Eesti Kunstike Liidu presidendiks ja asepresidendiks valiti Eesti Kunstiakadeemia dotsendid Vano Allsalu ja Elin Kard

13. mail aset leidnud Eesti Kunstnike Liidu Suurkogul toimunud hääletuse tulemusel valiti uueks liidu presidendiks Eesti Kunstiakadeemia maali õppetooli külalisdotsent Vano Allsalu ja asepresidendiks äsja joonistamise dotsendiks valitud Elin Kard.  Akadeemia õnnitleb oma liikmeid ning soovib vastutusrikkaks tööks indu, kindlat meelt ja inspiratsiooni.

Vano Allsalu kogus valimistel 489 antud häälest 421 häält ja osutus seega valituks EKL-i presidendi kohale. Elin Kard osutus asepresidendi kohale valituks 412 häälega. 

“EKL on professionaalsete kunstnike ja kunstiteadlaste ühendus – nende tehtava kvaliteet ja konkurentsivõime nii eesti kui rahvusvahelise kultuuri kontekstis on üheks liidu peaeesmärgiks. Fundamentaalkunst on sama vajalik kui fundamentaalteadus – ainult sellele saavad toetuda nii sisukas loomemajandus kui muud rakenduslikumad ettevõtmised. 

Oluliseks ülesandeks on kunsti leviala ja kandepinna laiendamine, selle mõistmise süvendamine ühiskonnas. Kui eeldame enamat sallivust ja arusaamist publikult, peame esmalt otsima omavahelist ühisosa – seda, mis kunstnikke tänase loomepraktikate mitmekesisuse juures liidab, mitte ei lahuta. 

EKL saab oma missiooni edukalt täita vaid koostöös riigi ja teiste kolmanda sektori organisatsioonidega, samuti kunstiõppeasutustega. EKLi uue juhatuse üheks prioriteediks on liidu jätkusuutlikkus – see hõlmab ka noorema põlvkonna senisest suuremat kaasamist organisatsiooni tegevusse. Avatud suhtlus Eesti Kunstiakadeemiaga on seejuures olulise tähtsusega,” koondab oma eesmärgid EKL-u uus president Vano Allsalu.

Uue asepresidendina sõnastab Elin Kard oma järgmise kolme aasta sihid järgnevalt: 

“Pean enda suurimaks väljakutseks olla nö riikliku lepitaja rollis erinevate vanusegruppide, valdkondade, arvamusgruppide ja kunstiinstitutsioonide vahel. Vaid erinevuste mõistmine ja vastaspoolte ärakuulamine saab muuta olemasoleva maailmapildi osaks midagi, mis sinna varem ei kuulunud. Vaatamata sellele, et oma suurearvulisuses iseloomustab kunstnike liitu eelkõige arvamuste paljusus, võiks kunstnike liit olla erinevate ideede ühendamise ja jõupingutuste teel formeerunud arvamusliider ühiskonnas, puudutagu see siis kunstnike positsioneerumist ühiskonnas, loomeinimeste sotsiaalseid garantiisid, pikaajalisi loomestipendiume, kunstniku töö väärtustamist või ka loovisiku seadust.”

“Kahe Kunstiakadeemia õppejõu asumine Kunstnike Liidu eesotsa tugevdab kindlasti silda vanema ja noorema kunstnikkonna vahel ning loob kahe ühiskonna visuaalkultuuri valdkonnas olulist rolli kandva institutsiooni koostööks soodsa pinnase, ” kinnitab Eesti Kunstiakadeemia rektor prof Signe Kivi.

Volikogu 10-le valitavale kohale kandideeris 33 inimest, valituks osutusid Jaan Elken (275 poolthäält), Tanel Veenre (255 poolthäält), Kirke Kangro (229), Peeter Laurits (229), Maarja Undusk (221), Liina Siib (221),Tiiu Kirsipuu (208), Harry Liivrand (200), Tiina Käesel (196), Loit Jõekalda (193).

Tanel Veenre  on EKA ehte- ja sepakunsti professor ja Kirke Kangro installatsiooni ja skulptuuri osakonna dotsent ning Liina Siib vabade kunstide teaduskonna õppejõud.

VANO ALLSALU

Vano Allsalu on sündinud 1967. aastal Tartus. Ta pälvis Eesti Kunstiakadeemia diplomi maali erialal 1991. 1991-1992 töötas maaliõppejõuna EKAs. Oli aastatel 1992-1996 Tartu Ülikooli maalikunsti professori kt. Alates septembrist 2011 maali külalisdotsent Eesti Kunstiakadeemias.

Eesti Kunstnike Liidu liige (1992). Sally Stuudio asutajaliige (1991) ning kunstiportaali KUNSTIKESKUS.EEtoimetaja (2001-2012). Alates 13.05.2013 EKLi president.

ELIN KARD

Elin Kard lõpetas 1997. aastal Tallinna Kergetööstustehnikumi, 2000. aastal Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuseõppe ja 2003. aastal kaitses samas magistrikraadi. Alates 2011. aastast õpib Eesti Kunstiakadeemia doktorantuuris.

Töötas aastatel 2000-2003 Vaal galeriis ja 2005-2007 Eesti Kaasaegse Kunsti Keskuse projektijuhina. Oli aastatel 2007, 2009 ja 2011 Eesti ekspositsiooni asekomissar Veneetsia rahvusvahelisel kunstibiennaalil. Alates 2003. aastast töötab Eesti Kunstnike Liidu Hobusepea ja Draakoni galerii kuraatorina ja alates 2004. aastast Eesti Kunstiakadeemia külalislektorina. Alates 2011. aastast on Eesti Kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitali nõukogu liige ja alates 2006. aastast Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi asutaja- ja juhatuse liige. Eesti Kunstnike liidu liige alates 2003. aastast, 2010. aastast Eesti Kaasaegse Kunsti Liidu liige.

On osalenud mitmetel ühisnäitustel Eestis ja väljaspool, teinud mitmeid isiknäitusi ja koostanud ning toimetanud erinevaid kunstipublikatsioone. On avaldanud artikleid kunstiajakirjanduses ja päevalehtedes.

EKL pressiteade suurkogu kohta on leitav alloleval lingil
http://www.eaa.ee/11084

Teate koostas

Solveig Jahnke

Kommunikatsioonijuht

Jaga sõpradega:

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud