EKA doktorikooli konverents 2017

Fotod: Kristina Jõekalda Neljapäeval, 13. aprillil 2017 algusega kell 10 toimub Okupatsioonide muuseumis Eesti Kunstiakadeemia doktorikooli konverents 2017

Oma uurimistööd esitlevad kuus EKA doktoranti kunsti ja disaini, muinsuskaitse ja konserveerimise ning kunstiteaduse ja visuaalkultuuri õppekavalt. Rait Rosin kõneleb väikelinna galeriide ühiskondlikust positsioonist. Jaana Päeva esitleb oma projekti, mis tegeleb käekottide klassikaliste tunnuste testimisega kaasaegses disainis. Elin Kard käsitleb Hobusepea galerii loomise ajendeid ja selle institutsionaalset raamistikku. Laura Ingerpuu teemaks on Eesti nõukogudeaegse maa-arhitektuuri probleemne tulevik. Henry Kuningas teeb ettekande 1950. ja 1960. aastate Eesti tööstuspärandi taaskasutusest. Ning Eero Kangor polemiseerib teemal, miks pole Eestis olnud suuri naiskunstiajaloolasi.

Külalistena astuvad üles Eesti Kunstimuuseumi kuraator dr Anu Allas ettekandega „Pragmaatiline ja idealistlik PhD (doktoriõpingutest Berliini Freie Universität’is)” ja EKA vanemteadur dr Reet Aus tagasivaatega oma doktoriõpingutele EKAs.

Palume kuulajatel ennast registreerida hiljemalt teisipäeval, 11. aprillil. Registreerimisleht asub: https://goo.gl/forms/3U9jQG5aCr46ibU63.

Konverentsi korraldavad:

Martin Rünk, EKA doktorant, martin.runk@artun.ee
Kristina Jõekalda, EKA doktorikooli teaduskoordinaator, kristina.joekalda@artun.ee

Ajakava

10.00–10.10 Konverentsi alustamine, tervitussõnad teadusprorektor dr Urve Sinijärvelt

Külalisettekanded (modereerib teadusprorektor dr Urve Sinijärv)

10.10–10.40 Dr Anu Allas ettekandega „Pragmaatiline ja idealistlik PhD (doktoriõpingutest Berliini Freie Universität’is)” (programmijuht-kuraator, Kumu) 

10.40–11.10 Dr Reet Aus tagasivaatega doktoriõpingutele EKAs (vanemteadur, EKA)

Kunst ja disain (modereerib dr Liina Unt)

11.15–11.50 Rait Rosin ettekandega „Kunstiürituste funktsioonist väikelinnades. Mis määrab Haapsalu Jaani Galerii ja Paldiski Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi kui näitusepaikade ühiskondlikud positsioonid?” (doktoritöö juhendaja dr Raivo Kelomees). Diskussant: Elin Kard

11.50–12.25 Jaana Päeva ettekandega „Bags for Collectors Only: Representation of the Classic” (doktoritöö juhendaja prof dr Nithikul Nimkulrat). Diskussant: Eero Kangor

12.25–13.00 Elin Kard ettekandega „Nüüdiskunsti galerii institutsionaalses raamistikus” (doktoritöö juhendaja dr Anu Allas). Diskussant: Rait Rosin

13.00–14.00 Lõunapaus (registreerunutele)

Muinsuskaitse ja konserveerimine (modereerib dots dr Anneli Randla)

14.00–14.35 Laura Ingerpuu ettekandega „Kas Eesti nõukogudeaegsel maa-arhitektuuril on tulevikku?” (doktoritöö juhendajad dots dr Anneli Randla ja dr Epp Lankots). Diskussant: Henry Kuningas

14.35–15.10 Henry Kuningas ettekandega „1950. ja 1960. aastate Eesti tööstuspärandi taaskasutus” (doktoritöö juhendajad prof dr Mart Kalm ja dr Lilian Hansar). Diskussant: Laura Ingerpuu

15.10–15.45 Kaarel Truu ettekandega „Kuidas Poola restauraatorid
Tallinna sattusid ja mida nad siin tegid?” (doktoritöö juhendaja dots
dr Anneli Randla)

Kunstiteadus ja visuaalkultuur (modereerib prof dr Krista Kodres)

15.50–16.25 Eero Kangor ettekandega „Miks pole Eestis olnud suuri naiskunstiajaloolasi?” (doktoritöö juhendaja prof dr Krista Kodres). Diskussant: Jaana Päeva

16.25–16.45 Kokkuvõttev arutelu ja konverentsi lõpetamine

EKA doktorikooli konverents on rahastatud Eesti Kunstiakadeemia ASTRA projektist EKA LOOVKÄRG.