EKA avatud akadeemia jagas välja tänavused Arturid

Täname selle imelise aasta eest, mille teostamisse oled oma olulise panuse andud ja soovime inspireerivat pühadeaega!

EKA avatud akadeemia jagab iga aasta lõpus välja Artureid tegijatele enda ümber, kes on oma pealehakkamise ja teotahtega eriliselt silma paistnud.

Ehtne Eesti Artur ei helgi küll nii kuldselt nagu ameeriklasest Oscar, kuid on selle võrra oluliselt paindlikum. Oma puise visaduse ning arvukate positsioneerimistega on Artur inspireerinud ja arendanud kunstnikke läbi aegade. Alljärgnevad laureaadid on selle auhinna iga üks omal moel endale teeninud.

Aasta juhendaja — Maris Lindoja
Maris Lindoja on väga kõrgelt hinnatud Adobe kujundusprogrammidele keskenduvate arvutikursuste juhendaja. Aastal 2019 on ta silma paistnud lisaks ka uute kursuste sisulise arendaja ning loojana. Õppijad toovad tagasisides välja, et Maris on juhendajana professionaalne, põhjalik, informatiivne ja abivalmis ning oma ala vaieldamatu asjatundja. Tänu sellele, et Maris puutub igapäevaselt kujundamisega, on kursused valdkonnas tegutsejaid sisuliselt ja praktiliselt arendavad.

Aasta õppija — Tiit Priidel 
Tiit Priidel lõpetas 2014. aastal EKA avatud akadeemias bakalaureuseõppe vabades kunstides. Oma igapäevaste tööalaste rollide kõrval on Tiit peale õpingute lõpetamist ennast maalikunstis jätkuvalt täiendusõppe kaudu arendanud. Sel aastal lõpetas ta  “Maalikunsti A, B, C, … ja Z” pikaajalise erikursuse ning osales ka lisaks suvel Saaremaal toimunud Triigi maalilaagris. Tiit on osalenud oma loominguga mitmetel maalinäitustel ja innustab oma loova ja mitmekülgse eluviisiga teisi enda ümber.

Aasta kursus — “Tekstiilidisain kiust nutilahenduseni”
Koostöös EKA tekstiilidisaini osakonnaga avati 2019. aasta sügisel aastane tekstiilidisaini erikursus, mis tutvustab uusi tehnoloogiaid ja võimalusi tekstiilidisainis. Pikaajalise traditsiooniga eriala on saanud uue ning nüüdisaegse lähenemise ning pakub EKA uute töökodade võimalusi oluliste väärtuste loomiseks. Kursuse loomise eest täname dotsent Kristi Kuuske, Kadi Kibbermanni ning Piret Valku EKA tekstiilidisaini osakonnast. 

Aasta koordinaator — Mart Vainre
Mart Vainre hoolib tegevkunstnikuna valdkonna järelkasvust ning on panustanud oluliselt EKA avatud akadeemia kunstikursuste arendusse. Ta koostas EKA aastase erikursuse “Maalikunsti A, B, C, … ja Z” õppekava, mille esimene lend lõpetas 2019. aasta kevadel suurepäraste tulemustega  ning silmapaistva näitusega Vaba Lava restoranis “Kärbes”. Kursuse juhendajad ühes tema endaga pälvisid ohtralt kiitust osalejate tagasisides. Mart on lisaks järjepidevalt ja edukalt arendanud “Vabade kunstide eelakadeemia” õppekava.

Aasta partner — Iglu 
Iglu on EKA avatud akadeemia partner, kes panustab loovtegijatest pakatava ettevõttena meie pikaajalise erikursuse “Veebidisain” UX õppe juhendamisse. Iglu meeskond on EKA avatud akadeemiale partner, kellega on meeldiv suhelda. Nad usaldusväärsed ja panustavad koolitusprogrammi praktilise valdkondliku kompetentsiga ning suudavad asjatundlikult ja tulemuslikult õppijaid juhendada, andes sellega õppele olulise lisaväärtuse.

Aasta heategevuslik organisatsioon — Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
Täname ja toome esile Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liitu, mille eesmärgiks on enam kui nelja lapselistele peredele täiendava abi korraldamine vabatahtlike töö kaudu ja seda toidu, riiete ja huvitegevuste kujul. Sel aastal on liit eriliselt silma paistnud toiduaida korraldamisega, mida vabatahtlikena ka sotsiaalminister, abilinnapea ja teised kaaluka mõjuteguriga ühiskonnategelased, kelleni oma sõnumiga on jõutud.

EKA avatud akadeemia investeerib oskustesse ja kingib liidu poolt välja valitud Helile võimaluse osaleda tasuta vabalt valitud kursusel. Heli, kes töötab õpetajana, on imetlusväärselt tubli nelja lapse ema. Suur rõõm, et valituks sai inimene, kes ise igapäevaselt andes ka ringiga uusi teadmisi ja elamusi tagasi saab.

Hoidkem seda headust meie ümber pidevas ringluses. Hoidkem üksteist ja ennast.


Imetabast jõuluaega!
EKA avatud akadeemia

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia