EKA avatud akadeemia tegemisi saab uudistada fotoajakirja Positiiv esikaanelt ja sisuloost


Värske fotoajakirja Positiiv talvine number annab nädalale igati rõõmsa stardi! Selle esikaanele on jõudnud ühe meie mitmel fotokursusel osalenu Maris Kilmi tõeliselt silmapaistev foto seeriast, mis EKA avatud akadeemia õpingute käigus valmis ja mõnus sissevaade meie täiendusõppe tegemistest fotomaastikul.


Avatud akadeemia  — töötava inimese fotokool


Küsis: Kristel SchwedeKus alustada õpinguid, kui tööl käiva inimese fotograafiahuvi on kasvanud suuremaks kui pühapäevapildistajal? Uurisime Eesti Kunstiakadeemia (EKA) täienduskoolituse programmijuhilt Pirje Kõvatomaselt, milliseid võimalusi fotoalaseks täiendusõppeks pakub kunstiakadeemia.

Kui kaua EKA avatud akadeemias on fotokursusi korraldatud?

Üle 20 aasta. Sel sügisel alustas avatud akadeemia ja fotoosakonna koostöös aastane kursus “Fotokunsti akadeemia”, mis on välja kasvanud fotoosakonna juhataja professor Marge Monko koostatud fotograafia algõppe õppekavast. Juhendajateks on tunnustatud professionaalid Kulla Laas, Reimo Võsa-Tangsoo, Anneli Porri, Annika Haas, Aivar Pihelgas, Reio Aare jt.

Kursuse eesmärk on laiendada osalejate silmaringi ning pakkuda baasteadmisi ja oskusi, kasutamaks nüüdiskunsti fotograafilisi väljendusvahendeid. Pakume ka foto lühikursusi, töötubasid ning suviti toimub Narva fotolaager.

Mille poolest erinevad avatud akadeemia fotokursused fotoosakonna õppekavast?
EKA avatud akadeemia kursused on mõeldud töötavale inimesele, õppetöö toimub õhtuti ja laupäeviti ning grupp koosneb erineva taustaga osalejatest, mis õpet palju rikastab. Oma töid esitledes ja nende üle arutledes on võimalik näha, kuidas sama ülesannet lahendab grupis olev õpetaja, juht või professionaalne fotograaf ja kuidas teevad seda inimesed, kellel on ligipääs väga erinevatesse kogemusilmadesse ja perspektiividesse. Üldjuhul on osalejateks juba mõnda aega fotograafiaga tegelenud inimesed, kes tahavad oma harjumuspärasele lähenemisele leida uue suuna.

Kui palju ja mis suunas on aastate jooksul fotokursuste sisu muutunud?
Liitunud on uued juhendajad Kulla Laas, Kristiina Hansen, Kalev Vapper ja Terje Atonen, kes on toonud kaasa uued teemad: fotodokumentalistika ja fotograafia kaudu loominguliste projektide teostamise. 

Fotodokumentalistika keskendub protsessidele tänapäeva ühiskonnas, majanduses ja poliitikas. Saadakse ülevaade olulistest autoritest ning nüüdisaja meetoditest. Fotograafia abil jutustatakse ja struktureeritakse lugusid ning luuakse terviklikke sarju. Samuti on võimalik arendada oma projekte. Otsitakse autoripositsiooni ja uuritakse võimalusi, kuidas maailma mõtestada. Lisaks traditsiooniliste fotode loomisele eksperimenteeritakse ja luuakse endale uusi ülesandeid, mida fotograafia kaudu lahendada, ning jõutakse välja uute vaatenurkadeni. Kursused lõppevad avaliku väljapanekuga, mille käigus saadakse väärtuslik tööde toimetamise, vormistamise, väljapanemise ning publikule vahetu näitamise kogemus.


Positiiv uuris Kalev Vapperi ja Terje Atoneni juhendatud Narva fotolaagris osalejatelt milliseid kasulikke teadmisi nad enda jaoks Narvas said.

Ingrid Tullus: Olen osalenud kolmel EKA fotokursusel. Narva fotolaagris kogesin esmakordselt dokumentaalfotograafia maailma. Õppisin märkama detaile ja tervikut, olema kannatlik ja ootama, et koht räägiks oma loo, mida siis foto abil edasi jutustada.

Marilyn Rebane: Õppisin kiiresti töötama veidi ebamugavas situatsioonis, kus ei ole aega liigselt mõelda ja sisse elada. Grupis töötamisel on oma võlu: stardipakk on kõigil sama ja resultaati kunagi ei tea, sest suund on osalejatel erinev ja igaüks leiab oma. Hiljem oma töid vaadates sain aru, kuidas “saak” peegeldab minu enese emotsionaalset seisundit ja seda, kui avatud ma olen olnud. Narva inimesed on maru ägedad ja soojad. Isegi kui nad endast pilti teha ei luba, on nad valmis rääkima päevapoliitilistel teemadel, kortermaja elust, kalapüügist, oma päritolust, lastest ja lastelastest.

Katre Liiv: Narva fotolaager andis võimaluse värskendada ja ergutada oma nägemismeelt, pildi tegemise oskusi ja teadmisi tavapärasemast erilisemas keskkonnas. Sama tähtsad kui fototehniline ja -loominguline külg laagris on inimesed, kellega koos laagerdad. Nad absoluutselt rikastavad sinu enda fotomaailma igas mõttes! Näha ja kuulda teiste fotograafide mõttemaailma on väga silmiavav ja motiveeriv. Mulle näib, et kolme päevaga sai meist meeskond-sõpruskond ja selles on hindamatu osa meie toredatel juhendajatel. Ootan juba uut laagrit!

Lii Ranniku: Õppisin ennast ületama dokumentalistina linnas luusides ning kogesin, et inimesed on üldiselt ilusad ja head.

Maris Kilmi: Narvas sain teada, et olen aeglane tegutseja. Kaks päeva fotodokumentalistikaks oli minu jaoks ilmselgelt vähe. Terve esimese päeva ma lihtsalt mõtlesin ning õhtul avastasin, et pilte polegi. Öösel läksin linna ja tore oli, et läksin. Öine Narva kõnetas mind isegi rohkem. Üllatavalt rahumeelne paik. Üldiselt õppisin, et järgmise aasta fotolaagris, kuhu kindlasti plaanin minna, tuleb kontsentreeritumalt tegutseda.

Frederik Klanberg: Fotolaager oli heaks võimaluseks pildistada midagi terviklikku kahe päevaga. Tavaliselt pildistan oma projekte üle mitme kuu või aasta. Narvas pidin leidma midagi piisavalt suurt, et oleks huvitav ja samas piisavalt väikest, et suudaksin loo kahe päevaga loogiliselt ära jutustada. Oli huvitav.

Autor: Ingrid Tullus
Autor: Ingrid Tullus
Autor: Katre Liiv
Autor: Kristiina Hussar
Autor: Marilyn Rebane
Autor: Lii Ranniku
Autor: Maris Kilmi
Autor: Jaak Jõks
Autor: Peeter Klanberg
Autor: Kristel Schwede
Autor: Frederik Klanberg

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia