innovative form and materials behind the designer’s unique creations. (£)
LOEWE Craft Prize 2018. In 2016, the LOEWE FOUNDATION launched the international annual LOEWE Craft Prize to showcase and celebrate newness, excellence and artistic merit in modern craftsmanship. (free)

Fashion and Textiles Museum(£9.90). Founded by Iconic British designer Zandra Rhodes is a cutting edge centre for fashion, textiles and jewellery. The Museum does not have a permanent display, and instead offers one focussed temporary exhibition every three months. Suggested visit time 45 minutes to an hour. The exhibition in May in on British designer Orla Kiely. Her stylized graphic patterns are innovative, influential and instantly recognisable. Featuring over 150 patterns and products, as well as collaborations with photographers, film directors and architects, Orla Kiely: A Life in Pattern emphasises the role of ornament and colour in our everyday lives. Highlights include the original paper sketches for the trademark ‘Stem’ graphic, created in the 1990s, which has evolved to feature on everything from mugs and dresses to notebooks and even cars, plus prototypes for her early signature bags and the evolution of the iconic ‘Pear’ and ‘Flower’ designs. With unique access to the company archives, the exhibition offers a privileged insight into the designer’s world – how she works, what has inspired her, and why her facility with pattern has produced designs that have resonated around the world.

V&A Museum(free). The V&A Museum, named after Queen Victoria and Prince Albert, is the world’s largest leading museum dedicated to decorative arts and design. The museum offers a permanent collection of over 2 million objects which date back thousands of years, illustrating the timeline of human creativity. The inspiring collections are spread across seven floors and are organised by five major themes: Asia, Europe, Materials & Techniques, Modern and finally, Exhibition.

Markets. Camdem, Old Spitafields, Covent Garden, The Royal Exchange, Dover Street Market, Carnaby Street

Arcades. Piccadily, Burlington, Royal, Royal Opera, Princes

Department Stores. Harrods, Liberty, Fortnum & Mason, Harvey Nichols, Selfridges, Fenwick

The Tailors. Saville Road, Jermyn Street

The Luxury Boutiques. Sloane Street, Mount Street, King’s Road, Bond Street, Conduit Street, Red Church Street, Bruton Street, Duke Street

The mammoths. Regent Street – 1.3 km long, home to Hamleys (founded in 1760 and currently the largest toy store in the world) and more than 50 womenswear stores, including AllSaints, Anthropologie, Barbour, Burberry, Calvin Klein, Coach, Cos, Desigual, Gant, Gap, Guess, H&M, Hollister, Hugo Boss, J. Crew, Juicy Couture, Karen Millen, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Lacoste, Levi’s, Mango, Massimo Dutti, Michael Kors, Mulberry, Polo Ralph Lauren, Superdry, Ted Baker, Tommy Hilfiger, Tory Burch, Uniqlo, United Colours of Benetton, Zara, And Other Stories, 7 FOR ALL MANKIND

Oxford Street – 1.9 km long, 300 shops and 200 million visitors a year.

Evenings are free allowing you to enjoy one of London’s 230 theatres, 170 museums, 100 cinemas, 350 live music venues or 7000 pubs.

Juhendaja/Lecturer: Miguel Martins, University for Creative Arts. Miguel Martins leads BA (Hons) Fashion Buying Retail Management course at UCA Rochester, where he teaches retailing, marketing and strategy. http://www.uca.ac.uk/staff-profiles/miguel-martins/

Date, time and place of the course: On 28, 29, 30 May 2018 in London
Volume of the course: three days (18 contact hours)

Price: 300 euros (The price includes the Study Trip to London).

The total price for “Luxury and Fashion Study Trip to London” and “Luxury Brand Management” is 450 euros.

“Luxury Brand Management” https://www.artun.ee/seminar-luksusbrandide-juhtimine-seminar-luxury-brand-management-14-18-may-2018/

Transportation, accommodotation, museum tickets etc… are paid by the participant.

Registration via form HERE

Info and registration: pirje.kovatomas@artun.ee / +372 626 7327

 

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink

Lõputööde kaitsmiste ajakava 2017/18. õa kevadsemestril

Esmaspäev 28 mai, 2018 — Kolmapäev 13 juuni, 2018

KUUPÄEV KELL ÕPPEKAVA JA TASE TOIMUMISKOHT
25.05 10.00 Muinsuskaitse ja konserveerimine, MA Suur-Kloostri 11, 103
28.05 09.00 Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud, BA Suur-Kloostri 11, 103
28.05 10.00 Fotograafia, BA Lembitu 10, 12
28.05 10.00 Ehte- ja sepakunst, BA Estonia pst 7, 405
28.05 11.00 Stsenograafia, BA Lembitu 12
29.05 10.00 Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud, MA Suur-Kloostri 11, 103
29.05 10.00 Kunst, BA Lembitu 12
30.05 10.00 Kunst, BA Lembitu 12
30.05 10.00 Muinsuskaitse ja konserveerimine, BA Suur-Kloostri 11, 103
30.05 11.00 Kujunduskunst, BA Estonia pst 7, 241
30.05 12.00 Meediagraafika (vene), BA Estonia pst 7, 252
30.05 12.00 Klaasikunst ja -disain, BA Estonia pst 7, 434
30.05 10.00 Graafiline disain, BA Eesti Arhitektuurikeskus,
Põhja pst 27a
31.05 10.00 Kunst, MA Lembitu 10
31.05 10.00 Animatsioon, BA Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut,
TLÜ, Narva mnt 25
31.05 10.00 Nahakunst, aksessuaari- ja köitedisain, BA NO99 teatri fuajee, Sakala 3
01.06 10.00 Kunst, MA Lembitu 10
04.06 10.00 Kunst, MA Lembitu 10
04.06 10.00 Keraamika, BA Estonia pst 7, 426
04.06 12.00 Disain ja rakenduskunst, MA (ehte- ja sepakunsti erialasuund) EKA, Lembitu 10 ja Eesti Filmimuuseum, Pirita tee 56
04.06 11.00 Stsenograafia, MA Lembitu 10, 12
04.06 10.00 Arhitektuur ja linnaplaneerimine, MA Kanuti Gildi Saal, Pikk 20
05.06 10.00 Arhitektuur ja linnaplaneerimine, MA Kanuti Gildi Saal, Pikk 20
05.06 10.00 Urbanistika, MA Kanuti Gildi Saal, Pikk 20
05.06 10.00 Tekstiilidisain, BA Estonia pst 7, 440a
05.06 10.00 Interaktsioonidisain Lembitu 10
06.06 10.00 Disain ja rakenduskunst, MA (moedisaini, tekstiilidisaini ning nahakunsti- ja disaini erialasuunad) Lembitu 10
07.06 10.00 Disain ja rakenduskunst, MA (klaasikunsti ja ‑disaini ning keraamika erialasuunad) Lembitu 10
07.06 10.00 Disain ja tootearendus (EKA ja TTÜ ühisõppekava) Lembitu 10
11.06 09.30 Tootedisain, BA Estonia pst 7, 426
11.06 10.00 Sisearhitektuur, MA
12.06 10.00 Animatsioon, MA Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut,
TLÜ, Narva mnt 25
12.06 10.00 Sisearhitektuur, BA
13.06 10.00 Sisearhitektuur, BA
13.06 10.00 Moedisain, BA Baltika Moelava, Veerenni 24
13.06 10.00 Tootedisain, MA Estonia pst 7, 426
Postitas Riina Laaneveer
Püsilink
Arhitektuur ja linnaplaneerimine

“Lasnamäe. Lõpetamata linn”: arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna aastanäitus 2018

Teisipäev 29 mai, 2018 — Laupäev 09 juuni, 2018

Screen Shot 2018-05-04 at 18.06.44

Milline on Lasnamäe tulevik? Millised on Lasnamäe ja teiste sarnaste vabaplaneeringuga paneelelamurajoonide probleemid ja mida saab paremaks muuta? Igakevadine EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna aastanäitus kannab sel korral pealkirja “Lasnamäe. Lõpetamata linn”. Näitus võtab kokku arhitektuuritudengite ja osakonna õppejõudude lõppeva õppeaasta töö, mis keskendus Tallinna suurima linnaosa tulevikuvisioonidele. Näitus avatakse Tallinnas Draakoni Galeriis teisipäeval, 29. mail kell 18 ning see jääb avatuks 9. juunini.

Lõppeval õppeaastal tegelesid Tallinnas asuva Lasnamäe linnaosa mõtestamisega nii EKA arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakonna tudengid kui ka teaduskonna personal. Koostöös kinnisvaraettevõttega Kapitel ja Tallinna linnaga visioneeris Lasnamäe tuleviku üle ka EKA arhitektuuriosakonna uurimisgrupp Lõpetamata Linn ning sellest omakorda arenes välja koostöö Harvardi Ülikooli disainikooliga, kus samanimelist linnaehituslikku stuudiot vedas eesti linnaplaneerija Andres Sevtšuk. Lõppmängu näituse eesmärk on EKA vedamisel toimunud koostöö tulemuste näitamine ja linnaruumist mõtlemise propageerimine. NB! Laupäeval, 2. juunil kell 11 toimub näitusel kuraatorituur!

Näituse teeb pea igale tallinlasele põnevaks see, et paneelelamurajoonides elab ca pool Tallinna elanikkonnast: Lasnamäe probleemid on tuttavad nii mustamäekatele, õismäekatele, Pelgulinna ja ka palju pisemate asumite, näiteks Keldrimäe asukatele.

Paneelelamurajoonid tõotasid kiirelt kasvavatele linnadele efektiivset ning odavat ehitamist ja tervislikku ning valgusküllast elu ning katavad seetõttu täna suuri alasid. Ent ideeliselt, ruumiliselt ja ehituslikult on need asumid sageli kas iganemas või hoopis lõpetamata. Tallinna “mäed” vajavad täna uut perspektiivi ja mõtestamist praeguseks oluliselt muutunud majanduslikus, kultuurilises ja tehnoloogilises keskkonnas. Näitus “Lasnamäe. Lõpetamata linn” uurib, millised on modernistliku linnaruumi väärtused täna ja võimalused tulevikus, kuidas mõjutavad nende arengut muutused igapäevases transpordis ja liikuvuses ning millist linna me kasutajatena tegelikult ootame ning soovime.

Näitusesse panustanud kolme osapoole – EKA tudengite, Lõpetamata Linna uurimisgrupi ja Harvardi stuudio osalejate – töö on liidetud ülevaatlikuks kogumiks, mis kirjeldab nii linnaosa murekohti, probleeme kui ka otseseid lahendusi ja arengusuundi.

“Lasnamäe. Lõpetamata linn” kuulub EKA igakevadise festivali TASE programmi, mille raames toimuvad magistri- ja bakalaureusetaseme lõpetajate näitused, lõputööde avalikud kaitsmised ning mitmed üliõpilaste isiku- ja ühisnäitused. 2018. aastal toimub TASE’18 peanäitus Lembitu 10 ja 12 hoonetes 30. maist 13. juunini.

Lõpetamata linn on EKA Arhitektuuriteaduskonna poolt koostöös Tallinna linnaga läbiviidav kolmeaastane laiapõhjaline uurimistöö, mis küsib, milline võiks olla hea ja elamisväärne linn 21. sajandil ja kuidas see võiks väljenduda Tallinna linnaehituslikus arengus. Suuremahuline teadusprojekt keskendub Tallinna linnaehituslike visioonide ja ruumiliste tulevikustsenaariumite uurimisele. Uurimistöö läbiviimine saab teoks tänu kinnisvaraettevõtte Kapitel toetusele, kes panustab projekti kolme aasta jooksul kokku peaaegu pool miljonit eurot.

Näituse kontseptsioon ja kujundus: arhitekt ja EKA õppejõud Johan Tali koos 2. kursuse arhitektuuritudengitega

Toetajad: Kultuurkapital, Kapitel, Eesti Kunstiakadeemia

Kasutatud visuaalid: EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna tudengite Ulla Alla, Nina Steiner ja Madli Kaljuste stuudioprojekt.

Rohkem infot:

Pille Epner
EKA arhitektuuriteaduskonna teadus- ja arendustegevuse koordinaator
arhitektuur@artun.ee

Postitas Triin Männik
Püsilink

TASE ’18

Kolmapäev 30 mai, 2018 — Kolmapäev 13 juuni, 2018

artun_1440x600px_1440x600_acf_cropped

TASE on Eesti Kunstiakadeemia igakevadine lõputööde festival, mille peanäitus toimub sel aastal EKA vabade kunstide teaduskonna hoones aadressil Lembitu 10. Näitus avatakse 30. mail kell 17.00 ning külastajaid oodatakse lõputöödega tutvuma kuni 13. juunini.

Näitust võib pidada hüvastijätutseremooniaks erinevatele ajutistele pindadele, kus EKA on peale Tartu mnt 1 õppehoone lammutamist tegutsenud. Lembitu tn 10 hoones on õppe ja -loometöö kestnud viimased neli aastat ning TASE ’18 peanäitusega on tudengitel võimalus oma lõputöid näidata ruumides, millest lahkudes jätab sümboolselt ka kogu Kunstiakadeemia selja taha ühe peatüki.

Näitusel osalevad vabade kunstide, arhitektuuri, disaini ja kunstikultuuri magistrantuuri lõpetajad, aga lisaks näitavad oma taset ka vabade kunstide bakalureusetaseme lõpetajad.

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Adobe Photoshop algajale

Reede 01 juuni, 2018 — Kolmapäev 13 juuni, 2018

Koolitus annab algajale ülevaate programmist Adobe Photoshop ja selle kasutusvõimalustest ning selgitab pikselgraafika baasmõisteid.

Tutvume programmi töölaua ja tööriistadega. Vaatame, kuidas avada faile ja luua uusi dokumente, kadreerida fotosid ja parandada värve. Õpime liitma mitut fotot ja eemaldama piltidelt ebasoovitavaid elemente, kasutama pildi teravustamiseks või udutamiseks filterefekte ning tekstitööriista. Räägime erinevatest pildifailivormingutest ja salvestamisest veebi või trüki jaoks. Praktilised oskused kinnistatakse ülesannete abil. Lõputööna valmib plakat.

Koolituse läbinu 

 • on tutvunud programmi töölaua ja tööriistadega
 • on katsetanud erinevaid tööriistasid läbi praktiliste ülesannete
 • saab hakkama enamiku pilditöötlusülesannetega.

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on iseseisvalt etteantud ülesande lahendamine. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Eva Labotkin on Eesti Kunstiakadeemia interdistsiplinaarsete kunstide magister 2011.

Aeg: 1., 4., 6., 8., 11., 13. juunil 2018 kl 17.30–20.30

Koht: ruum 35, Lembitu 12, Tallinn

Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 2 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 330 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Info: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Pilt raamatus ehk illustratsioon

Esmaspäev 04 juuni, 2018 — Reede 08 juuni, 2018

4-5ruut
9ruut

Kursus sisaldab nii teoreetilist kui ka praktilist osa.

Teoreetilises osas tutvustatakse olulisimaid tänapäeva illustraatoreid, erinevaid stiile ja rahvusvahelisi suundi illustratsioonis. Tutvutakse ka Eesti autorite loominguga. Räägitakse nii lasteraamatu illustratsioonist kui ka illustratsiooni teistest kasutusaladest. Jagatakse illustraatoritele vajalikku infot, nagu teemakohane kirjandus, illustratsiooninäitused, -messid, -preemiad ja veebilehed.

Praktilise töö käigus katsetatakse mitmesuguseid töövahendeid ja tehnikaid ning õpitakse pildiga loo jutustamise põhitõdesid. Kursuse lõpuks valmib osalejal paar pilti vabalt valitud teksti juurde. Tööks ei kasutata arvutiprogramme.

Vajalikud töömaterjalid on kohapeal olemas. Iga osaleja võib lisaks võtta kaasa oma lemmiktöövahendeid.

Kursuse läbinu

 • on tutvunud tänapäeval oluliste illustraatorite töödega
 • tunneb illustraatorile vajalikke infoallikaid
 • on katsetanud erinevaid kunstitehnikaid ja pildiga loo jutustamise väljendusvahendeid

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus ja analüüs. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Kertu Sillaste on õppinud Eesti Kunstiakadeemias tekstiilikunstnikuks (1996) ja Tallinna Ülikoolis kunstiõpetajaks (MA, 2017). Ta on illustreerinud 15 raamatut, sh kirjutanud ja illustreerinud kolm enda kirjutatud pildiraamatut: „Pannkoogiraamat“, „Ei ole nii!“ ja „Igaüks teeb isemoodi kunsti“. Ta juhendab Eesti Lastekirjanduse Keskuse laste kunstikambrit ning on juhendanud illustratsioonitöötube koolides ja raamatukogudes Eestis, Saksamaal, Inglismaal ja USA-s. EKA avatud akadeemia suvist illustratsioonikursust juhendab ta neljandat korda. Lisateave: http://kertu.panwagen.ee.

 

Aeg: 4., 5., 6., 7., 8. juunil 2018  kl 17.30–20.30

Koht: Eesti Kunstiakadeemia, ruumis 241, Estonia pst. 7

Hind: 190 eurot

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 32 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

T-särgi trükkimine

Esmaspäev 04 juuni, 2018 — Laupäev 09 juuni, 2018

Siiditrükk on tehnika, mis võimaldab trükkida kõikvõimalikele trükikõlblikele materjalidele, näiteks kleebismaterjalidele, paberile ja papile, tekstiilile ja puidule. Kursus algab siiditrükki tutvustava loenguga. Tutvume tehnilise poolega ja vaatame kunstiajaloost tuntud meistrite töid.

Kursusel kujundame ühe T-särgi ja trükime kujunduse ise ka särgile. Lisaks on võimalus trükkida sama kujutis paberile või mõnele muule sobivale materjalile. Meelepärased T-särgid võtab osaleja ise kaasa.

Koolituse läbinu

 • On tutvunud siiditrüki tehnikaga
 • On teostanud kujunduse ja trükkinud selle siiditrüki tehnikas T-särgile

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Marko Nautras on Eesti Kunstiakadeemia kunstide magister 2007 ja graafikaosakonna meister.

Aeg: 4., 6., 8. juunil 2018 kl 17.30–20.30 ning viimane kohtumine 9. juunil kell 11–18 (sh tund lõunapausi)
Koht: Lembitu 10b, Tallinn
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 210 eurot

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Registreeru SIIN
Info: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

T-särgi trükkimine

Esmaspäev 04 juuni, 2018 — Laupäev 09 juuni, 2018

Siiditrükk on tehnika, mis võimaldab trükkida kõikvõimalikele trükikõlblikele materjalidele, näiteks kleebismaterjalidele, paberile ja papile, tekstiilile ja puidule. Kursus algab siiditrükki tutvustava loenguga. Tutvume tehnilise poolega ja vaatame kunstiajaloost tuntud meistrite töid.

Kursusel kujundame ühe T-särgi ja trükime kujunduse ise ka särgile. Lisaks on võimalus trükkida sama kujutis paberile või mõnele muule sobivale materjalile. Meelepärased T-särgid võtab osaleja ise kaasa.

Koolituse läbinu

 • On tutvunud siiditrüki tehnikaga
 • On teostanud kujunduse ja trükkinud selle siiditrüki tehnikas T-särgile

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Marko Nautras on Eesti Kunstiakadeemia kunstide magister 2007 ja graafikaosakonna meister.

Aeg: 4., 6., 8. juunil 2018 kl 17.30–20.30 ning viimane kohtumine 9. juunil kell 11–18 (sh tund lõunapausi)
Koht: Lembitu 10b, Tallinn
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 210 eurot

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Registreeru SIIN
Info: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink
Avatud akadeemia

Portfoolio kiirkursus

Esmaspäev 11 juuni, 2018

Paljudel Eesti Kunstiakadeemia erialadel tuleb sisseastujal esitada portfoolio või koondatud loomingulised tööd. Kiirkursus ongi pühendatud oma loovtööde mapi ehk portfoolio koostamise põhimõtetele.

Kiirkursus koosneb loengust, mis on mõeldud nii BA- kui ka MA-taseme sisseastujaile, kes soovivad saada konkreetseid näiteid nii paberil kui ka digitaalse portfoolio koostamiseks. Räägitakse liigendamise ja tööde valiku põhimõtetest, sellest, millist tekstilist infot lisada ja mida fotode või tööde valikul tähele panna. Vaadatakse portfooliote näiteid.

Kiirkursus on eelkõige vajalik BA graafilise disaini ja fotograafia eriala ning MA-taseme sisseastujatele. Lisaks sobib see kõigi teiste erialade sisseastujatele, kel on vaja teha enda töödest valik.

ÕPIVÄLJUNDID
Kursuse tulemusel õppija

– oskab teha oma loomingust valikuid;

– teadvustab võimalusi, kuidas oma loomingut portfoolios esitada;

– teadvustab võimalusi, kuidas portfooliot esitleda ja põhjendada.

Kursusel osalejale väljastatakse EKA täienduskoolituse tõend.

AEG, KOHT, MAHT JA HIND

Aeg: 11. juunil 2018 kl 17.30–19

Koht: ruum E-440A, Estonia pst 7 õppehoone, Tallinn

Maht: 2 akadeemilist tundi kontaktõpet

Hind: 25 eurot

JUHENDAJA

Carl-Robert Kagge on Tallinnas tegutsev graafiline disainer. Ta on lõpetanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna (BA), täiendanud end seejärel Berliinis disaini- ja kunstistuudios 44flavours ning töötanud Eestisse naasmise järel disainiagentuuris Fraktal. Peagi asutas ta koos Kert Viiartiga disainistuudio LE60, mis tegeleb nii omaalgatuslike disainiprojektide kui ka peamiselt kultuurivaldkonna tellimustöödega. Muu hulgas on LE60 kujundanud Vabariigi Presidendi väitlusturniiri, 2015. aastal PÖFFi kõrvalprogrammi „Animated Dreams“ identiteedi ja trükise, noorte kunstnike rühmituse Rundum identiteedi ning loonud kunstnik Kristi Kongi kodulehekülje. Carl-Robert on olnud 2013. aastast EKA graafilise disaini osakonna külalisõppejõud.

Õppekavarühm

Humanitaaria ja kunstide interdistsiplinaarne õppekavarühm

2018. a kevadsemestri kursustele saab registreerida SIIN

Info tel +37259199496 või e-postil koolitus@artun.ee

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink
Avatud akadeemia

Joonistamine. Eksterjöör ja interjöör

Esmaspäev 11 juuni, 2018 — Reede 15 juuni, 2018

Kursus sobib eelõppena kõrgema astme kooli sisseastujale. Enne kursust võiks osaleja tutvuda perspektiiviprobleemidega sellealaste õpikute abil. Kursuse eesmärk on anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi perspektiivist, pildi pinna konstruktiivsest ülesehitusest ja objektide proportsioonidest ning nende suhetest.

Kursusel joonistame viie päeva jooksul väljas, halva ilma korral ruumides.

Vajalikud materjalid: süsi, kahte värvi markerid, kahte-kolme värvi pastellid, värvi- ja harilikud pliiatsid (8b, 5b, 2b), tooniga pastellipaber (A2). Materjalid võtab osaleja ise kaasa.

Kursuse läbinu

 • on saanud teoreetilised ja praktilised teadmised perspektiivist, konstruktiivsest ülesehitusest ja proportsioonidest
 • oskab saadud teadmisi rakendada
 • oskab kujutada ruumi ja keskkonda erineva raskusastmega ülesannetes
 • kasutab ruumi väljendamisel vastavaid joonistusmaterjale

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus ja analüüs. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Matti Pärk on juhendanud Eesti Kunstiakadeemia joonistamiskursusi aastast 1984. Valgamaalt pärit Pärk alustas juba nn magistrantuuri viimasel kursusel (tol ajal eraldi magistritaset polnud, kogu õppetsükkel kestis kuus aastat) ENE illustratsioonide ja kartograafia toimetuse juhatajana, kuni ta vahetas selle töökoha üheksa aastat hiljem õppejõu ameti vastu välja. Siiski jätkas ta kuni 2001. aastani tööd ENE kunstilise toimetajana. Ta on osalenud kevadnäitustel ning tema isikunäitusi on toimunud Rootsis, Ungaris, Jõhvis, Keilas, Tartus ja Tallinnas. Tema joonistusi leiab nii Poola, Austria, Eesti ja Rootsi kui ka Ungari kogudest.

Aktiivse illustraatori ja kujundajana on Pärk pälvinud aastatel 1976–2000 raamatukonkurssidel tunnustuse 23 korral. 2015. aastal nomineeriti ta rahvusvahelise 5. Tallinna joonistustriennaali peaauhinnale. Ta on maketeerinud, kujundanud ja illustreerinud teatmekirjandust, luulekogusid ja ilukirjandust läbi aegade. Tema nime ja loomingut leiab näiteks sellistest teostest nagu ENE, „Astronoomialeksikon“, „Mereleksikon“, ENEKE, „A ja O“, Mati Õuna „Sõjalaevad“, „Põllumajandusentsüklopeedia I“, monograafia „Peeter Ulas“, „Krimmi legende“, Friedebert Tuglase „Helloi maa“, Mats Traadi „Aja laulud“, Jüri Talveti „Äratused“, Aita Kivi „Tunde küsimus“, Mari Vallisoo „Kõnelevad ja lendavad“, samuti Charles Baudelaire’i luuleteostest.

Aeg: 11., 12., 13., 14., 15. juunil 2018 kell 17.30–20.30

Koht: Estonia pst 7, ruum 342, suundume kas linnaruumi või siseruumidesse
Maht: 20 õppetundi
Hind: 180 eurot

Õppekavarühm: Kujutav kunst ja kunstiteadus

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: pirje.kovatomas@artun.ee / +372 626 7327

 

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Klaasikunsti töötuba lastele

Esmaspäev 18 juuni, 2018 — Teisipäev 19 juuni, 2018

15977005_10209792869196211_4048745778355522078_n

Kursuse eesmärk on tutvustada klaasikunsti ja -disaini. Valmistame sulatustehnikas väikesemõõdulisi töid. Need võivad olla näiteks ehted, aknakaunistused, medaljonid või midagi muud sõltuvalt osaleja soovidest ja ideedest.

Kursus toimub kahel päeval. Valminud tööd saab kätte mõni päev hiljem kokkuleppelisel ajal, sest need peavad kõigepealt olema ligikaudu ööpäeva sulatusahjus.

Kava

 1. päev
 • Klaasikunsti tutvustus. Mis on klaas ja millised on selle kasutusvaldkonnad?
 • Sulatustehnika tutvustus. Kuidas ja mida me valmistame? Tööohutus, töövahendid ja -materjalid
 • Töö ideedega. Visandamine, värvide sobitamine ja kompositsioon
 • Alustame klaasist detailide väljalõikamist ja kokkukleepimist sulatuse tarvis
 1. päev
 • Jätkame detailide väljalõikamist, paigutamist ja liimimist
 • Tunni lõpus paigutame valminud tööd sulatusahju, valmis tööd saab kätte mõne päeva pärast, milline lepitakse kokku.

Vajalikud materjalid on kohapeal olemas.

 

Osalejad: 10–13 aastased lapsed

Juhendaja Toomas Mäelt on omandanud Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi (klaasikunsti eriala). Ta töötab EKA klaasikunsti osakonna töökoja juhataja ja õppejõuna. Ta on klaasikunstnik ja Eesti Klaasikunstnike Ühenduse liige.

Aeg: 18., 19. juunil 2018 kell 11–13.30

Koht: Estonia pst. 7, Tallinn

Maht: 6 akadeemilist tundi

Hind: 55 eurot

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

T- särgi trükk noortele

Esmaspäev 18 juuni, 2018 — Neljapäev 21 juuni, 2018

Teeme ise ilusa kujunduse ja trükime selle siiditrükitehnikas oma T-särgile!

Kursusel tutvume siiditrüki tehnilise poolega ja vaatame kunstiajaloost tuntud meistrite töid. Siiditrükk on tehnika, mis võimaldab trükkida kõikvõimalikele trükikõlblikele materjalidele, näiteks kleebismaterjalile, paberile ja papile, tekstiilile ja puidule.

Kursusel kujundab igaüks oma T-särgi ja trükib kujunduse ise ka särgile. Lisaks on võimalus trükkida sama kujutis paberile või mõnele muule sobivale materjalile.

Vajalikud materjalid on kohapeal olemas. Meelepärase(d) T-särgi(d) võtab osaleja ise kaasa.

Osalejad: 14–18 a noored

Juhendaja Marko Nautras on  Eesti Kunstiakadeemia kunstide magister 2007 ja graafikaosakonna meister

Koht: EKA vabade kunstide teaduskond, Lembitu 12, Tallinn

Aeg: 18., 19., 20., 21. juunil 2018 kell 14–16.15

Maht: 12 akadeemilist tundi

Hind: 85 eurot

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, tel 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Ilmastiku joonistamine

Esmaspäev 18 juuni, 2018 — Kolmapäev 20 juuni, 2018

ilmastik

Oleme harjunud joonistama seisvaid inimesi otsevaates ja hea valgusega. Seekord vaatleme, kuidas inimene reageerib tuulele, pimedusele, palavusele, vihmale, lumele, udule ja külmale, joonistades poose, mis väljendavad neid aistinguid.

Vaatleme ka ilmastikku eri vaatenurkadest. Uurime, kuidas joonistada vihmapiisku lähedalt ja kuidas kaugelt, alt või ülalt, kuidas asetada inimene, maastikuvaade või ese udusse, härmatisse, palavusse, hämarusse jne.

Osalejad saavad katsetada erinevatel paberitüüpidel paljusid joonistusvahendeid alates kriidist kuni tuši ja pintslini.

Vajalikud materjalid on kohapeal olemas.

 

Osalejad: 9– 13 aastased lapsed

Juhendaja Allan Kukk, on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafikaeriala magistriõppe. Ta on graafik ja graafiline disainer, Allan on EKA täienduskoolituse hinnatud juhendaja.

Aeg: 18., 19., 20. juunil 2018 kell 11–12.30

Koht: ruum 342, Estonia pst. 7, Tallinn

Maht: 6 akadeemilist tundi

Hind: 60 eurot

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

 

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Sisearhitektuuri töötuba lastele

Esmaspäev 18 juuni, 2018 — Kolmapäev 20 juuni, 2018

Vastavalt noorte vanusele tegeleme inimmõõtmelise ruumi küsimustega läbi erinevate ülesannete. Teeme erinevaid ülesandeid, mis sisaldavad nii ruumiplaanide mõistmist, joonistamist, joonestamist, kui maketeerimist ja arutelu.

Osalejad: 9–13 a lapsed

Juhendajad: Anni Kotov ja Karolin Kaup, Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri eriala bakalaureuseõppe üliõpilased

Koht: Estonia pst. 7, Tallinn, ruum 252

Aeg: 18., 19. 20 juunil 2018 kl 14–15.30

Maht: 6 akadeemilist tundi

Hind: 50 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, tel 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Sisearhitektuuri töötuba noortele

Esmaspäev 18 juuni, 2018 — Kolmapäev 20 juuni, 2018

IMG_2031

Vastavalt noorte vanusele tegeleme inimmõõtmelise ruumi küsimustega läbi erinevate ülesannete. Teeme erinevaid ülesandeid, mis sisaldavad nii ruumiplaanide mõistmist, joonistamist, joonestamist, kui maketeerimist ja arutelu.

 

Osalejad: 14–18 a noored

Juhendajad: Anni Kotov ja Karolin Kaup on Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri eriala kolmanda kursuse bakalaureuseõppe üliõpilased

Koht: Estonia pst. 7, Tallinn, ruum 252

Aeg: 18., 19., 20. juunil 2018 kell 11–13.15

Maht: 9 akadeemilist tundi

Hind: 70 eurot

Registreeru SIIN

 

Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, tel 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Disaini töötuba noortele

Esmaspäev 18 juuni, 2018 — Kolmapäev 20 juuni, 2018

Siim_600x300_acf_cropped

Kes on disainer? Mida ta teeb? Kuidas ta jõuab ideedeni? Kust ideed tulevad? Kuidas ta jõuab uute ja innovaatiliste lahendusteni?

Töötoas osalejal on võimalus lahendada probleem, kasutades disaineri tööriistu, meetodeid, ning arendada välja oma lahendused, millel on sobiv vorm, funktsioon, lugu ja materjal ning seda esitleda.

Täpne info töötoa kohta lähipäevil!

Osalejad: 14–17 a noored

Juhendaja Siim-Jesper Varblane on Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini bakalaureuse 3. kursuse üliõpilane, kes on juhendanud mitmeid disaini eelakadeemia töötube. Siim-Jesper võitis 2018. kevadel Cleveroni auhinna droonidele parima keskkonnasäästliku pakiveomooduli loomise eest.

Aeg: 18., 19. 20. juunil 2018 kl 11–13.15

Koht: Estonia pst. 7, Tallinn

Maht: 9 akadeemilist tundi

Hind:  65 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Moeillustratsiooni töötuba lastele

Esmaspäev 18 juuni, 2018 — Neljapäev 21 juuni, 2018

ruut2

Töötoa käigus vaatleme moeillustratsioonide maailma. Uurime, mis on moeillustratsioon ja kuidas sünnib moejoonistus.

Esimestel tundidel proovime krokiid, joonistame modelli natuurist, kasutades selleks tušši ja bambuse pulkasid. Seejärel valmistame ise ühe moeillustratsiooni, mis sünnib segatehnikas: kollaaš, tušš, akvarell, markerid.

Viimases tunnis joonistame omale kunstipärase t-särgi, selleks palun kõigil kaasa võtta üks valge t-särk, mis võib olla ka varem kasutatud.

Vajalikud materjalid on kohapeal olemas. Meelepärase T-särgi võtab osaleja viimaseks kohtumiseks ise kaasa.

Osalejad: 9–13 a lapsed

Juhendaja Kätlin Kaljuvee on saanud Eesti Kunstiakadeemia moedisaini erialal bakalaureusekraadi 2006. Ta on auhinnatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnik, kelle loomingus on kesksel kohal looduse müütiline jõud ja elu oma mitmekesises kauniduses. Tema tindipliiatsiga käsitsi joonistatud ja siidikangale trükitud illustratsioonid on saanud ainest Eesti kummituslikest metsadest ja ürgsest loodusest ning kannavad endas vaba ja hingestatud vaimu.

Koht: Estonia pst 7, Tallinn

Aeg: 18., 19., 20., 21. juunil 2018 kell 11–12.30

Maht: 8 akadeemilist tundi

Hind: 60 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info: koolitus@artun.ee, tel 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Eksperimentaalne rauasulatus Sõrul

Neljapäev 28 juuni, 2018 — Laupäev 30 juuni, 2018

Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti osakonna poolt korraldatud eksperimentaalne rauasulatuse töötuba.

Töötoa käigus toimub praktiline rauasulatuse eksperiment, mille raames uurime kohalikust soorauamaagist sepistatava raua sulatamise võimalikkust.

Muinas- ja keskajal toimus tänase Eesti territooriumil ulatuslik rauasulatuspraktika, milleks kasutati kohalikku soorauamaaki. Töötoas taaselustatakse see praktika eksperimentaalses ja uurimuslikus korras.

Kursuse raames toimub:
soorauamaagiga tutvumine, rauasulatusahju ehitamine, rauamaagi rikastamine ja rauasulatus. Rauasulatuse käigus saadud materjali sepistamine.

Kogu tegevus leiab aset Hiiumaal, maalilises Sõru kordonis, Sõru sadama vahetus läheduses.

Soovituslik materjal: Jüri Peets „The power of iron“ Tallinn 2003, ISBN 9985-50-362-7

Kursuse läbinu tunneb soorauamaagist rauasulatamise tehnoloogiat.

Kursus lõppeb arvestusega, mille sisuks on grupitööna valminud materjali ülevaatus. Arvestuse läbinule väljastataske täeinduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Götz Breitenucher on on Saksa juurtega Rootsis elav terariistade ja muinasmetallurgia ekspert. https://gotzironworks.wordpress.com/

Toimumise aeg: 28.– 30. juuni 2018, kogunemine 27. juuni õhtul Sõru kordonis. Kursus lõpeb 30.06 õhtul samas kohas.

Koht: Hiiumaa, Sõru kordon

Maht: 36 akadeemilist tundi kontaktõpet / 3 EAP

Hind: 180 eurot (sisaldab ööbimist ja toitlustamist. Kõige toimimiseks tuleb panustada oma kätega. Kala tuleb merest.)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: moe-, sise- ja töötusdisain

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink
Avatud akadeemia

Maalimine. Aken loodusesse Kõnnu viinaköögis

Laupäev 30 juuni, 2018 — Pühapäev 01 juuli, 2018

maalimine_looduses
viinaköögi-ateljee3

 

Põgus retk suvisesse loodusse, reisivarustuseks pintsel ja värvid ning rännakuks Kõnnu viinaköögi hunnitud vaated.

Maalime looduse keskel, vaatleme loodust n-ö seestpoolt väljapoole. Avastame varasuviseid värve ja vorme. Vaatame, kuidas loodus hakkab looma värske ja maheda rohelise tooniga kergeid visandeid.

Hea ajaveet suvises roheluses. Maalimiseks sobivad nii akrüül- kui ka õlivärvid.

Vajalikud materjalid: lõuend, akrüül- või õlivärvid, pintlsid jm võtab osaleja ise kaasa.

 

Kursuse läbinu

 • on saanud ülevaate mitmekihilise maalimise tehnoloogiast, traditsioonilisest värvipaletist ja värvide segamisest
 • on ühe maastikumaalimise kogemuse võrra rikkam

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Ühised arutelud ja tagasisidestamine mõlemal päeval lõuna- ja õhtusöögi laua ümber.

 

Juhendajad: Katrin Valdre on omandanud Eesti Kunstiakadeemias vabade kunstide erialal bakalaureusekraadi (2012) ja

Sven Saag on õppinud aastail 1989–1994 Tartu Ülikooli maalikunsti õppetoolis. Nad on maalikunstnikud, kes elavad ja töötavad Kõnnu viinaköögis. Nad on Eesti Kunstnike Liidu liikmed ning osalenud paljudel näitustel Eestis ja välismaal.

http://konnuviinakoogi.wixsite.com/galerii

https://etv.err.ee/v/elusaated/maahommik/videod/6c16a2ad-fda0-455b-b9ab-37f0a1081b59/konnu-viinakook-on-kunstnikepaari-kate-labi-taielikult-muutunud

http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/kodu/maakodu-on-nuudsest-mahukam-ja-sisukam-hind-aga-endine?id=79361844

Facebook: Kõnnu Viinaköök

Aeg: 30. juunil ja 1. juulil 2018 kell 11.00–18.00 (lõunapaus kell 13.00–14.00)

Koht: Kõnnu viinaköök, Kõnnu, Harju maakond

Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. (1 EAP)

Hind: 130 eurot (lisandub 30 eurot kahe päeva toitlustuse eest)

Soovi korral on telkimise võimalus Viinaköögi hoovis.

 

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Registreeru SIIN

Info: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

 

 

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Triigi maalilaager

Esmaspäev 30 juuli, 2018 — Reede 03 august, 2018

DSCF2208

NB! Grupp on komplekteeritud

Loodus kui osa meie olemisest on kunstnikule alatine loovuse ja inspiratsiooni allikas. See on kõigile meile teadmiste ja kogemuste varamu, tundeelu hoidja ja virgutaja.

Saaremaal Triigis toimuvas laagris maalitakse looduse keskel ja ühisateljees ning vaadeldakse loodust n-ö seestpoolt väljapoole. Ühiselt uuritakse, kui kaugele me läheme loodusest, kui oleme ise looduses, ning lahendatakse värvi- ja vormiprobleeme. Räägitakse ka kunstist ning maalimise tehnikatest ja tehnoloogiast. Iga päev on mõtlemiseks ja maalimiseks uus teema.

Lisaks on ühel ööl kavas öömaalimine, et kasutada erilise võimalusena Eesti suveööde valgust ja pimedust. Igal õhtul ootab osalejaid arutelu- ja vestlusring. Soovijatel on võimalus osaleda Vikerraadio „Ööülikooli“ sarja saate salvestusel ja dokumentaalfilmi „Nõukogude hipid“ linastusel Triigi Filharmoonias (https://www.facebook.com/TriigiFilharmoonia/).

Ajakava

30.07

kl 13–14          Kogunemine ja vaba vestlus teemal „Värv looduses ja lõuendil“

kl 14–18          Maalimine

 

31.07

kl 10–14          Maalimine teemal „Roheliseta?“

öösel                öömaalimine teemal „Augustiöö“

 

1.08

kl 10–14          Maalimine teemal „Koloriit, mis see veel on?“

õhtul                võimalus osaleda dokumentaalfilmi „Nõukogude hipid“ linastusel

 

2.08

kl 10–14          Maalimine teemal „Kontrast vs.harmoonia“

õhtul                võimalus osaleda „Ööülikooli“ sarja raadiosaate salvestusel

 

3.08

kl 10–14          Maalimine teemal „Sinu väljamõeldud maastik“ning valminud tööde

esitlemine ja arutelu

 

Vajalikud materjalid: osaleja soovi kohaselt akrüül- või õlivärvid, eri suuruses pintslid (õlivärvi või akrüüli jaoks), lõuendid või papp, väike molbert (või kohapeal ise maalile valmistatud tugi), klapptool, maalikast (kui on) või kott, märss või seljakott maalitarvete kandmiseks, palett (parim on plastkandik, sobib ka vineeri- või kartongitükk), veenõu, väike plastämber (0,5–1,5 l), 1-liitrine plastpudel vee kaasaskandmiseks, riidekaltsud.

Kõik vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa. Tähtis on ka ilmastikule vastav riietus, nokkmüts või sirm.

Maalilaagris osalemise tingimuseks on eelnev maali õppimise kogemus ja eelnevalt omandatud algteadmised.

Maalilaager lõpeb arvestusega, milleks on tehtud tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Tiit Pääsuke on Eesti maalikunsti üks juhtfiguure, Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor ja pikaajaline õppejõud. Ta on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi magistritaseme maalikunstniku-pedagoogina. Pääsukest on pärjatud paljude kaalukate auhindade ja preemiatega, teiste hulgas Konrad Mäe nimelise medali (1991), Valgetähe IV klassi ordeni (1999) ja Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaga (2000). Tema teoseid leidub paljudes Eesti ja välismaa kunstikogudes.

Aeg: 30. juulist 3. augustini 2018

Koht: Triigi Filharmoonia, Saaremaal (parempoolne foto Indrek Pajuste)

Triigi Filharmoonia fb-s  https://m.facebook.com/TriigiFilharmoonia/

Maht: 30 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 22 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. (2 EAP)

Hind: 270 eurot (sisaldab juhendamist ja tagasisidestamist, öömaalimist, võimalust oslaleda Ööülikooli raadiosaate salvestusel ja filmilinstusel). Kuni 1. maini registreerumisel hind 200 eurot.

 

NB! Majutuse, transpordi ja toitlustuse korraldab ning nende eest tasub osaleja ise. EKA soovitab majutusvõimalust 2 km kaugusel asuvas Oitme puhkemajas. Kui kursuslased ööbivad samas paigas, tekib ühtlasi võimalus õhtuseks suhtluseks laagrilõkke ümber. Lisateave Oitme puhkemaja kohta  www.oitme.ee.

Broneerides telefoni teel või e-posti kaudu on hind osalejale 17 eurot ööpäev (ööbimine ja hommikusöök).

Broneeri majutus Oitmel: +372 53 409 985 või info@oitme.ee

 

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Klaasipuhumise ja klaashelmeste valmistamise töötuba

Kolmapäev 01 august, 2018 — Neljapäev 02 august, 2018

23915980_10212531588582484_5843083153379480785_n

Töötuba annab ülevaate kahest klaasi kuumtöötlustehnikast – puhumisest ja leekpõletil helmeste valmistamisest. Kursuse käigus saab proovida kuuma klaasi puhumist ja modelleerimist. Leekpõletil valmistame klaashelmeid – nendest võib kursuse käigus valmistada kas iseendale või kingituseks ehteid.

Kava:

1.08

Kuumtöötlustehnikate tutvustus, klaasi puhumise- ja modelleerimise töövahenditest – ahjud, tööriistad, vormid.

Leekpõletitehnika tutvustus

Tööturvalisus klaasipuhumise töökojas

Hakkame katsetama tööd kuuma klaasiga ja leekpõletiga

2.08

Eelmisel päeval valmistatud esemete ülevaatus ja viimistlemine (teravate servade lihvimine, soovi korral graveerimine, helmeste puhastamine)

Jätkame harjutamist kuuma klaasi ja leekpõletiga

Klaashelmestest ehete valmistamine

Teisel päeval valmistatud puhutud-modelleeritud ja leekpõletil valmistatud taiestele saab järgi tulla järgmisel päeval või vastavalt kokkuleppele- kuumtöötluses valmistatud esemed lähevad lõõmutusse ja peavad olema seal vähemalt 18 tundi.

Vajalikud materjalid ja töövahendid on kohapeal olemas.

Tegemist on töötoaga, kus kasutatakse lahtist tuld, seega peab osalejate riietus olema puuvillane või mõnest muust looduslikust materjalist – sünteetikat mitte kasutada.

Töötoa läbinu:

 • on omandanud baasteadmised klaasi kuumtöötlusest
 • on saanud ülevaate kuuma klaasi puhumist ja modelleerimist
 • on saanud ettekujutuse materjali käitumisest ja omadustest nii teoorias kui praktikas.
 • on omandanud ülevaate klaasi kui materjali kasutusvaldkondadest laiemalt.

 

Juhendaja Toomas Mäelt on omandanud Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi (klaasikunsti eriala). Ta töötab EKA klaasikunsti osakonna töökoja juhataja ja õppejõuna. Toomas Mäelt on klaasikunstnik ja Eesti Klaasikunstnike Ühenduse liige.

Aeg: 1. ja 2. augustil 2018 kl 11–15

Koht: Kuressaare lossi klaasikoda, Lossihoov 1, Kuressaare

Kuressaare klaasikoda fb-s https://www.facebook.com/kuressaareklaasikoda/

Maht: 10 akadeemilist tundi kontaktõpet

Hind: 160 eurot

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

 

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink

The Contemporary Art Field in Estonia

Esmaspäev 06 august, 2018 — Kolmapäev 08 august, 2018

Dates: 6-8 August 2018

Location: Estonian Academy of Arts – Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, room 440A

Volume: 24 academic hours, 1 ECTS

Number of participants: max 22

Cost: FREE (Please note that this course is meant for higher education students only.)

Registration deadline: 6th of May

In addition to the general required materials, candidates are expected to submit a letter of motivation explaining why they are applying (max A4).

The Contemporary Art Field in Estonia short course is meant for international art history or curatorship students who are who are studying contemporary Estonian or Baltic art, are interested in the contemporary Estonian art world and in working with Estonian artists, curators or art historians, plan to enrol at the Estonian Academy of Arts and are looking for an overview of how the local art landscape operates. The workshop will be led by Academy of Arts teaching staff member, head of the Centre for General Theory Subjects and freelance art critic Maarin Ektermann.

The short course provides an overview of how contemporary art scene in Estonia functions – the most important organizations, the movers and shakers, the currently important and active artists from different disciplines, and the types of events being held. The causal factors behind the art scene are also explored, starting from the restoration of independence, Estonian art in the context of the regional and broader international art scene, and much more.

 

Topics to be discussed:

 • Trends in contemporary art (social criticism, new painting, installation – architectural approach – public space, photography, graphic design, applied arts, etc.). Examples of artists and their work.
 • The functioning of the art scene – who is active (what types of professions are feasible in Estonia), how are they funded (Ministry of Culture, Cultural Endowment of Estonia, creative industries, the law that requires a 1% art budget for public buildings, private capital, the art market, artists and work), general diagnostics – bottlenecks and success stories. The development of the art scene since the 1990s, illustrated by keywords.
 • Central institutions and platforms (public and private capital-based). What is characteristic for, e.g. galleries, town galleries in county seats, creative industries centres, etc.? Other examples: artists’ residencies, culture factories, Tallinn Art Hall, Tartu Art Museum, Temnikova and Kasela Gallery, Centre of Contemporary Art Estonia, Artists Union.
 • Formats and locations of various events. Concentration of art scene mainly in Tallinn and Tartu – what’s going on elsewhere?

More info and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/the-contemporary-art-field-in-estonia/

Postitas Olivia Verev
Püsilink

The Anatomy of Couture

Esmaspäev 06 august, 2018 — Laupäev 11 august, 2018

Dates:  6-11 August 2018

Volume: 6 days, 3 ECTS

Location:  Estonian Academy of Arts

Number of participants: max 22

Cost: FREE (Please note that this course is meant for higher education students only.)

Registration deadline:  6th of May

Students applying for a slot in this workshop are asked to submit a CV and cover letter describing why they wish to participate and whether they have any old article of clothing to bring with them to Estonia. The cover letter should also reveal why they are interested in restoring textiles and haute couture.

Aim of the course:

 • bring a disappearing specialized manual skill to Estonia and teach it to Estonian and international students
 • restore articles of clothing in the collection of some Estonian museum and thereby contribute to the preservation of an exhibit item with historical value.

Course content:

The course provides practical and theoretical knowledge of how to restore old clothing – selection of fabrics, stitches and seams, treatment of the material, how different materials age, how to care for and restore different fabrics. In the course of the workshop, students will learn about the internal structure of haute couture clothing, allowing them to later create period-specific silhouettes or re-interpretations of them – pattern solutions for textiles, materials. The course will provide knowledge and skills that can be used to get closer to the secrets of high fashion. All of the participants in the course will be able to restore a part of dresses brought in by the lecturer.

The course teaches handicraft skills that have become a rarity, something highly sought-after among professionals. ˇFewer and fewer people practise these skills in a world dominated by modern fashions. Today clothing made 40, 50, even 100 years ago are held in high regard, as they involved the use of original patterns, hand stitching, high-quality tailoring. To this point, the creation of such clothing have remained shrouded in arcane mystery – they seem easy to imitate at first glance but it is impossible to achieve the right effect without knowing what is going on “under the dress.”

The course is mainly meant for fashion design, theatre design, restoration and design students.

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/the-anatomy-of-couture/

Postitas Olivia Verev
Püsilink
Avatud akadeemia

Interaction Design Tomorrow

Esmaspäev 06 august, 2018 — Reede 10 august, 2018

Dates:  6-10 August 2018

Volume: 40 hours, 3 ECTS

Location:  Tallinn, Estonia

Number of participants: max 20

Cost: FREE (Please note that this course is meant for higher education students only)

Registration deadline:  6th of May

Aimed at design students; no programming skills necessary.

In addition to the general required materials, candidates are expected to submit a letter of motivation explaining why they are applying  and outlining their experience with Interaction Design so far (max A4). Students are expected to bring their own sketchbooks, markers and laptops.

Over the course of a week you will learn about the foundations, history and possible futures of interaction design within a studio environment. This 5-day hands-on workshop provides a solid foundational knowledge of user experience (UX) design  for new practitioners, as well as an in-depth exploration of interaction design for experienced designers. The course gives participants space and guidance to delve deeply into theoretical and practical aspects of interaction design by investigating contemporary issues and proposing design solutions.

Through a series of lectures, films, historic case studies and studio practice, participants will explore the nature and aesthetics of interaction design in the digital and physical space, in individual and group studio practice from ideation and the iterative design process to presentations and critique.

Learning outcomes:

 • Learn about design foundations, theory, history and practice
 • Understand how to look at problems from social, technological, economic and cultural perspectives
 • Practice design research and synthesis
 • Learn how to be creative in the digital realm
 • Improve your ability to present your design concepts
 • Practice working individually and in small teams

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/interaction-design-tomorrow/

 

Postitas Olivia Verev
Püsilink
Avatud akadeemia

Loomaaia loomad paberil ja savis lastele

Esmaspäev 13 august, 2018 — Neljapäev 16 august, 2018

lasteZoo

Joonistame ja voolime vahetult elus ja liikuvat looma. Alustame visandiga paberil ning püüame tabada looma iseloomu ja liikumist. Kui oleme kogemuse paberil kätte saanud, liigume edasi ja alustame tööd saviga, tehes sellest visandeid. Tutvume põhitõdedega, millega on voolimisel hea arvestada. Valime lindude-loomade-kalade hulgast üha uusi ja põnevamaid modelle. Teeme omandatud kogemustest kokkuvõtteid. Mida me oleme töö käigus õppinud? Mida me oleme õppinud enda ja mida teiste kogemustest? Joonistame-voolime edaspidigi, nüüd juba iseseisvalt!

Lisaks on 15. augustil soovi korral võimalus osaleda Aleksei Turovski loengul, milles kõneletakse zooloogilisest joonistamisest. Saame esitada kõiki loomade joonistamise ja loomade kohta tekkinud küsimusi. Ka loengu ajal on lubatud kritseldada.

Osalejad: 9– 13 aastased lapsed

Juhendaja Eneken Maripuu on omandanud Eesti Kunstiakadeemias skulptuuri erialal bakalaureusekraadi ning õppinud Inglismaal Kenti Kunsti- ja Disainiinstituudis. Ta on töötanud EKA ettevalmistuskursuste juhendajana ja Tallinna puuetega noorte õppekeskuses Juks kunstiõpetajana. Alates 2004. aastast on ta Eesti Kujurite Ühenduse liige. Ta on osalenud rahvusvahelistel näitustel ning sümpoosionitel Eestis, Lätis, Soomes, Austrias ja Hiinas.

