Eesti disainihariduse preemia 2016 tulemusliku panuse eest disainiharidusse pälvis prof Martin Pärn

Eesti Kunstiakadeemia annab välja preemia olulise panuse eest eesti disainihariduse edendamisse. Disainihariduse õitsvat tervist ja mitmekesisust näitab see, et auhinnaväärilisi kandidaate oli rohkesti ning kõigilt haridustasemetelt. Disain on vabanemas oma elitaarsest kuvandist ning ühiskonnas võtab maad teadmine, et sellest on kasu kõikjal ja kõiges. Üks, mis selge: disaini kui universaalset probleemide lahendamise viisi tasuks õpetada nii lasteaedades kui ka näiteks meditsiini-, äri- ja tehnika kõrgkoolides. Kunstiakadeemia, disainiteadmuse olulisim keskus Eestis, on disainihariduse-alaseks koostööks igati valmis.

Selleaastane disainihariduspreemia antigi tulemusliku koostöö tunnustamiseks. Žürii otsusega sai selle Martin Pärn Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ühis-magistriõppekava Disain ja Tootearendus / Design and Engineering käivitamise ning arendamise eest. Martin Pärn on üheaegselt EKA strateegilise disaini professor ja TTÜ külalisprofessor, sealse disaini õppetooli hoidja.

Martini ja tema meeskonna poolt veetav Design and Engineering on eesti haridusmaastikul revolutsiooniline – see toob nii meilt kui võõrsilt kokku disaini- ja inseneritudengid. Õppekava eesmärk on siduda teadus, tehnoloogia ja disain ühtseks loovaks distsipliiniks. See toetub kasutajakesksele lähenemisele, arendustegevusele ja ettevõtluse ning majanduskeskkonna mõistmisele luues viljakama pinnase innovaatiliste tootelahenduste väljatöötamiseks. Õppekava oluliseks osaks on praktilised arendusprojektid, mis viiakse ellu koos erinevate partneritega.

Design and Engineering käivitati 2010/2011 õppeaastal. Käesoleval aastal valis ajakiri Domus selle õppekava 50 Euroopa parima disainikooli hulka.

Lisaks ülaltoodule on Martin Pärn tunnustatud disainihariduse eestkõneleja, õppejõud ja koolitaja, kelle teadmised ettevõtluse ning disaini omavahelisest koostööst on iseäranis hinnatud. Palju õnne disainihariduspreemia puhul!

– – – –

Et häid preemiakandidaate oli tõesti palju, oleks kohane mõned neist veel eraldi esile tõsta:

  • Asteriski Suvekool (Elisabeth Klement ja Laura Pappa) – järjepideva kõrgetasemelise rahvusvahelise graafilise disaini haridusprojekti läbiviimise eest.
  • Heikki Zoova – pikaajalise tulemusliku tootedisaini õppejõu- ja osakonnajuhatajatöö eest Eesti Kunstiakadeemias ning EKA ja ettevõtluse koostöö arendamise eest. (Tudengite ja kolleegide toetusel jõudis H. Zoova 2015. aastal ka kolme parima kõrgkooliõppejõu hulka Eesti hariduspreemiate konkursil)
  • Kadi Kreis ja Tartu Kunstikooli meeskond – Tartu Kunstikooli muutmise eest tööandjate seas kõrgelt hinnatud disaini kutseõppe kooliks ning disaini kutseõppe õppekavade arendamise eest.
  • EKA Graafilise disaini osakond – eesti graafilise disaini õppe 21sse sajandisse toomise ja aktiivse rahvusvahelise tegevuse eest.
  • Villu Järmut – EKA graafilise disaini kui eraldi osakonna loomise ja enam kui 40-aastase tegevuse eest disaini õpetamisel, Eesti venekeelse graafilise disaini hariduse elluviimise eest.
  • Ivar Sakk – disainiajaloo tulemusliku uurimise ja mõtestamise eest ning töö eest hinnatud õppejõu ja osakonajuhatajana.
  • Hannes Praks – aktiivnse tegevuse eest ruumidisainihariduse uuendamisel, osakondadevahelise koostöö edendamisel ning Eesti Kunstiakadeemia tutvustamisel (sh ruuporiprojekt, EKA Garage48, Palestiina saun jpm) .
  • Lennart Mänd –tarbekunstihariduse arendamise eest disainihariduseks ning Põhjamaade disainihariduse võrgustiku eestvedamise tunnustuseks.
  • Eesti Kunstikoolide Liit ja selle juht Margit Mikk – üle-eestilise noorte disainikonkursi NODI käivitamise eest koostöös erinevate disainiinstitutsioonidega.

Eesti disainihariduse preemia žürii:

Kristjan Mändmaa – EKA, žürii esimees

Lylian Meister – EKA

Merike Rehepapp – EKA

Maria Muuk – EKA, tudengite esindaja

Katre Savi – Eesti Disainikeskus

Ilona Gurjanova – Eesti Disainerite Liit

Ruth Melioranski – Eesti Disaini Instituut

Kai Lobjakas – Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Kristi Ploom – Eesti Haridus- ja Teadusministeerium