Doktoritööd

Maris Mändel doktoritöö kaitsmisel

2019

Maris Mändel

Tehiskivimaterjalid Eesti 20. sajandi arhitektuuris. Kasutuslugu ja väärtustamine

(Bricks, blocks and panels commonly used in 20th century Estonian architecture. The story of their use and value)

Doktoritöö juhendajad: prof dr Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia) ja prof dr Lembi-Merike Raado (Tallinna Tehnikaülikool)

Eelretsensendid: prof dr Karl Õiger (Tallinna Tehnikaülikool) ja dr Kurmo Konsa (Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituut)

Oponent: prof dr Karl Õiger

Õppekava: muinsuskaitse ja konserveerimine

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020 a. üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemia

2013

Kadri Kallaste

Preservation of Wallpapers as Parts of Interiors: Addressing Issues of Wallpaper Conservation on the Basis of Projects Carried Out in Austria, Estonia and Romania

(Ajalooliste tapeetide säilitamine interjööris. Ajalooliste tapeetide konserveerimise problemaatika käsitlus Austrias, Eestis ja Rumeenias läbiviidud projektide põhjal)

Väitekiri kaitstud eksternina

Juhendajad: prof dr Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia) ja Markus Krön, MA (Institut für Papier-Restaurierung, Schloss Schönbrunn, Wien)

Eelretsensendid: em-prof Anne van Grevenstein-Kruse (University of Amsterdam) ja dr Hilkka Hiiop (Eesti Kunstiakadeemia)

Oponent: em-prof Anne van Grevenstein-Kruse (University of Amsterdam)

Õppekava: muinsuskaitse ja konserveerimine

 

2012

Urve Sinijärv

Kunst ja loodus pargis. Kujunduslike ja liigikaitseliste eesmärkide ühendamine parkide restaureerimisel ja hooldamisel Saare maakonna looduskaitsealuste parkide näitel

(Art and Nature in Parks: Combining Design Objectives and Biodiversity Conservation Objectives in Park Restoration and Maintenance on the Basis of Case Studies of Protected Parks in Saare County)

Juhendaja: prof Juhan Maiste (Tartu Ülikool)

Konsultandid: dr Jaan Liira (Tartu Ülikool) ja dr Merit Otsus (Keskkonnaministeerium)

Eelretsensendid: dr Kristiina Hellström (Eesti) ja prof Kalev Sepp (Eesti Maaülikool)

Oponent: prof Kalev Sepp (Eesti Maaülikool)

 

Riin Alatalu

Muinuskaitse siirdeühiskonnas 1986–2002: rahvuslikust südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku ahistajaks Eesti Vabariigis

(Heritage Protection in Transitional Society 1986–2002: From Nation’s Conscience in the Estonian SSR into the Harasser of Private Owner in the Republic of Estonia)

Juhendaja: prof dr Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Jaak Valge (Tartu Ülikool) ja dr Tamás Fejérdy (Ungari)

Oponent: dr Tamás Fejérdy (Ungari)

 

Hilkka Hiiop

Nüüdiskunst muuseumis: kuidas säilitada mittesäilivat? Eesti kunstimuuseumi nüüdiskunsti kogude säilitamise strateegia ning meetod

(Contemporary Art in the Museum: How to Preserve the Ephemeral? The Preservation Strategy and Methods of the Contemporary Art Collection of the Art Museum of Estonia)

Juhendajad: Sirje Helme, MA (Eesti Kunstimuuseum) ja dr Anneli Randla (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Heie Treier (Tallinna Ülikool) ja Kristi Harva, MSc

Oponent: dr Heie Treier (Tallinna Ülikool)

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2013. a üliõpilaste teadustööde konkursi 1. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe astmes

 

2010

Lilian Hansar

Linnast muinsuskaitsealaks. Linnehituslike struktuuride muutused Eesti väikelinnades 13.–20.sajandil

(From Town to Heritage Conservation Area: Transformation of Town Structures in Estonian Small Towns from the 13th to 20th Century)

Juhendaja: dr Kaia Lehari (Eesti Kunstiakadeemia)

Konsultant: Kaur Alttoa, MA (Tartu Ülikool)

Eelretsensent: dr Kaisa Broner-Bauer (University of Oulu)

Oponent: dr Juhan Maiste (Tartu Ülikool)

 

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud