EKA tunnustas 105. sünnipäeval audoktoreid, auliikmeid, aumedaliste ja teenekaid töötajaid

Audoktor prof Griselda Pollock. Foto: Patrick Tamm

Audoktor prof Griselda Pollock
Laudatio

Audoktor prof Reinhold Martin
Laudatio

Auliige Jaanus Mikk
Eesti Kunstiakadeemia tunnustas auliikme staatusega ettevõtjat Jaanus Mikk´u tema suuremahulise toetuse eest kunstiakadeemia hüvanguks.
Narva Gate OÜ juhatuse liige ja asutaja Jaanus Mikk on olnud võtmeisik Narva kunstiresidentuuri rajamisel! Tegu oli suuremeelse otsusega, millega EKA sai tasuta enda kasutusse üle 1000 ruutmeetri suuruse pinnaga historistsistlikku hoone Eesti idapiiril.
Narva kunstiresidentuur ühendab endas täna kõiki majal olnud kunagisi ülesandeid ― see on multifunktsionaalne elu- ja loomemaja, kultuurikeskus ja haridusasutus, millel on oluline roll EKA õppemaastiku mitmekesisemaks ja rahvusvahelisemaks muutmisel.

Auliige Jaan Holt
Eesti Kunstiakadeemia tunnustab auliikme staatusega Virginia Tech-i Washington-Alexandria arhitektuurikeskuse kauaaegset juhti ja emeriitprofessorit Jaan Holt’i.
Holt on olnud pikaaegne Eesti arhitektuurihariduse toetaja, luues võimalused paljude meie arhitektide vahetusõpinguteks arhitektuurikeskuses alates 1992. aastast, kus on käinud õpetamas ja õppimas paljud kunstiakadeemia taustaga arhitektid.

Auliige Ott Kikkas
Eesti Kunstiakadeemia tunnustab auliikme staatusega ettevõtjat Ott Kikkas’t tänutäheks vabade ja tarbekunstide järjepideva toetamise eest.
Soovides tunnustada EKA üliõpilaste tegevust, motiveerida neid tegelema loominguga ning omandama uusi teadmisi ja oskusi, toetab Ott Kikkas rahaliste preemiate ja stipendiumitega parimatele noortele kunstnikele ja tarbekunstnikele. Sellest on olnud suur abi meie tudengite uute ideede elluviimisel!

Aumedalist dotsent Ingrid Allik
Eesti Kunstiakadeemia tunnustas tänutäheks pikaajalise pühendunud töö eest akadeemia ja loomevaldkonna hüvanguks kooli aumedaliga dotsent Ingrid Allikut, kes on ametis alates 1987. aastast.

Aumedalist prof Lennart Mänd
Eesti Kunstiakadeemia tunnustas tänutäheks pikaajalise pühendunud töö eest akadeemia ja loomevaldkonna hüvanguks kooli aumedaliga professor Lennart Mändi, kes on ametis alates 1993. aastast.

Aumedalist Martin Melioranski
Eesti Kunstiakadeemia tunnustas aumedaliga meie 3D labori juhatajat ja lektorit Martin Melioranskit, kes on aastast 2005 järjepidevalt arendanud 3D-Labi.

Melioranski on samuti olnud prototüüpimise labori loomise initsiaator. Ta on edukalt korraldanud kaks arendusprojekti, mis on viinud 3D labori uuele tasemele ning on võimaldanud avada virtuaalreaalsuse labori. Tema juhendatava magistristuudio lõpetajad on olnud mitmetel lõputööde konkurssidel edukad.

Aumedalist Reimo Võsa-Tangsoo
Eesti Kunstiakadeemia tunnustas aumedaliga fotograafia osakonna pikaajalist õppejõudu ja töötajat Reimo Võsa-Tangsood!
Reimo Võsa-Tangsoo töö on olnud väga oluline tugisammas fotoosakonna arengus. Ta on suurepärane õppejõud, kes oskab süveneda üliõpilaste töödesse, anda tagasisidet väga põhjalikult ja analüüsivalt, julgelt ja kriitiliselt, kuid alati suure inimliku respekti ja taktitundega. Samuti on Reimo Tangsoo-Võsa olnud osakonna tehniline tugi, jaganud oma ekspert-teadmisi lahkelt üle kogu akadeemia. Ta on oma töö akadeemias seadnud enese jaoks äärmiselt olulisele kohale ning tema panus Eesti kaasaegse kunsti hariduse ja järelkasvu edendamise vastu on austustäratav.

Aumedalist Hilkka Hiiop
Eesti Kunstiakadeemia tunnustas aumedaliga Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor Hilkka Hiiopit!
Ta on töötanud kunstiakadeemias palju aastaid ning olnud silmapaistva õppejõu ja teadurina innovaatiline ning edendanud oma eriala nii Eesti kultuuriruumis kui rahvusvaheliselt.

Aumedalist Andres Kurg
Eesti Kunstiakadeemia tunnustas aumedaliga Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri osakonna professorit ja teadurit Andres Kurge, kes on kunstiakadeemias töötanud palju aastaid ning olnud silmapaistva õppejõu ja teadurina innovaatiline ning edendanud oma eriala nii Eesti kultuuriruumis kui rahvusvaheliselt.


Teeneka töötaja Elisabeth Kuusik
Eesti Kunstiakadeemia tunnustas teeneka töötaja aunimetusega meie õppeosakonna juhatajat ja pikaajalist töötajat Elisabeth Kuusikut.
Tema tööpanus EKA hüvanguks on olnud piirideta. Oma karjääri jooksul, mis algas juba 2002 aastal, on ta töötanud kõigis teaduskondades, omades sellega laiapõhjalisi teadmisi meie kõikide erialade hingeelu kohta.
Elisabeth Kuusik peab oma töös alati tähtsaks õiglust ja korrektsust. Ta on ise meie vilistlane ja oskab seetõttu akadeemia protsesse tunnetada ka üliõpilaste vaatenurgast. Ta on uuendusmeelne ratsionalist, kes on mõtetega seal, kus saaks protsesse lihtsustada ja korrastada, muutes sellega akadeemia toimimist mugavaks.

Teenekas töötaja Ene Järvsalu
Eesti Kunstiakadeemia tunnustab teeneka töötaja aunimetusega tänutäheks pikaajalise pühendunud töö eest akadeemia ja loomevaldkonna hüvanguks meediagraafika õppekoordinaator Ene Järvsalu, kes on EKAs töötanud aastast 1979.

Teenekas töötaja Jaan August Viirand
Eesti Kunstiakadeemia tunnustab teeneka töötaja aunimetusega tänutäheks pikaajalise pühendunud töö eest akadeemia ja loomevaldkonna hüvanguks keraamika osakonna töökoja juhatajat Jaan August Viirandit. Ta on ametis alates aastast 1978.

Teenekas töötaja Inge Toms
Eesti Kunstiakadeemia tunnustab teeneka töötaja aunimetusega meie pearaamatupidajat Inge Tomsi.
Inge Toms töötab kunstiakadeemias alates aastast 2004 ja tema töökaaslased tõstavad teda esile kui suure kogemuse, nõudliku meele ja rõõmsa ellusuhtumisega kolleegi.

Teenekas töötaja Mait Saaver
Eesti Kunstiakadeemia tunnustab teeneka töötaja aunimetusega majahoidja Mait Saaverit!
Mait Saaver on kunstiakadeemias töötanud juba 19 aastat ja on alati oma ülesandeid kohusetundlikult täitnud. Tema panus EKA igapäevaelu toimimisele aastate jooksul kaasa aidates on väärt suurt tunnustust!

Teenekas töötaja Marju Vahter
Eesti Kunstiakadeemia tunnustab teeneka töötaja aunimetusega meie raamatukogu peaspetsialisti Marju Vahterit.
Marju Vahter on EKA raamatukogus töötanud 40 aastat, kuid lisaks pikaajalisele staažile tõstame eelkõige esile tema pühendunud suhtumist. Ta on võimeka isiksusena kohanenud kõigi EKA raamatukogu transformatsioonidega, mis peegeldavad raamatukogunduse kui sellise erialalist muutumist – alates kaartkataloogidest kuni tänapäevase digimaailma andmebaasideni välja.
Marju Vahter on näinud EKA raamatukogu minevikku, panustanud pikalt selle olevikku ja näeb ette ka tulevikku.

Jaga sõpradega:

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud