“Ebamugavate teadmiste vahendamine Balti visuaalkultuuris” (MOBJD, 2019–2021)

Uurimusprojekti raames analüüsib KVI järeldoktorant Margaret Tali, kuidas Baltimaade visuaalkunstis, dokumentaalfilmides ja näitustel on vahendatud ebamugavaid teadmisi Teise maailmasõja mäletamise kohta. Uurimus toetub visuaalsele materjalile alates 2000. aastast, et selgitada, mis saab mineviku vägivallast, kuidas see muundub ja põlvkonniti edasi kandub. Uurimus tugineb juhtumianalüüsile, töö käigus kogutakse empiirilist materjali kõigis kolmes Balti riigis. Uurimustulemused vormistatakse kavakohaselt kaheks akadeemiliseks artikliks, kolmeks populaarteaduslikuks artikliks ning neid esitletakse kolmel erialasel konverentsil. Samuti korraldatakse temaatiline doktoriseminar Eesti Kunstiakadeemias. Uurimustöö osaleb visuaalkultuuri, museoloogia ja trauma uuringute valdkondade aktuaalsetes debattides, luues uusi teadmisi Balti ajaloo vahendamise kohta pildi meediumi kaudu. Projekti rahastab Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus.

Projekti vastutav täitja: Margaret Tali

Projekti juhendaja: Virve Sarapik

Projekti kestus: 2019–2021.

Jaga sõpradega:

Postitas Mari Laaniste
Viimati muudetud

Käimasolevad teadusprojektidKunstiteadus ja visuaalkultuur