Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku disaini labori asutamine 2015/16 MA pilootkursuse tudengitööde esitlus 18. mail kell 14.00 Hobuveskis (Lai 47, Tallinn)

Täna,18. mail kell 14.00 toimub Hobuveskis (Lai 47, Tallinn) Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku disaini labori (JDL) asutamine ja 2015/16 magistriõppe pilootkursuse tudengitööde esitlus.

2015 sügisel käivitus vanemteadur Reet Ausi ja Erasmus+ Innolabsi projektijuhi, arhitekt Inga Raukase juhtimisel Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas aastane ülekooliline magistriõppe jätkusuutliku disaini pilootkursus, mille eesmärgiks on ülikooli juures avada probleemi- ja projektipõhine rahvusvaheline jätkusuutliku disaini õpe, mis keskendub ökodisaini meetodite ja põhimõtete rakendamisele. .

Täna asutatava Jätkusuutliku disaini labori eesmärk on siduda teoreetiline tootearenduse ja disaini õpe praktikaga, viies kokku nii teadurid, üliõpilased kui ka ettevõtjad ja keskenduda õppes eelkõige jätkusuutliku ja keskkonnateadliku tootearenduse ja innovatsiooni suunale. Moodulõppe juhtõppejõud on vanemteadur Reet Aus (Phd), keskkonnaekspert Harri Moora (PhD) keskkonnaekspert Markus Vihma (MA) ja arhitekt Inga Raukas (MA). Lähitulevikus on plaan avada kaheaastane jätkusuutliku disaini magistriõppekava.

“Ülekoolilise valikaine aluseks on probleemide lahendusel põhinev õpe (ingl.k problem based learning). Üliõpilastele antakse vajalikud teadmised disainiotsuste mõjust keskkonnale ja praktilised koostöö oskused, et läbi viia teenuse ja tootearendusi koos ettevõtete ja organisatsioonidega,” selgitab Erasmus+ Innloabs projektijuht Inga Raukas, kes on uue õppemudeli üks ellukutsujaid.

JSD kursus annab üliõpilastele teadmised jätkusuutliku ettevõtluse toimimispõhimõtetest, peamistest keskkonnaarengutest ning jätkusuutliku tootearenduse ja -disaini vahenditest ja meetoditest (toote elutsükli analüüs, ringmajandus, süsteemide kaardistamine, recycling, upcycling, zero waste, materjalide ja komponentide mõju arvutamine jne). Kursuse eesmärk on üliõpilaste ettevalmistamine erialaseks tegutsemiseks läbi võimalikult realistliku ja omaalgatusliku koostöö eri valdkondade koostööpartneritega, mõistmaks oma tegevust ja loomingut globaalse majanduse, -tootmise, keskkonna, seadusandluse, ühiskonna ja kogukondade ning ökodisaini kontekstides.

“Jätkusuutliku disaini labor ei sea piire erinevatele disainivaldkondadele ning õppima on oodatud erineva taustaga disaini- ja arhitektuuritudengid,” rõhutab Reet Aus, kes oma doktoritöös uuris eetilisema ja keskkonnasõbralikuma moedisaini võimalikkust.

Täna esitlevad EKA ülekoolilise jätkusuutliku disaini pilootkursuse magistrandid oma 2015/16 aastal ökodisaini vallas valminud töid:

Uuele elule on äratatud EKA jätkusuutliku disaini kaubamärk HULA, mille asutasid 2002. aastal toonased EKA moedisaini magistrandid Eve Hanson, Reet Aus, Anu Lensment ja Marit Ahven moeosakonna magistrikursuse raames. Esitlusel tutvustatakse ka Linnateatri keskkondlikku jalajälge ja Tallinna Loomaaia väikeloomadele arendatud tooteid.

Samuti esitletakse uuendatud jäätmete kaardistusplatvormi reuse.ee, mis on olnud materjalikataloogiks ka Hula uutele toodetele. Platvorm Trash to Trend ühendab disainereid erinevatest riikidest, kes kasutavad oma toodetes ülejääk materjale. Iga toote juurde kuulub läbipaistvuse kalkulaator, mis annab kliendile infot, millest, kus ja kes on toote disaininud ja valmistanud.

Trash to Trend on õppeplatvormiks ka loodavale laborile.

Aastane tegevus koos EKA magistrantide, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse, Erasmus+ Innolabsi projekti ja paljude partneritega päädibki uue Jätkusuutliku Disaini Labori loomisega Eesti Kunstiakadeemias.

Kava

14.00 sissejuhatus – Reet Aus

14.10 Innolabsi projekti kokkuvõte ja tulemus – Inga Raukas ja Harri Moora

14.30 kuulutab Eesti Kunstiakadeemia rektor prof. Mart Kalm välja Jätkusuutliku disaini labori asutamise

14.45 MA praktilised projektid – juhatab sisse Markus Vihma

a) HULA

b) loomaaed

c) Linnateater

15.30 Tagasiside ja küsimused

16.00 Arutelu ja suupisted restoranilt “V”

Tere tulemast Eesti Kunstiakadeemia loomingulisse ja innovaatilisse keskkonda! Kõik huvilised on oodatud.

Projekti toetab rahaliselt Euroopa Liit, Erasmus+ strateegilise koostööprojekti grant 2014-1-LV01-KA200-000521.

Lisainfo:

Inga Raukas

EKA Innolabs projektijuht

Telefon: 5162578

E-mail: inga.raukas@artun.ee

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Kunstiakadeemias on võimalik õppida ligi kolmekümnel erialal Arhitektuuri, Disaini, Kunstikultuuri ja Vabade kunstide teaduskonnas , paljudel neist saab Eestis kõrghariduse omandada vaid siin . Ülikool teeb koostööd maailma tippülikoolidega ning on oluliste rahvusvaheliste haridus- ja erialavõrgustike liige, mis annab siin õppijatele ja töötajatele suurepärased võimalused silmaringi ja mõttemaailma avardamiseks ning enesearenguks. Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Disainikeskuse ja Eesti Arhitektuurikeskuse üks ellukutsuja ning osaleb aktiivselt riiklike disaini-, linnaplaneerimise-, hariduse- ja kunstistrateegiate väljatöötamises. Siia on oodatud õppima sotsiaalselt tundlikud, motiveeritud ning loovad mõtlejad. www.artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Inga Raukas
Viimati muudetud

Jätkusuutliku disaini labor