Aeg: 13., 14., 15., 16. augustil 2018 kell 13.30–15.45

Koht: Ehitajate tee 145, Tallinna Loomaaed

Maht: 12 akadeemilist tundi

Hind: 85 eurot

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

 

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Loomaaia loomad paberil ja savis

Esmaspäev 13 august, 2018 — Reede 17 august, 2018

zoo

Joonistame ja voolime vahetult elus ja liikuvat looma. Alustame visandiga paberil ning püüame tabada looma iseloomu ja liikumist. Kui oleme kogemuse paberil kätte saanud, liigume edasi ja alustame tööd saviga, tehes sellest visandeid. Tutvume põhitõdedega, millega on voolimisel hea arvestada. Kolmandal kohtumisel kõneleb Aleksei Turovski meile loomadest ja zooloogilisest joonistamisest. Kursuse lõpuks valmib osalejal valik visandeid paberil ja savist loomaskulptuur.

Kava

 1. päev: alustame loomavisanditest paberil. Liigume loomaaias ringi rühmana eri loomaliikide kaupa. Vihma korral varjume majadesse ja varjualustesse. Õpime tundma või vajaduse korral meenutame, kuidas määrata proportsioone, kuidas mõõta ja võrrelda. Püüame tabada looma/linnu isikupära joone abil. Väga mõnus oleks kasutada kõvema kaanega visandiplokki, mis lubab ka püstijalu joonistada. Joonistada võib harilike, sangviini-, värvi- või tindipliiatsitega.2. päev: valime lemmikteema, millega tegeleme sel päeval süvenenult. Alustame visandiga paberil ja püüame sama looma juba ka voolida. Teeme savist visandeid. Tutvume põhitõdedega, millega on voolimisel hea arvestada. Vormime ühest savitükist kuju, liidame savi jne. Erinevalt pliiatsivisandist hakkame nüüd tegelema mitme vaatega samal ajal.

  3. päev: Aleksei Turovski loeng zooloogilisest joonistamisest. Saame esitada kõiki loomade joonistamise ja loomade kohta tekkinud küsimusi. Ka loengu ajal on lubatud kritseldada.

  4. päev: soovi korral teeme soojenduseks visandeid paberil, et valida välja poos savis. Kogemuse põhjal võiksime juba jõuda suurema süvenemisastmeni, et leida loomale iseloomulik poos, vorm, detaile ja faktuure. Tegeleme üldistamise ja olulise rõhutamisega. Õpime natuurist. Vajaduse korral püüame vabaneda loomade kujutamise standarditest.

  5. päev: loomade kujutamise kogemus on käes, seega läheme julgelt edasi. Valime lindude-loomade-kalade hulgast üha uusi ja põnevamaid modelle. Teeme omandatud kogemustest kokkuvõtteid. Mida me oleme töö käigus õppinud? Mida me oleme õppinud enda ja mida teiste kogemustest? Joonistame-voolime edaspidigi, nüüd juba iseseisvalt!

  Iga päeva lõpus teeme kokkuvõtte ja vaatame üle ka kaaslaste tehtu. Õpime üksteiselt, julgustame ja tunnustame. Anname endale aru, mis on meie nõrgad ja tugevad küljed. Teeme plaane, kuidas järgmisel korral oma teemaga edasi minna. Tutvume näidetega kunstiajaloost. Loome oma visuaalse loomaloo.

Vajalikud materjalid: visandiplokk ja pinal joonistamisvahenditega on osalejal endal kaasas. Joonistamisalus ja savi on kohapeal olemas.

Kursuse läbinu

 • on saanud ülevaate erinevate töövahendite käsitsemisest
 • on katsetanud erinevaid töövõtteid paberil ja savis
 • suudab valida teostamiseks endale jõukohase ja isikupärase objekti
 • on katsetanud objekti edasiandmist nii kahe- kui ka kolmemõõtmeliselt

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tööde esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendajad: Eneken Maripuu on omandanud Eesti Kunstiakadeemias skulptuuri erialal bakalaureusekraadi ning õppinud Inglismaal Kenti Kunsti- ja Disainiinstituudis. Ta on töötanud EKA ettevalmistuskursuste juhendajana ja Tallinna puuetega noorte õppekeskuses Juks kunstiõpetajana. Alates 2004. aastast on ta Eesti Kujurite Ühenduse liige. Ta on osalenud rahvusvahelistel näitustel ning sümpoosionitel Eestis, Lätis, Soomes, Austrias ja Hiinas.

Aleksei Turovski on lõpetanud Tartu Ülikooli zooloogina, oma huvialadelt on Aleksei Turovski ka kulturoloog, ta on väga tuntud esineja paljudes Eesti raadio- ja telesaadetes, teda peetakse ka hinnatud eksperdiks. Alates 1972. aastast töötab ta Tallinna Loomaaias parasitoloogi, ringijuhendaja ja ekskursioonijuhina.

Aeg: 13., 14., 15., 16., 17. augustil 2018  kl 17–20

Koht: Tallinna Loomaaed,  Ehitajate tee 145, Tallinn

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 32 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Hind: 195 eurot (sisaldab loomaaia kuukaarti ja voolimiseks vajalikku savi)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink

Clay 3D Printing

Esmaspäev 13 august, 2018 — Reede 17 august, 2018

summer-academy-2018-website-banners-04

Dates:  13-17 August 2018

Volume: 40 hours, 2 ECTS

Location:  Estonian Academy of Arts

Number of participants: max 13

Cost: FREE (Please note that this course is meant for higher education students only.)

Registration deadline:  6th of May

In addition to the general required materials, candidates are expected to submit a letter of motivation explaining why they are applying and what is their experience with 3D printing so far (max A4).

The Department of Ceramics at the Estonian Academy of Arts invites you to participate in an international Clay 3D Printing workshop. Ceramics have properties that allow it to be used in the most disparate fields. We usually don’t consider that ceramics are all around us, not just in kitchenware, but also in bathrooms, swimming pools and public interiors, and that stoves and fireplaces, even houses, are made of fired clay. Top-quality ceramics can be found in medical equipment, audio technology and air and space industry. Clay is sensitive, flexible and versatile material with its’ own technological limits which the participants will learn during the workshop.

3D printing in clay allows us to print three-dimensional objects or models at lower cost and more easily. For ceramists, it represents a new technological possibility, while for others it gives a chance to convert digital sketches into real three-dimensional objects. During this course, participants will learn the technical skills of 3D printing and printing in clay: creating G-code and STL files, plus preparation of the clay and printing. The aim of the course is to use innovative thinking to discover new ways of printing, using clay and the printed ceramics. The end of the workshop will feature a pop-up exhibition of the objects created.

The workshop is aimed at ceramics, architecture and design students, but admission is open to all students who have had experience with 3D printing and know how to create 3D files. Every participant needs to bring their own laptop. All other materials are provided, and students may keep the objects they print.

Homework assignment for selectees:

1) students will be asked to bring one of their 3D-file, print ready

2) students will be asked to come up with a design they would like to execute in the workshop. They will be asked to give a presentation on the design in person. As in a hackathon, they will then set to work on the problem.

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/clay-3d-printing/

Postitas Olivia Verev
Püsilink
Avatud akadeemia

Klaasikunsti töötuba lastele

Esmaspäev 13 august, 2018 — Teisipäev 14 august, 2018

Kursuse eesmärk on tutvustada klaasikunsti ja -disaini. Valmistame sulatustehnikas väikesemõõdulisi töid. Need võivad olla näiteks ehted, aknakaunistused, medaljonid või midagi muud sõltuvalt osaleja soovidest ja ideedest.

Kursus toimub kahel päeval. Valminud tööd saab kätte mõni päev hiljem kokkuleppelisel ajal, sest need peavad kõigepealt olema ligikaudu ööpäeva sulatusahjus.

Kava

 1. päev
 • Klaasikunsti tutvustus. Mis on klaas ja millised on selle kasutusvaldkonnad?
 • Sulatustehnika tutvustus. Kuidas ja mida me valmistame? Tööohutus, töövahendid ja -materjalid
 • Töö ideedega. Visandamine, värvide sobitamine ja kompositsioon
 • Alustame klaasist detailide väljalõikamist ja kokkukleepimist sulatuse tarvis
 1. päev
 • Jätkame detailide väljalõikamist, paigutamist ja liimimist
 • Tunni lõpus paigutame valminud tööd sulatusahju, valmis tööd saab kätte mõne päeva pärast, milline lepitakse kokku.

Vajalikud materjalid on kohapeal olemas.

Osalejad: 10–13aastased lapsed

Juhendaja Toomas Mäelt on omandanud Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi (klaasikunsti eriala). Ta töötab EKA klaasikunsti osakonna töökoja juhataja ja õppejõuna. Ta on klaasikunstnik ja Eesti Klaasikunstnike Ühenduse liige.

Aeg: 13., 14. augustil 2018 kell 11–13.30

Koht: Tallinn

Maht: 6 akadeemilist tundi

Hind: 55 eurot

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Info: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Short Photography and Image-Making Course – Visual Recognition and AI-related Technologies

Neljapäev 16 august, 2018 — Reede 17 august, 2018

Supervised by Paul Paper

Dates:  16-17 August 2018

Volume: 12 hours + 14 independent work hours, 1 ECTS

Location:  Tallinn, Estonia

Number of participants: max 20

Cost: 290 €

Registration deadline:  6th of May

This short course will explore how visual recognition and AI-related technologies are changing the discourse of photography, challenging the traditional boundaries of the medium. Empowered by machine learning, visual recognition systems are entering the sphere of everyday life. From student dorms equipped with facial recognition in China to privately-owned surveillance systems in the US and UK, the technology is being rapidly deployed in a global rise of biometrics. What this transformation – and the resultant streams of endless machine-made images – offers is some innovative ways to think about the practice of image-making.

The course will provide students with the historical background of facial recognition and an opportunity to test and discuss some of the new technological features, as well as ask why and in what ways do these developments matter? Specific attention will be given to some of the problematic aspects of biometric surveillance and various ways artists are using new systems to produce meanings that challenge the dominant political discourse.

This course is meant for photography and visual arts students and those interested in the current technological developments in image-making, as well as their political, social and cultural implications.

Topics to be discussed:

– Visual recognition technology, apps and programmes using it and current development.

– Politics of (technological) vision and machine seeing.

– The historical context of 19th century facial recognition discourse, as well as current research.

– The idea of pre-crime prevention and problematic aspects of biometric surveillance: prejudices in-built in the current systems of facial recognition and the “right to remain anonymous”.

– Artistic series that use – and comment on – current technology and ways of resisting visual identification.

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/photography-and-image-making/

Postitas Olivia Verev
Püsilink
Avatud akadeemia

How to Develop User Experience (UX) as a Key Component of Branding

Neljapäev 16 august, 2018 — Laupäev 18 august, 2018

Supervised by Jaanus Sakkis

Dates:  16-18 August 2018

Volume: 18 hours + 12 independent work hours, 1 ECTS

Location:  Tallinn, Estonia

Number of participants: max 20

Cost: 490 €
Price includes breakfasts, lunches, refreshments throughout, course materials, certificate of completion.

The course is aimed at graphic/web designers with 2+ years experience (page layout, colour, typography, visual communication).

Registration deadline:  6th of May

In addition to the general required materials, candidates are expected to submit a letter of motivation explaining why they are applying and what is their experience with User Experience and Branding so far(max A4). Participants are expected to bring their own sketchbooks, markers and laptops.

In this course, we will focus on brand-building in the context of the user experience (UX). If you look at the most popular brands in the digital field – Instagram, Uber, Dropbox etc – they are all built on a user experience design.

“Today, a brand is the holistic sum of customers’ experiences, composed of visual, tonal and behavioral brand components, many of which are shaped by interaction design.”
(Kate Kaplan /Nielsen Norman Group)

Great designers justify every decision in their design process in the interests of the best possible final product. If you need to justify your ideas and methods, you need to know the answers or solutions and that requires challenging yourself and asking the right questions. Our main topic will be understanding the user – what the user sees and how they feel when interacting with your product or service. How to make yourself as visual as possible? How to see these blind spots? These are places where we can lose our customers because we can’t understand why they don’t see how things are working.

We will also talk about how to ask questions. Questions are the main tools for the designers. If we don’t collect any data from our users, we make assumptions about what they like and want. When we make those assumptions, we begin to design for ourselves, not our users. We shouldn’t forget we are not our users.

In our lecture, we will talk about how UX is the future of branding. We’ll start from the beginning and talk about the main principles and differences in branding and UX.

*As designers, we know both user experience and branding are fighting a common enemy – people are confusing it with the visual elements alone. People might say they’re building a brand but they’re actually working on a logo design. As famously put by Marty Neumeier: “The brand isn’t what you say it is, it’s what they say it is.”

 

During this 3-day session, you will learn:

 • History and background of UX
 • Introduction to the UX Fundamentals
 • Learn to sketch smarter – wireframes and prototypes
 • Visual design principles
 • How to take “You” out of the user
 • How to make your content make sense
 • Watching users – listen and observe
 • Understand the true idea of branding and why people buy brands
 • Define a real value of your product
 • Real-world tips and tricks
 • A clear understanding of the principles and benefits of good UX and how to apply it to your design.

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/how-to-develop-ux/

Postitas Olivia Verev
Püsilink

Numbers and Cognition in the Urban Environment

Esmaspäev 20 august, 2018 — Reede 24 august, 2018

Dates: 20-24 August 2018

Volume: 40 hours, 3 ECTS

Location: Department of Architecture at the Estonian Academy of Arts, Pikk tn 20, Tallinn

Number of participants: max 25

Cost: FREE (Please note that this course is meant for higher education students only)

Registration deadline: 6th of May

In case of high volume of applications, prospective participants are asked to write an essay one A4-format page in length (approximately 250 words).

Content of the course

This workshop is structured on architecture, numbers and cognition with the focus mainly on public space. Two broader topics pervade the workshop. One of them is more physical, involving translating the world into parameters, and the other is mapping social activities. The broad goal is to find connections between the two sets of topics. The environment around us consists of a number of physically countable and measurable parameters, which we can use to describe it (width of a carriageway, location of a cafe). Which parameters are the best for describing or designing the world?  As another important topic, we will map the movements or activities of human masses, using photo and image analysis and Wi-Fi positioning to this end. When, why and where are people moving and how long do they stop – this is an important set of topics, because the quality of space is largely dependent on the presence of people.  The participants in the summer academy course will be challenged to find relationships between the physical world and human activity. It will be important to find a means and method for measuring and documenting the environment. Cognition referred to in the course name refers to experience that can be used in future to make decisions to design and re-design space.  Ideally, we envision the participants who complete the academy to be capable of imagining and perceiving the implications of 1,000 people or 100 cars passing a point.

Picking key parameters (properties) from this environment has long received attention from urbanism scholars: William H. Whyte, who attempted to trace patterns of use of public space, or Kevin Lynch, who tried to find the mental model people use to understand a city.

The late 20th century brought a rise in computing power, which has resulted in change in the accuracy and use of many calculations. In the past, it was not conceivable to calculate trajectories from one building to another manually, but it is now possible. Alongside this trend, a completely new field has arisen: various kinds of simulations. Simulations make it possible to model traffic, pedestrians or both at the same time. Gathering data has become more intensive with a focus moving from gathering qualitative data to collecting quantitative data.  A large part of the summer school involves field observations, which helps instil intuition in participants as to what a given indicator means. This will also give them a clearer understanding of the computational processes and outcomes and they will be able to rationally assess the outcomes of some simulation or facts presented to them.

Participants will become well-versed in methods and means for quantitatively and qualitatively documenting the street-level space, which can in turn later be used for analysis of other places. The participant will also receive an overview of and access to software used in the framework of the workshop. At the end of the summer school, all of the data that was gathered will be made public to allow third parties to use them in their projects – for example, to plan more fluid, safer traffic conditions.

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/numbers-and-cognition/

Postitas Olivia Verev
Püsilink

Wood and Design

Esmaspäev 20 august, 2018 — Laupäev 25 august, 2018

Dates:  20-25 August 2018

Volume: 6 days, 3 ECTS

Location:  Viljandi, Estonia

Number of participants: max 22

Cost: FREE (Please note that this course is meant for higher education students only)

Registration deadline:  6th of May

In addition to the general admissions requirements, candidates are expected to submit a letter of intent describing their interest in attending the workshop, and a PDF portfolio including documentation of at least one project relevant to the use and/or attributes of wood.

This 6-day workshop Wood and Design in the lush woodlands of Viljandi, Estonia, focuses on the design aesthetics, ecology, and sustainability of wood. Exploring the material properties of wood through its use in design, the workshop invites participants to build a set of functional wooden objects for outdoor living with the simplest of means. Participants will utilise wood, as a naturally-occurring renewable material, in two forms: solid slab and left-over scraps from local lumber mills. The workshop is therefore not only community-inspired, with materials sourced or found locally, but also meets the ever-growing need to reclaime and recycle waste wood.

Level:

2nd and 3rd year BA students and MA students in Interior Architecture, Furniture Design, or the equivalent.

More information and link to registration: https://www.artun.ee/summeracademy/wood-and-design/

Postitas Olivia Verev
Püsilink
Avatud akadeemia

Fototöötuba Narvas. NARVA_MUS_FESTIVAL 2018

Teisipäev 21 august, 2018 — Neljapäev 23 august, 2018

TAF_3950_ruut

Kolme päevane loominguline ja erinevaid fotografeerimise stiile puudutav kava hõlmab tööd nii modellidega kui Narva linna kui modelli. Tunnetame/jäädvustame valgust, värve ja varjusid, õpime seda parema foto nimel ära kasutama. Lavastame, loome, uurime, seikleme ja avastame. Õpime juhendama modelli ja püüdma emotsiooni, sukeldume tänavafotograafiasse. Kõigele lisab omapära/erilisust/väärtust  Narva linn, Narva Kreenholm, Narva “Veneetsia”. Jagame muljeid ja õpime üksteiselt ühiste õhtuste aruteludega. Lõpetame lavastusliku workshopiga, teema jätame saladuseks, vihjeks lisame, et muudame Narvas korraks aastaaega.

Kursusele on oodatud fotograafiast ja/või dokumentalistikast huvitatud! Eelduseks on oma kaamera tundmine, hea tervis ja tuju! : )

 

Kava

21.08 Workshop modelliga

Loome müstilis/tantsulis pilte, kasutades Narva Kreenholmi Manufaktuuri interjööri loomuliku valgusega .Vaatame kuidas valgus,modelli tantsupoosid ja näiteks suits võivad mõjutada pildi meeleolu .Igaüks saab harjutada modelli juhendamist.

12.00-12.30 kogunemine/tutvumine

12.30-13.00 sissejuhatus

13.30-17.00 pildistamine

19.00-20.00 piltide toimetamine,ettevalmistus

20.00-21.30 valitud piltide esitlus ja tagasiside

 

22.08 Fotodokumentalistika

Loominguline ja sõltumatu dokumentalistika Narva linnas. Võimalus panna end proovile tänavafotograafi ning linnas tegutseva dokumentalistina. Päeva lõpus toimub piltide esitlus ja arutelu, mis asetab tehtu konteksti ning toetab asjatundliku nõuga!

10.00 – 11.00 Sissejuhatus teemasse
11.00 – 11.30 Ülesande kirjeldus
12.00 – 15.00 Linnas pildistamine
18.00 – 19.00 piltide toimetamine, ettevalimistus esitluseks
19.00 – 21.00 valitud piltide esitlus ja tagasisid

23.08  Päikesetõus Narva “Veneetsias”

5.00-8.00  ühispildistamine hommikuvalguses, püüame värve ja vaikust,ärkamise ilu.

Fotoworkshop” ERILISES KOHAS ja ERILISTES TINGIMUSTES” – jätame täpse koha ja tingimused saladuseks, eelnevalt kuulame lavastuskunstnikult näpunäiteid.

15.00 loeng Ann Mirjam Vaikla

16.00-16.30 Ülesande kirjeldus

16.30 -18.30 Praktiline töö ehk pildistamine

NB! Ilmastikust ja muudest ettenägematutest asjaoludest olenevalt võib ajakava jooksvalt muutuda!

Vajalikud töövahendid: digipeegelkaamera, võimalusel võtta kaasa ka sülearvuti, et tehtud pilte toimetada jms., võtab osaleja ise kaasa. Lisatehnika lavastuseks ja töötoaks on kohapeal olemas.

Kursuse läbinu:

 • oskab märgata valgust ja sellega fotograafiliselt ümber käia
 • oskab motiivist ja taotlustest lähtuvalt sobiva kadreeringu valida
 • näeb ja märkab ruumi ning värvi mõju pildistatavale
 • oskab valida olukorrale ja eesmärgile sobiva fotograafilise lähenemise
 • teab, millised on erinevad võimalikud pildikoosluse vormid ning kuidas neid terviku huvides rakendada
 • arvestab lisaks pildilis-geomeetrilisele kompositsioonile ka ajalist (narratiivset) kompositsiooni
 • oskab märgata fotol tekkivaid suhteid ning nende huvides töötada
 • on valmis leidma fotograafina oma teema ka tundmatus keskonnas ja võõraste inimestega

Kursuse kõik päevad lõpevad tehtud tööde esitluse ja ühise aruteluga.

Osalejale, kes on kõik ülesanded täitnud ja esitlenud, väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendajad: Terje Atonen on andekas fotograaf, kes juhuse tahtel alustas ligikaudu 20 aastat tagasi pildistamist ja leidis selles oma kutsumuse. Ta pildistab nii, et esile tuleb parem ja ilusam, olgu see siis loodus või inimesed. Terje soov on näidata oma tööde kaudu alati ilu. Tal on olnud kolm isikunäitust, viimane neist, „Kummardus Eesti mehele“, toimus tuurina Eesti linnades 2017. aasta septembris. Vaata ka Terje Facebooki-lehte: https://www.facebook.com/Fotomood.

Kalev K Vapper on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia erialal 2007. Kalev on mitmekülgne kunstnik ja suurte kogemustega fotograafiaõppejõud, kes õpetab kunstnikke nii Eesti Kunstiakadeemias kui ka Tartu Kõrgemas Kunstikoolis.

 

Aeg: 21., 22., 23. augustil 2018

Koht: Narva Art Residency, Joala 18, Narva

Maht: 21 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 32 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Hind: 215 eurot

(Majutus, transport ja toitlustus on osaleja enda kulul. Narvas on neli hotelli ja vähemalt üks hostel (Sparta hostel), airbnb,  booking.com-i kaudu on võimalik leida soodsa tasu eest majutus. )

 

Õppekavarühm: Kujutav kunst ja kunstiteadus

Registreerumine vormi kaudu SIIN

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee / +372 626 7327

 

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Рисуем город / Linna joonistamine Narvas

Teisipäev 21 august, 2018 — Neljapäev 23 august, 2018

IMG_2163
Narva

Kursus on mõeldud neile, kel on huvi arendada oma oskusi keskkonna ja ruumi kujutamisel.

Kolme päeva jooksul õpitakse andma väheste vahenditega edasi piirilinnale Narvale iseloomuliku miljööd: linnusemüüri, jalakäijate sildu, tänavaid ja Kreenholmi hooneid. Kursus arendab perspektiivitunnet ning oskust kujutada esemeid ja hooneid ruumiliselt.

Vihmase ilma korral joonistame residentuuri ja Kreenholmi tööstushoonete sisevaateid.

Ajakava
21.08 kl 16–19.45  joonistamine ja individuaalne tagasiside
22.08 kl 12–16.00  joonistamine ja individuaalne tagasiside
23.08 kl 12–16.00  joonistamine ja tööde esitlus

Vajalikud materjalid: süsi, marker, kahte-kolme värvi pastellid, värvi- ja harilikud pliiatsid (8b, 5b, 2b) võtab osaleja ise kaasa.

Kursuse läbinu

 • on saanud ülevaate erinevate töövahendite käsitsemisest
 • on katsetanud erinevaid töövõtteid
 • suudab valida endale jõukohased ja isikupärased vaated
 • oskab luua valitud vaadetest kompositsiooni

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus ja analüüs.

Kuna joonistame õues, siis panna selga ilmaga sobiv riietus. Kaasa võtta istumisalus (kokkupandav kalamehetool) ja nokkmüts.

Juhendaja Matti Pärk on juhendanud Eesti Kunstiakadeemia joonistamiskursusi aastast 1984. Valgamaalt pärit Pärk alustas juba nn magistrantuuri viimasel kursusel (tol ajal eraldi magistritaset polnud, kogu õppetsükkel kestis kuus aastat) ENE illustratsioonide ja kartograafia toimetuse juhatajana, kuni ta vahetas selle töökoha üheksa aastat hiljem õppejõu ameti vastu välja. Siiski jätkas ta kuni 2001. aastani tööd ENE kunstilise toimetajana. Ta on osalenud kevadnäitustel ning tema isikunäitusi on toimunud Rootsis, Ungaris, Jõhvis, Keilas, Tartus ja Tallinnas. Tema joonistusi leiab nii Poola, Austria, Eesti ja Rootsi kui ka Ungari kogudest.

Aktiivse illustraatori ja kujundajana on Pärk pälvinud aastatel 1976–2000 raamatukonkurssidel tunnustuse 23 korral. 2015. aastal nomineeriti ta rahvusvahelise 5. Tallinna joonistustriennaali peaauhinnale. Ta on maketeerinud, kujundanud ja illustreerinud teatmekirjandust, luulekogusid ja ilukirjandust läbi aegade. Tema nime ja loomingut leiab näiteks sellistest teostest nagu ENE, „Astronoomialeksikon“, „Mereleksikon“, ENEKE, „A ja O“, Mati Õuna „Sõjalaevad“, „Põllumajandusentsüklopeedia I“, monograafia „Peeter Ulas“, „Krimmi legende“, Friedebert Tuglase „Helloi maa“, Mats Traadi „Aja laulud“, Jüri Talveti „Äratused“, Aita Kivi „Tunde küsimus“, Mari Vallisoo „Kõnelevad ja lendavad“, samuti Charles Baudelaire’i luuleteostest.

Aeg: 21., 22., 23. augustil 2018

Koht: EKA Narva kunstiresidentuur, Joala 18, Narva
Maht: 15 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 11 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 95 eurot

(Majutus, transport ja toitlustus on osaleja enda kulul. Narvas on neli hotelli ja vähemalt üks hostel (Sparta hostel), airbnb, booking.com-i kaudu on võimalik leida soodsa tasu eest majutus. )

Õppekavarühm: Kujutav kunst ja kunstiteadus

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: koolitus@artun.ee / +372 626 7327

 

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Värv kujutamisvahendina. Värvusõpetus maalikunstis Narvas

Teisipäev 21 august, 2018 — Neljapäev 23 august, 2018

Kursuse teemad on värvusõpetus ja maalikunst. Tegeldakse selliste küsimustega nagu värvi kasutamine maalikunstis, värvi mõju uurimine, värvide tähendus maaliteose loomisel, kontrastid ja harmooniad, värvianalüüs (värvi tüübid ja kokkusobivus), vari ja valgus ning värvi roll kompositsiooni loomisel.

Kursuse eesmärk on

 • anda teadmisi värvide kasutamise ja tähenduse kohta maalikunstis
 • arendada osaleja värvimeelt ja -taju
 • anda juhiseid värvi- ja maalikunsti probleemides orienteerumiseks

Ajakava

 1. augustil kl 16–19 maalimine
 2. augustil kl 10–13 ja 16–19 maalimine
 3. augustil kl 10–13 maalimine ja kl 14–17 arvestus ehk valminud tööde esitlemine ja arutelu

Vajalikud materjalid:

 • vähemalt kuus maalialust mõõtmega 60 × 80 cm
 • akrüülvärvid, sh punane, kollane ja sinine, must ja valge (kui võimalik, siis ka muid toone)
 • erineva paksusega pintslid (alates nr 2-st kuni selliseni: https://patmar.ee/wp-content/uploads/2017/03/Pintsel-pruun-3-600×264.jpg)
 • mastihiinid (maalilabidad)
 • veetops, salvrätikud või kaltsud (pintslite puhastamiseks)
 • palett värvide segamiseks

Kõik vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa.

Kursuse läbinu

 • oskab maaliteost luues värve valida
 • tunneb värvide tähendust, harmooniat ja koosmõju
 • mõistab ja teadvustab maalimisprotsessi

 

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Maria Sidljarevitš on omandanud Eesti Kunstiakadeemia maalierialal bakalaureusekraadi. Tal on olnud mitu isikunäitust ja ta on osalenud arvukatel grupinäitustel. Sidljarevitš on kunstnik ja Eesti Maalikunstnike Liidu liige. Lisateave: www.mariasidljarevich.weebly.com.

Aeg: 21.–23. augustini 2018

Koht: EKA Narva kunstiresidentuur, Joala 18, Narva

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Hind: 135 eurot

NB! Majutuse, transpordi ja toitlustuse korraldab ja nende eest tasub osaleja ise. Narvas on neli hotelli ja vähemalt üks hostel (Sparta). Veebisaitide airbnb.com ja booking.com kaudu on võimalik leida soodne majutus.

Õppekavarühm: Kujutav kunst ja kunstiteadus

Registreerumine vormi kaudu SIIN

Info: koolitus@artun.ee / +372 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink

EKA uue hoone avamine

Esmaspäev 27 august, 2018

Eesti Kunstiakadeemia teatab rõõmuga, et uus õppehoone Tallinnas Põhja pst 7 on valmimas.

Õppehoone avamine toimub esmaspäeval, 27. augustil kell 17.00. Kauaoodatud sündmust tähistame koos heade kaasteeliste, vilistlaste, kolleegide ja üliõpilastega.

Rohkem infot sündmusest jagame selle lähenedes.

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Kujundusgraafika

Laupäev 01 september, 2018 — Pühapäev 31 mai, 2020

Kursuse eesmärk on toetada õppija teadmiste, praktiliste oskuste ja vilumuste kujunemist töötamiseks erialadel, kus kasutatakse graafikat ning kujundusprogramme ja -oskusi.

Esimesel õppeaastal käsitletavad teemad (240 akadeemilist tundi)

 • Arvutiõpe (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)
 • Kompositsioon
 • Joonistus, visualiseerimine
 • Värv ja maalikunst
 • Kujundusgraafika keel
 • Visuaalkultuuri ajalugu
 • Diagraafika I
 • Tüpograafika
 • Fotograafia

 

Teisel õppeaastal käsitletavad teemad (240 akadeemilist tundi)

 • Arvutiõpe (Adobe InDesign, Adobe Animate)
 • Diagraafika II
 • Digitaalne illustratsioon I ja II
 • Märgi taksonoomia
 • Erikujuline trükis
 • Pre-pressi tehnoloogia
 • Firmastiil
 • Reklaamgraafika
 • Graafika ja muusika
 • Veebilehe kujundus

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on teadmiste test ja praktiliste ülesannete lahendamine. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis ja loenguruumis.

Juhendajad on magistrikraadi ja erialase töökogemusega oma ala asjatundjad: Villu Järmut, Maris Lindoja, Arno Mäger, Anni Mäger, Marko Levin, Sergei Didõk, Margus Haavamägi, Maria Sidljarevitš, Heiki Terras.

Sihtrühm: kõik huvilised, kes soovivad töötada

 • reklaami- või disainibüroos assistendina
 • teabegraafika koostajana
 • trükikojas trükimaterjalide ettevalmistajana
 • meediaväljaandes tarbegraafika materjalide koostajana
 • kirjastuses küljendajana

Eeldused osalejale: algtasemel arvutikasutusoskus.

Vaata õppekava:

https://drive.google.com/file/d/0B4TjO0nsiGzyakMzcjFTQkU4d2ZhY1J1MW1Ga2pTQXgzQjlF/view?usp=sharing

Aeg: septembrist 2018 kuni maini 2020 laupäeviti kell 10–17

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn

Õppeaeg: kaks aastat

Maht: 48 EAP / 1248 akadeemilist tundi, millest 480 tundi on kontaktõpet ja 768 tundi iseseisvat tööd

Hind: 3200 eurot  (võimalik tasuda neljas osas)

Registreeru: SIIN
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Ruumitarg(em)aks

Esmaspäev 03 september, 2018 — Esmaspäev 25 veebruar, 2019

ruumikujundusruut
ruumikujunduslandscape

Kõik inimesed elavad, toimetavad ja ON alati mingis ruumis, keskkonnas – kõige avaramas mõttes. Nad kasutavad ja võtavad ruumi, väljendavad end ruumi vahendusel, suhtlevad ja suhestuvad sellega. Kõik me oleme ruumilised olendid ning räägime ühel või teisel viisil nn ruumikeelt.

Kursuse eesmärk on ärgitada ruumi teadlikumalt kasutama ja mõistma, kasvada ruumitundlikumaks ja -nõudlikumaks loojaks ja kasutajaks. Loengute-vestluste ja lihtsate harjutuste kaudu räägime inimeste ruumilisest käitumisest ja vajadustest ning ruumi füüsilistest ja sotsiaalsetest omadustest.

Visandamise, analüüsimise ja mõtestamise abil harjutame ruumilist eneseväljendust. Kavandame ühe ruumi, kus saab paberil katsetada, rakendada ja väljendada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning tekkinud mõtteid.

Käsitletavad teemad
1. Ruumikeel, ruumiline käitumine ja inimese põhivajadused. Illustreeritud loeng-vestlus ja „harjutused iseseisvaks eluks“.

2. Ruum kui füüsiline ja sotsiaalne nähtus. Ruum võimaldab, väljendab, vahendab.

3. Ruumi- ja elamistüpoloogiad – arhitekti entsüklopeedia. Illustreeritud loeng-vestlus ja „harjutused iseseisvaks eluks“. Mida tähendavad tüpoloogiad ja miks me neid kasutame? Uus-, taas- ja vahekasutus. Juhtumi(te) kirjeldus, protsessi analüüs ja tagantjärele tarkus.

4. Füüsiline ruum. Kuidas me ruumi tajume? Mitme väikese ülesandega loeng-töötuba. Proportsioon, kompositsioon, funktsioon, emotsioon ja kommunikatsioon.

5. Ruum ja valgus. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“. Valgustid ja nende tüübid. Valguse abil loodud keskkond. Valgusprojekteerimine lähtuvalt ruumi funktsioonist.

6. Ruumiakustika. Kõrvadega nägemine. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“.

7. Materjalid. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“. Vaibaparadiis, Põrandamaailm ja teised imetabased kohad. Kuidas seal orienteeruda, valida ja otsustada? OSB, MDF, PLP, RKP – mis ja milleks?

8. Ruumi ja kasutaja vastastikune kohanemine. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“.

9. Kuidas tekib ruumi kasutaja kogemus? Teekond.

10. Olemasoleva ruumi uuskasutus. Ülesande ühine koostamine. Kujundusprotsess. Tekkinud küsimuste ja lahenduste analüüs ühiselt ja individuaalselt. Väikesed harjutused visandamisoskuse ja ruumilise eneseväljenduse arendamiseks.

Õppekava läbinu

 • tajub ruumi adekvaatselt
 • suudab luua ülesande idee kohta narratiivi ja seda tutvustada
 • väljendab ennast visandamise kaudu
 • oskab joonistada ruumilist keskkonda
 • oskab esitleda oma ideid ruumilise maketi kujul
 • suudab ennast väljendada mõtestatult ja kriitiliselt

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on projekti esitlus ja analüüs. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemia auditooriumis.

Juhendajad on kogenud sisearhitektid Kariina-Kristiina Kaufmann, Piret Noor, Kadri Tonto, Mari-Liis Sõber, Gerda Kaasik, Alina Nurmist ja Malle Jürgenson.

Sihtrühm: ruumist ja keskkonnast huvitatud inimesed, oma eluruumi kavandajad.

Vaata õppekava:

Aeg: septembrist 2018 kuni veebruarini 2019 esmaspäeviti kell 18–21

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn

Õppeaeg: üks semester

Maht: 8 EAP / 208 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on kontaktõpet ja 128 tundi iseseisvat tööd

Hind: 980 eurot (võimalik tasuda kolmes osas)

Registreeru: SIIN

Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Keraamika algõpe

Kolmapäev 05 september, 2018 — Kolmapäev 29 mai, 2019

Savi kui materjaliga on võimalik dialoogi astuda kohe esimesel kokkupuutel.

Kursuse eesmärk on anda põhiteadmised keraamika tehnilistest ja loomingulistest väljendusvahenditest ning ajaloost. Osaleja saab praktilised oskused keraamikaga tegelemiseks.

Käsitletavad teemad:

 • materjaliõpetus ja töövahendid
 • vormiõpetus ja kompositsioon
 • keraamika vormimise lihtsamad tehnikad
 • savi treimise alused
 • ahju pakkimine ja põletamine
 • viimistlemine ja glasuurimine
 • ühe- ja kaheosalise kipsvormi valmistamine

Õppekava läbinu on saanud

– ülevaate keraamika ajaloost, kasutatavatest savi- ja glasuuriliikidest, töövahenditest, tööohutusest töökojas ning ahju pakkimisest ja põletamisest

– algteadmised kompositsioonist

– esmased praktilised oskused savi käsitsi vormimiseks, treimiseks ja glasuurimiseks, ümarvormi joonestamiseks ja õõnesvormi mahu arvutamiseks

– teadmised ja oskused savist mudeli valmistamiseks ning sellest ühe- või kaheosalise kipsvormi võtmiseks

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemia keraamika töökojas, kus on töölaud ja treipingid. Kipsitööd tehakse kipsitöökojas. Esemed põletab keraamikaosakonna meister.

Juhendajad on Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja juhendajad.

Sihtrühm: hobikeraamikud ja inimesed, kes on huvitatud edaspidi õppima asumisest EKA keraamika osakonna tasemeõppesse.

Eeldused osalejale: põhiharidus.

Vaata õppekava: https://drive.google.com/file/d/0B4TjO0nsiGzySm9Dd2MxQTRrZ2h3NE9YQTM3NENSUWYxUTBj/view?usp=sharing

Aeg: septembri algusest 2018 kuni mai lõpuni 2019 kolmapäeviti kell 18–21

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn
Õppeaeg: üks õppeaasta

Maht: 10 EAP / 260 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 140 tundi iseseisvat tööd
Hind: 1150 eurot (võimalik tasuda kolmes osas)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Maalikunsti A, B, C, . . . ja Z

Neljapäev 06 september, 2018 — Neljapäev 30 mai, 2019

 

Kursusel toetatakse osaleja eksperimentaalse visuaalsuse otsinguid, kogemusmaailma laienemist, teadmiste-oskuste kujunemist maalikunsti alal ning teadliku ja eristuva pildikeele leiutamist. Maalikunst on vahend, et toetada individuaalse visuaalse keele välja töötamist ja selles ladusalt ja isikupäraselt “kõnelemist.” Seda õpitud keelt saab hiljem kasutada ka ükskõik millises muus visuaaltööstuse valdkonnas.

Kursusel “Maalikunsti A, B, C,  . . . ja Z” ei ole õiget ega valet visuaalsust, head ega halba maalikunsti. Tegeletakse eelkõige pildikeele tundlikkuse ja teadlikkuse kasvatamise ning silma ja käe sünergiaga. Õppetöö käigus teadvustab osaleja end juhtivaid impulsse ja saavutab nende pildilise väljenduse üle suurema kontrolli.

Visuaalsuse meeletu kasv infoühiskonna lopsakate väljendusvahendite kaudu on tänapäeva inimese silmad küllastanud. Staatiline ja liikuv, dokumentaalne ja fiktiivne pilt, kõikvõimalikud märgid, logod, tekstitüübid ja mitmekesiste visuaalsete identiteetide paljusus jõuavad hoogustuvas tempos iga päev meieni. See info koguneb inimese silma ja teadvusse ning hakkab seal oma elu elama. Kui me infoühikuid enam teineteisest ei erista, muutub see ühtlaseks vooluks, justkui järjest enam tempot tõstvaks jõeks, mis kipub üle kallaste tõusma. Silma tähelepanelikkus hajub ning lepib olukorraga, väsib ja vajub kinni? Või hakkab vastu ning muutub järjest valivamaks, kriitilisemaks ja (enese)teadlikumaks?

Kaasaegne maalikunst reageerib just sellele olukorrale. Olgugi et seda peetakse vana kooli meediumiks, on läinud uue ja eksperimentaalse visuaalsuse otsingud uuesti õitsele just siin. Iseteadlik silm ei lepi sellega, kui temast üle sõidetakse. Ta rakendab käe – inimliku käe, mis ei taha passiivselt vooluga kaasa minna. Ta tahab ise seda kujundada, selles mängida ja luua, et teadlikult osaleda enese inforuumi loomise protsessis. Tõenäoliselt haarab säärane käsi pintsli järele. See pistetakse mingit tüüpi värviolluse sisse ning käsi hakkab ise vastutama selle eest, kes ta on ja mida ta teeb.

Kuidas eristuda oma piltidega maailmas, kus on ehk liiga palju pilte? Sellele vastamiseks läheb kursus “Maalikunsti A, B, C,  . . . ja Z” tagasi algusesse, kujutamise algelementide juurde. Visuaalse keele nö tähestiku loomise juurde. Selleks, et leiutada oma sõnad ja keel, katsetatakse võimalikult laia visuaalsuse spektrit, alustades algelementidest – alustades A-st.

 
 

“Maalikunsti A, B, C,  . . . ja Z” koosneb osadest:

A – Kuidas üldse endast märki maha jätta? Kas peab alati pintsliga maalima? Kas seda peab alati paberile või lõuendile tegema? Kuidas mõjuks maal hoopis igapäevasel tarbeesemetel? Piimapakil? Üle värvitud päevakajalisel ajalehel? Eksperimentaalses võtmes katsetatakse erinevaid maalitehnikaid ja vahendeid. Juhendab Mihkel Ilus.

B – Kuidas neid õpitud väljendusvahendeid omavahel seostada? Erinevat tüüpi visuaalsuste omavahelised suhted. Nende suhete abil pildi kaudu “kõnelemine” ja väljendusvahendite eesmärgipärane kasutamine. Neid teemasid avatakse värvusõpetuse, kompositsiooni ja abstraktne maali kaudu. Juhendab Holger Loodus.

C – Mida siis maalida? Kuidas maalida asja? Kuidas maalida keskkonda? Kuidas maalida inimest? Ja kuidas mina suhestun sellega, mida ma kujutan? Kujutav kunst. Juhendab Saskia Järve.

. . . – Mis toimub minu ümber? Mida teised autorid teevad? Miks? Mida on minul neilt õppida? Madli Ehasalu kunstikultuuri kursuse “Kümme autoripositsiooni” raames tomuvad kunstiteaduslikud loengud, arutelud, kunstnike ateljeevisiidid ja näitusekülastused. Juhendab Madli Ehasalu.

Z – Millist visuaalset maailma ma luua tahan? Milline on minu autoripositsioon? Osaleja valib enesele läbitud ainete juhendajate seast individuaalse juhendaja, et teostada oma loominguline projekt ja seda eksponeerida.

 
 

Kursuse läbinu on omandanud esmased teadmised ja kogemused maalitehnikate võimalustest (akrüül-, akvarell, õlivärviga ja segatehnika), värvusõpetusest ja kompositsioonist ning oskab nendega eksperimenteerida. Samuti saab ta aru käsitsi tehtud teose eripärast, maalikunsti tehnika kui väljendusvahendi tugevatest külgedest, et arendada enese individuaalset pildikeelt. Kursuse lõpuks oskab osaleja koos juhendaja abiga teostada loomingulise ülesandepüstituse ja selle lahendust eksponeerida.

Kursuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus. Õppetöö toimub Eesti Kunstiakadeemia uue õppehoone maalistuudios ja loengusaalis. Juhendajad on professionaalsed kunstnikud, EKA vilistlased ja õppejõud.

Vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa.

Sihtrühm: maalikunstist huvitatud, kes soovivad teha tutvust visuaalse maailmaga, ennast täiendada või hiljem edasi õppida; inimesed, kelle põhifookus asub teistel visuaalsetel meediumitel, kuid kes tahaksid arendada maali kaudu oma eripärast käekirja ja pildikeelt.

 
 

Kursuse toimumise aeg: septembrist 2018 kuni maini 2019 neljapäeviti kl 18–21

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn

Õppeaeg: üks aasta

Maht: 14 EAP / 364 akadeemilist tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (20 tundi auditoorset õpet ja 120 tundi praktilist tööd) ning 224 tundi iseseisvat tööd

Hind: 1150 eurot (võimalik on tasuda kolmes osas)

Registreeru SIIN

Õppekava juht: Mart Vainre

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

 
 

Lisainfo:

koolitus@artun.ee
626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Veebidisain

Neljapäev 27 september, 2018 — Laupäev 30 märts, 2019

Disain_FB_03-1

Kursusel käsitleme digitaalmeedia toimimist eri keskkondades ja veebiarenduse protsessi etappe. Põhjalikult vaatleme veebipõhist graafilist disaini. Osaleja saab algteadmised programmeerimises vähemalt ühes veebiarenduses laialt levinud keeles (Javascript). Selgitatakse ka digitaalkeskkondade (iPhone, iPad, Android) erinevusi ja sarnasusi kujunduse, kasutuseesmärgi ja tarkvara vaatepunktist.

Eesmärk on toetada õppija jõudmist programmeerimises tasemeni, kus ta on suuteline iseseisvalt veebi arendama. Lisaks tutvustatakse valdkondi, mis on tihedas seoses digikeskkondade kasutusmugavuse tajumise ja testimisega (ingl usability, user experience, sisuhaldus, puudega inimeste kasutajaliides jms).

 

Õppekava läbinu

 • on omandanud oskused, mis võimaldavad tööülesande põhjal iseseisvalt arendada ja disainida funktsionaalse ja kasutajasõbraliku veebilehe
 • tunneb HTM/HTML5 keelt ja oskab veebilehte küljendades kasutada CSSi. Programmeerimiskeeled: HTML5, CSS JavaScript

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud töö esitlus. Lõputöid kommenteerivad valdkonna spetsialistid. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Kursus toimub Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis.

Praktikamooduli jooksul valmib vabalt valitud sisuga veebileht.

Juhendajad on EKA õppejõud ja oma ala asjatundjad digiagentuuridest.

Sihtrühm: elukutselised disainerid ja harrastajad, kes on huvitatud arengust või ümberõppest digitaaldisaini valdkonnas; reklaami- ja disainiagentuurid, kes on huvitatud oma töötajate (ümber)koolitamisest.

Eeldused osalejale: programmide Sketch, Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator valdamine ning Apple’i arvuti olemasolu, sest Sketch on ainult iOS-süsteemile; töökogemus disainerina.

Vaata õppekava: https://drive.google.com/file/d/0B4TjO0nsiGzyZ3E4NUVOLXJLb21aM0RmZ3Qzc2MzMVozRW5V/view?usp=sharing

Aeg: 27. september 2018 kuni 30. märts 2019 laupäeviti kell 10–17 (lõunapaus kell 13–14)

Koht: Kotzebue 1 / Põhja pst 7, Tallinn

Õppeaeg: üks õppeaasta
Maht: 19 EAP / 494 akadeemilist tundi, millest 190 tundi on kontaktõpet ja 304 tundi iseseisvat tööd

Hind: 1600 eurot (võimalik tasuda kolmes osas)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Lisainfo: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

EKA eelakadeemia sügiskursus

Esmaspäev 01 oktoober, 2018 — Laupäev 15 detsember, 2018

lyza jarvis4

EKA EELAKADEEMIA „Enne tee ja siis mõtle“

Sügissemestril algav eelakadeemia on mõeldud neile, kes huvituvad EKAs õppimisest. Sügissemestril keskendume vabadele kunstidele ja katsetamisele. Eelakadeemia toimub EKA uues õppehoones!

Me ei oota mitte geniaalsete ideedega õppijaid, vaid alustame algusest. Käsitleme erinevaid väljendusvahendeid ja visuaalse keele algelemente. Maali, joonistamise, kompositsiooni ja skulptuuri õppeaineid läbides on võimalus proovida mitmesuguseid kujutamisvõimalusi nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt. Pideva praktikaga arendame katsetamisjulgust. Koostöös õppejõududega kujundab õppija oma individuaalset pildikeelt, milles võib ta edaspidi juba ise oma tööde kaudu „kõnelema“ hakata.

Programm pakub üldist ettevalmistust ja kunstipraktikaid, mis lähtuvad nüüdiskunsti tegevusväljal toimuvast.

Sügissemester eelakadeemias on eksperimenteeriv ja avastav, tutvustab väljendusvahendite võimalusi ning jätkub kevadel.

 

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse tulemusel õppija

 • omab ülevaadet erinevatest kunstilistest väljendusvahenditest joonistamise, maalimise ja skulptuuri/installatsiooni alal,
 • tunneb elementaarseid kunstnikutööks vajalikke materjale ja on saanud kogemuse enda valitud tehnikate kasutamisel,
 • tunneb peamisi klassikalisi kompositsioonireegleid ja suudab neid vajaduse korral oma töödes rakendada.

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinutele väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Õpingute alustamise tingimused: oodatud on huvilised alates 16. eluaastast, vanuse ülempiiri ei ole

 

Vabade kunstide eelakadeemia sügissemestri kursused (võimalik osaleda ka eraldi kursustel):

 1. Joonistamine (15 akadeemilist tundi). Juhendab Ann Pajuväli
 2. Maalimine (15 at). Juhendab Saskia Järve
 3. Kompositsioon (12 at). Juhendab Mihkel Ilus
 4. Skulptuur ja installatsioon (15 at). Juhendab Edith Karlson

HINDAMINE (3 at). Osalevad kõik juhendajad

 

MAHT, AEG JA MAKSUMUS

Maht: 3 EAP, sellest 60 akadeemilist tundi lähiõppes 2018. a oktoobri algusest detsembri keskpaigani

Aeg: kaks korda nädalas õhtuti kl 18–20.15 või laupäeviti kl 10–15.15.

 • Esimene grupp esmaspäeval ja kolmapäeval kl 18–20.15.
 • Teine grupp laupäeviti kl 10–15.15 (eelistatud on Tallinnast väljaspool õppijad).

Maksumus: 280 eurot. Võimalik tasuda kolme osamaksena (130 eurot, 75 eurot, 75 eurot). Alla 21aastastele on maksumus 180 eurot, mis on samuti võimalik tasuda kolme osamaksena (à 60 eurot)

Võimalik on valida ka üksikkursusi hinnaga 70 eurot (alla 21aastasel 50 eurot) kursus

Koht: EKA uus maja, Kotzebue 1, Tallinn

Eelakadeemia algab oktoobri alguses ja lõpeb detsembri keskel hindamisega.

 

ÕPPEKAVARÜHM

Kujutav kunst ja kunstiteadus

 

REGISTREERUMINE kursusele SIIN

NB! Kui eelakadeemiasse on palju soovijaid, siis vajadusel viiakse kõigi registreerinutega septembri keskel läbi intervjuu (kirjalik või suuline), et selgitada välja õppija motiivid ja sobivus gruppi.

 

JUHENDAJAD (võib muutuda)

Mihkel Ilus on kunstnik ja EKA maaliosakoona meister ja külalisassistent. Ta lõpetas 2015. aastal Eesti Kunstiakadeemia kunstide magistriõppe.  Viimastel aastatel on Mihkel teinud aktiivselt isikunäitusi, osalenud mahukatel ühisnäitustel ning tegelenud ka mitmete etenduskunsti projektidega. Ta pälvis 2015. a oma magistritööga “Väljalaske tööruum” TASE15 lõpetaja suure preemia laureaadi tiitli ning 2012. a Eduard Wiiralti stipendiumi.
http://mihkelilus.com/

Ann Pajuväli on graafik. Ann on omandanud bakalaureuse- (2012) ja magistrikraadi (2017) Eesti Kunstiakadeemias graafika erialal. Anni looming on jõudnud mitmetele grupinäitustele ning leidnud kajastust nii eesti- kui ka välismaistes väljaannetes. Viimased aastad on Pajuväli huvitunud koomiksikultuurist ja selle avaramast ning abstraktsemast käsitlusest.
http://annpajuvali.tumblr.com

Saskia Järve on Eesti kunstnik, kes on omandanud 2009. aastal Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal magistrikraadi. Sellest ajast alates õpetab ta EKAs ja kunstikoolis DAK Stuudio. Näitustel esineb Saskia oma loominguga alates aastast 2005. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema loomingus segunevad kaadrid isiklikust arhiivist rahvasuus ja popkultuuris levivate kujundite ja lugudega. Saskia töid on eksponeeritud Eestis, Kanadas, Inglismaal, Itaalias, Saksamaal, Soomes, Venemaal, Lätis ja Leedus. Hiljutisi näituseid: „Mälu kaob II“, Tallinna Linnagalerii, Tallinn (2017); „Mälu kaob“, Toompea lossi kunstisaal, Tallinn (2016); „VIGA“, Leydeni galerii, London (2015). Lisateave: www.saskiajarve.com.

Edith Karlson on Eesti kunstnik, kes on lõpetanud 2008. aastal Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri magistriõppe. Peale magistriõpingute lõppu on juhendanud Eesti Kunstiakadeemias oma eriala kursuseid. Oma installatiivsetes skulptuurides kujutab ta peaasjalikult loomi ja inimesi. Tema peamised näitused on olnud üleval Eestis, aga ka Leipzigis, Londonis, Veneetsia biennaalil jm. Vaata ka ERRi arhiivist saadet „Meie aja kunst: Edith Karlson“. Aastal 2006 võitis Karlson EKA noore kunstniku preemia ning 2015. aastal Köler Prize’i publikupreemia.

 

LISAINFO

Avatud akadeemia büroo
Eesti Kunstiakadeemia
Estonia pst 7, Tallinn
Tel 6 267 326

piret.frosch@artun.ee

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink