EESTI KUNSTIAKADEEMIA VABADE KUNSTIDE ERIALADE IKT ÕPETAMISE JA RAKENDAMISE JA OSKUSTE ARENDAMINE

Projekti üldine eesmärk on Eesti visuaalkunsti valdkonna professionaalide IKT-oskuste arendamine tänapäevastele nõuetele vastava tasemeõppe ja täienduskoolituse pakkumise kaudu.

Projekti eesmärk on luua kaasaegsed võimalused Eesti
Kunstiakadeemia (EKA) vabade kunstide teaduskonna digitaalse labori juurde, et
seeläbi edendada EKAs pakutavate magistriõppekavade (kunst, uusmeedia,
stsenograafia, disain) ja täiendusõppe võimalusi tänapäevase kaasaegse kunsti
ja visuaalkultuuris vajadustele vastava hariduse pakkumiseks. 

Projekti rahastatakse Hariduse Infotehnoloogia SA IT Akadeemia arendusprojektide programmi “Kõrgemate IKT oskuste arendamine kõrghariduses” tegevuse raames. Projekti rakendab EKA vabade kunstide teaduskond.

Rohkem infot:

Sven Idarand

E-post: sven.idarand@artun.ee

Telefon: 626 7108

Jaga sõpradega:

Postitas Sven Idarand
Viimati muudetud

Teadus- ja arendusosakond