EKA DOKTORIKOOLI JA AALTO ARTSI ÜHINE SUVEKOOL “POSTHUMANISM JA UUSMATERIALISM”

15.-17. juunil 2015.a toimub Soomes Kallio-Kuninkalas EKA doktorikooli kunsti ja disaini õppekava ja Aalto ARTSi koostöös teine ühine suvekool “Posthumanism ja uusmaterialism”. Eelmine suvekool teemal “Movements in Human-Centredness” toimus juunis 2014 Esna mõisas.
Suvekoolis uuritakse võimalusi, kuidas rakendada posthumanismi ja uusmaterialismi subjektiivsuse, võimu, poliitilisuse, vaimu, materiaalsuse, eetika jt teemadele. 
Loomeuurimuse on posthumanism seadnud uude valgusesse loovusteooriad ja inimolemuse kunsti, tähendusloome ja eetika allikana. Praktikas väljendub see püüdes muuta suhtumist esteetikasse, taastada selle side aistingutega. Uusmaterialism on toonud kaasa kriitlise suhtumise dualistlikku jaotusesse materiaalne/immateriaalne ja täpsustanud materialiseerumise mõistet ja praktikat kui potentsiaalset kehastumise, subjektsuse ja mõtlemise algpunkti loomeuurimuses. Suvekooli üldiseks eesmärgiks on tihendada rahvusvahelist koostööd loome- japraktikapõhist uurimust tegevate doktorandide vahel.