EKA elukorraldus koroona ajal

Viimati muudetud 21.10.2021

Juhised alates 21.10.21

– EKA hoonesse viirushaigusnähtudega ei tulda.  Majja sisenetakse peauksest läbipääsukaardiga (E-P kl 8-23). Isikud, kellel puudub läbipääsukaart, helistavad uksekella. EKA galeriisse pääseb Kotzebue tänavalt.

Tulenevalt sagenenud koroonaviiruse nakkusjuhtumitest meie kogukonnas, palume tungivalt kõigil kanda EKA ühistel aladel, auditooriumides, stuudiotes, laborites ja õpperuumides kaitsemaske. Maske tasub kanda sisenedes kolleegide töö- ja õpperuumidesse ning koosolekutel; oma töökohal töötades võib maskikandmisest teha pause.

– Hoones viibides peetakse kinni hügieenireeglitest ja hoitakse distantsi.

– Õpperuumides jälgitakse hajutatust. Töökodades, stuudiotes ja laborites viibitakse tunniplaani või eelneva broneeringu alusel. Suured vooruloengud soovitame tungivalt korraldada veebis, samuti väiksemates rühmades toimuvat õpet, kui see on sisuliselt mõistlik ja õpperuumides pole võimalik tagada hajutatust.

– Palume õppejõududel fikseerida loengutes/tundides kohapeal osalenud üliõpilased, et nakkusohu korral oleks võimalik kiiresti kaardistada lähikontaktsed.

– Vaktsineerimata või haigestunud ja isolatsioonireeglite tõttu õppetööst eemal olevatele üliõpilastele ei pea EKA tagama kaugõppe (sh veebiõppe) võimalust. 

– Kui õppekavas ettenähtud õppetöö toimub väljaspool EKAt ja sellega kaasneb nakkusohutuse kontrollimise kohustus, võib vaktsineerimata või viimase 6 kuu jooksul COVID-19 läbi põdemata üliõpilane kuni 31. oktoobrini 2021 taotleda kiirtestimise kulude katmist osakonna/õppekava eelarvest. Alates 1. novembrist 2021 kannavad kiirtestimise kulu vaktsineerimata üliõpilased ise (v.a juhul, kui vaktsineerimine on tervislikel põhjustel vastunäidustatud).

– Kõik EKA töötajad (sh koosseisuvälised töötajad), kes ei saa enda nakkusohutust tõendada, peavad EKA hoones kandma kaitsemaski. Kaitsemaski tuleb kanda ka väljaspool EKA hoonet toimuvate EKA ürituste ja tasemeõppe ajal. EKA korraldab nende töötajate kiirtestimise vastavalt töötaja ametikohale ning määrab kiirtestimise ajavahemiku vähemalt iga 72 tunni tagant.

– Raamatukogu on EKA liikmeskonnale avatud. EKA välistele isikutele toimub vaid kauglaenutus, st teavikuid saab laenutada ettetellimisel. Täpsem info kodulehel (https://www.artun.ee/oppimine/raamatukogu/).

– Võimalusel ja kokkuleppel vahetu juhiga töötada kodus.

– Võimalusel vältida otsekontakte ja eelistada suhtlemist e-kirja, telefoni või videosilla vahendusel.

– Iga EKA külaline registreeritakse kutsuja poolt eelnevalt EKA külaliste registreerimisvormil. Kutsuja teavitab külalist EKAs kehtivatest juhistest ja kontrollib tema nakkusohutust.

– Täiendusõppele kehtivad EKAs Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangud (https://www.kriis.ee/et/taiendkoolitus).

– EKAga seotud ürituste korraldamisel EKA hoones ja väljaspool EKAt tagab korraldaja kõikide tegevuses osalejate nakkusohutuse tõendite kontrolli. Üritustele pääsevad vaid vaktsineeritud või viimase 6 kuu jooksul COVID-19 läbipõdenud isikud.

– EKA ruume reeglina välja ei rendita. EKAle olulistele koostööpartneritele ruumide rentimine kooskõlastatakse eelnevalt kriisikomisjoniga.

– Kõik välisriikidest EKAsse saabuvad isikud on kohustatud järgima riiklikke ja EKA juhiseid (https://www.kriis.ee/et/reisimine-eestisse-valisriikide-kodanikud). Kontaktisik EKAs seisab hea, et kutsutav on eelpool nimetatud juhistest teadlik.

– Lähetuste planeerimisel tuleb rakendada kõiki vahendeid minimeerimaks võimalikku tervise- ja finantskahju, sh sõlmida kindlustuskaitse. EKA ei kompenseeri vaktsineerimata töötajate täiendavaid lähetuskulusid seoses COVID-testimisega (v.a töötajad, kelle vaktsineerimine on meditsiiniliselt vastunäidustatud).

– Koroonaviirusesse nakatumise korral palume koheselt teavitada õppeosakonna peaspetsialisti (helen.jyrgens@artun.ee), et võimalikult operatiivselt EKA hoones viibinud lähikontaktsed eneseisolatsiooni suunata. Üldistes kriisi puudutavates küsimustes kirjutada aadressil kriisikomisjon@artun.ee.

EKA kriisikomisjon

 

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud

Rektoraat