Eesti Kunstiakadeemia kuulutab välja rektori valimised

Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professoriks. Rektor valitakse viieks aastaks ja ametiaeg algab 4. aprillil 2020.

Valimiskomisjonile võivad kandidaate esitada Eesti Kunstiakadeemia teaduskondade nõukogud, vähemalt viiendik Eesti Kunstiakadeemia nõukogu liikmetest ühiselt, vähemalt viis akadeemia korralist professorit ühiselt, akadeemia üliõpilasesindus, akadeemia endised rektorid ja Eesti ülikoolide ning teiste Eesti teadus- ja arendusasutuste nõukogud.

Kandidaadid esitatakse hiljemalt 2. detsembriks 2019 kell 17.00. Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada kirjalik esildis koos kandidaadi nõusoleku, elulookirjelduse ja koopiaga kandidaadi isikut tõendavast dokumendist. Dokumendid esitatakse suletuna märgusõnaga „Rektori valimised 2020“ tähistatud ümbrikus, mis on adresseeritud Eesti Kunstiakadeemia rektori valimiskomisjonile, aadressile Põhja pst 7, Tallinn. Dokumendid võib tuua isiklikult rektoraadi abile, ruumi D207.

Valimiskogu koguneb rektorit valima akadeemia aulasse 30. jaanuaril 2020 kell 14.00.

Täpsemat teavet kandidaatide seadmise või valimiskorra kohta jagab valimiskomisjoni esimees professor Lennart Mänd. Kontakt: lennart.mand@artun.ee, tel 626 7317.

Loe veel:
Rektori valimise kord
Rektori valimise reglement
Juhend rektorikandidaadi programmiliseks esinemiseks

Lisainfo:
Dagmar Raide
Personalijuht
dagmar.raide@artun.ee
626 7306

Jaga sõpradega:

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud