Eesti Kunstiakadeemiast said Rotalia Foundation (USA) stipendiumi Maarja-Liis Raamat ja Kristian Taaksalu

Eraannetustel põhinev Rotalia Foundation (USA, Seattle) andis reedel, 2. septembril  tudengitele üle 2016/2017. õppeaastaks stipendiumid.

Eesti Kunstiakadeemiast said stipendiumi tootedisaini õppekava 2. aasta üliõpilane Maarja-Liis Raamat (soovitaja tootedisaini külalisdotsent Merike Raudsepp) ning arhitektuuri ja linnaplaneerimise integreeritud õppekava magistrant Kristian Taaksalu (soovitaja prof Martin Melioranski).

Stipendiaadid valiti konkursi korras välja nende üliõpilaste seast, kes k.a aprillikuu seisuga olid päevase õppevormi 2. aasta bakalaureuseastme, integreeritud õppe eelviimase aasta või magistriastme 1. aasta üliõpilased ning kes esitasid fondi stipendiumikonkursile vormikohase sooviavalduse 4. maiks 2016.

Stipendiumid anti üle pidulikul aktusel reedel, 2. septembril 2016. a Tartus Rotalia majas (Tähe tn 3).

Üldse saavad selleks õppeaastaks avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, EMÜ, TLÜ, EMTA ja EKA) üliõpilased fondist kokku 50 stipendiumi kogusummas 100 tuhat eurot, mis on üks suuremaid eraannetusi Eesti üliõpilastele.

Edu õpingutes stipendiaatidele ja tänu nende soovitajatele/juhendajatele!

Täiendavalt fondist ja rahastajatest:

Rotalia veebilehelt http://www.rotalia.ee/et/fondid/foundation.html

e-post: sirje.mark@ut.ee

tel 507 3729

31.08.2016