EKA avatud akadeemia juhendaja Daniel Kotsjuba pälvis aasta koolitaja 2021 eripreemia

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustati juba 24. korda aasta õppijaid, õpitegu ning koolitajaid. Võitjad kuulutati välja tänasel täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mida saab järele vaadata Postimehe kodulehelt. Laureaate ja külalisi tervitasid ning auhinnad andsid üle Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter- Nemvalts ning ETKA Andras juhatuse esimees Ene Käpp. «Õppija hoiakud ja harjumused on need, mis tema õpinguid kujundavad. Koolitaja ülesanne on teda toetada,» rõhutas Ene Käpp. «Pikaajalise traditsiooniga täiskasvanud õppija nädala tegevustega väärtustame täiskasvanuharidust laiemalt. Riigi ja kolmanda sektori koostöös peitub elukestva õppe võti,» lisas Käpp. Aasta koolitaja 2021 eripreemia pälvisid EKA avatud akadeemia juhendaja Daniel Kotsjuba ja IKT-valdkonna koolitaja Veiko Hani. Daniel on Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas kaasava disaini kursuste külalisõppejõud ning EKA avatud akadeemia juhendaja. Samuti juhib ta MTÜ Universaaldisaini laborit, mille eesmärk on viia kaasava disaini teadmised ja praktika Eesti ülikoolidesse. Daniel on viimased kümme aastat tegelenud inimkeskse, kõiki kaasava disaini ja ligipääsetavuse praktiseerimise, arendamise ja õpetamisega.  Ta aidanud kaasa uute disainerite väljaõppesse EKAs, loonud UNILABi täienduskoolituse teenuste ja toodete arendamiseks ning viinud läbi arvukalt teisi täienduskoolitusi. 2020. aastal arendas Daniel koos disainer Joel Kotsjubaga välja EKA täienduskoolituse “Toote- ja teenusearenduse praktikum”, milles osalemiseks kandideerisid ettevõtjad oma toote või teenuse ideega. Praktikum toimub ka tänavu aastal. Lisainfo registreerumiseks leiad EKA avatud akadeemia kodulehelt siit. Esiletõstmist väärib, et Daniel on toonud universaaldisaini  põhimõtted koolituste valdkonda ning aidanud seeläbi kujundada Eestit sidusamaks ja kaasavamaks. Universaaldisain on lähenemine loomis- ja projekteerimisprotsessile, kus arvestatakse võimalikult paljude inimeste vajadustega, sealhulgas ka erivajadustega inimeste omadega. Daniel on ise koolitajana hea eeskuju, kuidas erivajadusega inimene on ühiskonnas eestvedajaks ning loova mõtte eestkõnelejaks. Lisaks töötab Daniel Avaliku Sektori Innovatsioonitiimis, aidates avalikke teenuseid kujundada kasutajasõbralikumaks. Avaliku Sektori Innovatsioonitiimi ülesanne on muuta Eesti avalikke teenuseid koostöös ministeeriumite ja allasutustega kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks. Seda viiakse ellu disainmõtlemisele rajatud innovatsiooniprogrammide, teenusedisaini koolituste kaudu. Innovatsioonitiimi siht on leida uusi lähenemisi, kombata piire, katsetada, kiirelt õppida ja koheselt lähenemisi täiustada – mõtteviisid ja praktikad, mis pole avalikus sektoris just liialt levinud. Palju õnne, Daniel! Oleme väga tänulikud inspireeeriva koostöö eest ja soovime indu ning julget pealehakkamist kõiges edasises!
Jaga sõpradega:

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud