Lõppes erialastuudio Terve ruum koostööprojekt Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri- ja disainiteaduskonnas seitse nädalat kestnud erialastuudios Terve ruum pakuti välja uued, patsiendisõbralikud ruumilahendused Põhja-Eesti Regionaalhaigla päevakirurgia ja päevaravi osakondadele.

Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna juhataja Maarja Mõtuse sõnul on ruumi mõju inimese tervisele teada juba 1980ndatest, mil tõestati esimese teadusliku uuringuga, et aknaga palatis paranevad patsiendid operatsioonist paremini kui aknata palatis. „Siiski ei kipu haiglate ja kliinikute arhitektuuris kandev printsiip olema ‘terve ruum’, vaid võimalikult paljude voodikohtade ja teenuste ära mahutamine,“ sõnas Mõtus.

Sisearhitektuuri ja tootedisaini üliõpilased uurisid teenusedisainer Maarja Mõtuse, sisearhitekt Tüüne-Kristin Vaikla, disainer Kärt Ojavee, ja ruumipsühholoog Silver Sternfeldti juhendamisel, kuidas muuta rangete nõuete ja ravi eripäraga arvestav haiglakeskkond patsiendisõbralikumaks.

Regionaalhaigla Y-korpusesse planeeritavasse uude päevaravi üksusesse pakuti välja erinevaid näidislahendusi ootamis- ja ravialade ümberorganiseerimiseks. Katsetati näiteks põrandapinnale kuvatavate valguslaikudega, mis näitavad nii patsiendile kui ka haiglapersonalile ootamisaja pikkust ja aitavad seeläbi kaasa haigla töövoo korralduse parandamisele. Samuti pakuti praegu eraldi olevate töölaudade asemel õdedele välja ühine tööjaam, et soodustada nende omavahelist koostööd, aga samas mõjutada ka ambulatoorsete patsientide ajataju, kes, nagu selgus haiglas läbi viidud kasutaja-uuringutest, hea meelega jälgivad haiglapersonali tööd.

„Eesti Kunstiakadeemiaga koostöös läbi viidud erialastuudio tulemusel mõistame paremini üldist haiglasiseste kiuslike probleemide jada, kus puudub üks õige vastus ja lahenduse leidmiseks peab mõtlema laiemalt,“ möönis Regionaalhaigla infrastruktuuri teenistuse juht Mairo Hirmo. „Ambulatoorse ja päevaravi osakonnas osutatakse patsientidele teenust kompleksselt, mistõttu mõjutavad just taolised kiuslikud probleemid meid olulisel määral, kuigi tihti teame neist väga vähe, ei oska neid isegi mitte sõnastada.“

Erialastuudio raames loodud patsientide vajadusi arvestavaid näidislahendusi esitletakse kõigile huvilistele 13. novembril algusega kell 8.30 Põhja-Eesti Regionaalhaigla auditooriumis (J. Sütiste tee 19). Posternäitus „Terve ruum“ jääb haigla ootamisalal avatuks kuni aasta lõpuni.

„Terve ruum“ on kaasarahastatud valdkondadevahelist koostööd arendava Põhjamaade ministrite nõukogu programmi Nordplus Horizontal horisontaalsusmeetme NPHZ-2018/10108 Co-Desgining Healthcare vahenditest.

 

 

Terve Ruum 1
Terve Ruum 2
Terve Ruum 3
Terve Ruum 4
Terve Ruum 5
Terve Ruum 6
Terve Ruum 7
Terve Ruum 8
Terve Ruum 9
Terve Ruum 10
Terve Ruum 11
Jaga sõpradega:

Postitas EKA DT
Viimati muudetud

Arhitektuuri­teaduskondDisaini­­teaduskondSisearhitektuur