Eelakadeemia annab sisseastumiseksamiteks hea stardi

Foto: Kristina Õllek

EKA avatud akadeemia pakub loomevaldkonna kõrgkoolides edasiõppimisest huvitatutele süsteemset eelõpet Eelakadeemias. Osalejate vanuse alampiir on 16 eluaastat, ülempiiri ei ole. Järgnevalt saab hõlpsalt ülevaate Eelakadeemia kursustest ja töötubadest, kuhu on veel võimalik registreeruda.

Kiirkursused

Eelakadeemia kiirkursused on heaks stardipakuks EKA sisseastumiseksamiteks valmistumisel. Sel kevadel saab valida kolme põneva suuna vahel.

 • Joonistamise kiirkursusel osalejad saavad lahendada erinevaid praktilisi ülesandeid, mille käigus on võimalik tutvuda erinevate joonistamise võtetega. Protsessi käigus arendatakse oma käekirja joonistajana ja oskust leida oma ideedele sobiv visuaalne lahendus. Rohkem infot siit.
 • Arhitektuurijoonistamise kiirkursusel lahendatakse viie päeva jooksul arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala sisseastumiseksami joonistusülesandeid, harjutatakse käelist tegevust ja töötatakse erinevate joonistusvahenditega. Rohkem infot siit.
 • Muinsuskaitse ja restaureerimise kiirkursusel külastatakse olulisimaid restaureeritud muinsuskaitseobjekte ja kohtutakse nende restauraatoritega ning analüüsitakse muinsuskaitse olemust ja otstarvet linnaehituses. Rohkem infot siit.

Töötoad

 • Keraamika töötoas vaadatakse, mida saab savist teha ja kuidas valmib keraamiline vorm. Tutvutakse savitehnikatega: savi vormimise, pallitehnikas ümarvormi, 2D- ja 3D-modelleerimise, savi treimise, 3D-printimise ja 3D-savivorm sünniga.  Rohkem infot siin.
 • Tekstiilidisaini töötoas tutvutakse kangakujundustehnikatega ja tehakse sissejuhatus siiditrükki ning e-tekstiili maailma. Rohkem infot siin.
 • Moedisaini töötoas tehakse erialaseid katsetusi, muu hulgas lahendatakse lõike- ja modelleerimisülesanne. Rohkem infot siin.
 • Ehete- ja sepakunsti töötuba algab loenguga, kus antakse ülevaade ehte- ja sepakunstist kui nüüdisdisaini ja kunstimaailma lahutamatust osast. Seejärel seletatakse, kuidas kulgeb EKAs ehte- ja sepakunstiõpe. Praktilise ülesandena valmib osalejal enda kavandatud objekt. Rohkem infot siin.
 • Klaasikunsti- ja disaini töötuba algab aga eriala ja sisseastumiseksami tutvustamisega. Seejärel tutvutakse klaasi kuum- ja külmtöötlustehnikate, töökoja seadmete ja võimaluste ning liivapritsi tööpõhimõtetega. Osaletakse klaasipuhumise esitlusel. Praktilise tööna dekoreerib iga osaleja klaasplaadi või -vormi liivsöövitustehnikas. Rohkem infot siin.
 • Aksessuaari- ja köitedisaini töötoas tutvustatakse nii eriala kui ka sisseastumiseksami sisu. Seejärel tehakse väikeaksessuaarist, pabermärkmikust ja visiitkaardihoidjast koosnev nahkesemete kollektsioon, mille käigus tutvutakse erialaste töövõtetega. Rohkem infot siin.
 • Tööstus- ja digitootedisaini töötoas tutvustatakse valdkonda ning antakse nõuandeid selle kohta, kuidas valmistada end ette sisseastumiseks. Seejärel on kavas töötuba. Rohkem infot siin.

EKA avatud uksed

 • EKA avatud uste päeval, mis toimub 28. veebruaril, saab osaleda Liisa Kruusmägi poolt juhendatavas joonistamistöötoas, Tõnis Saadoja joonistamisteemalises vestlusringis ning disainiosakonna tuuril. Kõike seda täitsa tasuta. Rohkem infot siin.

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia