EKA avatud akadeemia avab neljapäeval kaks näitust

Neljapäeval on põhjust teha EKAs väike ringkäik ning avastada ja uudistada, mida EKA avatud akadeemias õpitakse ja tehakse.

Avame kahe kursuse lõpunäitused, millest üks on esmakordselt vektorillustratsioonile keskenduv ning teine tänaseks juba omamoodi klassikaliseks kujunenud fotograafia näitus. Pakume kihiseva ja maitsva kõrval inspireerivat loovust ning head seltskonda.

autor: Margit Kuusk

Vektor­illustratsiooni näitus


Oled oodatud 5. detsembril, neljapäeval kell 17.30 Eesti Kunstiakadeemia IV korruse fuajeesse, kus avame esmakordselt vektorillustratsiooni näituse, mis valmis „Adobe Illustrator algajatele“ kursusel, mida juhendas Maris Lindoja.

Näitus on avatud 21. detsembrini.

Arvutigraafika on vahend oma loovuse ja fantaasia arendamiseks samavõrd kui joonistamine ja maalimine. Enamusel kursusel osalejatest ei olnud varasemat kogemust programmiga, alustati päris algusest.

Kursuse töödest on näha, kuidas lühikese ajaga võib jõuda
põnevate ja julgete graafiliste töödeni. Loodetavasti innustab näitus arvutigraafikat katsetama neidki, keda vähesed oskused on kammitsenud.


autor: Siiri Pelisaar

Fotonäitus “Kehaline kasvatus”


Neljapäeval algusega kell 18.00 avatakse Eesti Kunstiakadeemia II korruse klaasgaleriis “Fotograafia ja looming” kursuse, mida juhendas Kalev Vapper, lõpunäitus „Kehaline kasvatus”.

Näitus on avatud kuni 11. detsembrini. Oma fotodega astuvad üles: Keiti Männama, Siiri Pelisaar ja Sirli Rajas.

Kehalisus on konkreetne mõiste ja meetod, mis kuulub teatri valdkonda. Selle eesmärgiks on poseerimise, kramplikuse ja ilustamise vältimine, mis aitab etlejal vähem näida, olla vahetum ja üleni kohal. Klassikalise sõnateatriga võrreldes saab lavakogemus ning kogu mõtte ja loo edastamine eelkõige kehaliseks kogemuseks.

Kehalisuse puhul on ehk omamoodi paradoksaalnegi et keha krambist ja tõrkest vabanemiseks lülitutakse veelgi jäägitumalt just selleks samaks kehaks, võttes omaks kõik, mis konkreetse kerega kaasas käib. Nii lõigatakse niidi endaga läbi teised niidid ja taustsüsteemid, mis meid argiselt marionetina juhivad. Pinnuga eemaldatakse pind, nagu ütlevad budistid. Eesti keeles kõlab see eriti avaralt.

Eesti legendaarne pedagoogikateadlane ning vabariigi esimene haridusminister professor Peeter Põld (1878 – 1930) on märkinud: “Kasvatus on teadlik sihipärane tegevus, mis vanema põlve poolt ette võetakse, et viia arenemisele kasvava põlve kehalisi ja vaimseid jõude nende väärtuste alalhoidmise ja täiendamise sihis, milles peitub üksiku ja kogu inimkonna elu-eesmärk.”

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia