EKA ja TalTechi uudne koolitusprogramm 9.–12. klasside noortele

Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikool on alustamas ühist koolitusprogrammi, mis on suunatud andekatele 9. – 12. klasside noortele üle Eesti. Projekti toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Tuleviku insener-disainer (TID) on uudne ja ainulaadne õppeprogramm, mille laiem teema on kliimamuutused ning nende mõju ühiskonnale. Programmi käigus saavad noored põhjaliku ülevaate inseneri ja disaineri elukutsest. Koos juhendajatega leitakse vastused küsimustele, milleks on need ametid vajalikud, millised on nende tööpõhimõtted ning kuidas nad oma töödes/tootearenduses üksteist täiendavad. TalTech ja EKA ühendavad selles projektis inseneriteadmised ja -oskused loovuse, tähenduse ja kasutajakesksusega.

Programmi on oodatud noored, kelle jaoks üldhariduskooli ainekavad ei paku piisavalt väljakutseid ning kes sooviksid õppida lähemalt tundma inseneeria ja disaini valdkondi. Oluliseks omaduseks peame seoste nägemise oskust erinevate valdkondade vahel ja oskust erinevaid distsipliine omavahel ühendada. Oluline on tervikpildi nägemise võime!

TID õppeprogrammi koolituspäevad toimuvad laupäeviti perioodil jaanuar – juuni 2022. Teemamoodulid viiakse läbi kontaktõppe vormis 12-päevaste tsüklitena nii TalTechi kui EKA seminariruumides ja laborites.

TID programmi teemamoodulid on:

  • Teemamoodul – Kuidas saab teisele kaldale?
  • Teemamoodul – Kuidas saada toitu?
  • Teemamoodul – Kuidas õppida muutuvas kliimas?

Teemamoodulitesse võtame motivatsioonikirjade alusel vastu kokku 60 õpilast (igas moodulis 20 õpilast). Programmi sissejuhatav moodul on osalejatele tasuta! Teemamoodulis osalemise tasu on 80 eurot 12 õppepäeva eest. Teemamoodulid viiakse läbi kontaktõppes nii TalTechi kui EKA seminariruumides ja laborites. Osalejatele väljastpoolt Harjumaad kompenseerime sõidukulud.

KANDIDEERIMISE TÄHTAEG KÕIKIDESSE MOODULITESSE ON 20. JAANUAR 2022.

Esimene õppepäev kõikidele gruppidele on 29. jaanuar 2022.

REGISTREERIMISVORMI ning programmi detailse info, sh moodulite kirjeldused leiate lehelt TalTech.ee/TID.

Projekt “Tuleviku insener-disainer” on osa Tallinna Teadus- ja Loomekoolist ning selle läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Jaga sõpradega:

Postitas Maarja Pabut
Viimati muudetud