EKA juhised kroonviiruse piiramiseks

Rektor Mart Kalm 2020 lõpuaktusel EKA tootedisaini tudengite kavandatud visiiris õnnitlemas lõpetajat
Viimati muudetud 3.03.2021

EKA karmistab juhiseid kroonviiruse piiramiseks

Juhised 1.3.9.5.2021

– EKA hoonesse pääseb ainult põhjendatud juhtudel peaukse kaudu, helistades uksekella (uksekaardid töötavad ainult koosseisulistel töötajatel). 

Õppetöö toimub distantsilt akadeemilises kalendris määratud kevadsemestri õppenädalate lõpuni (9.05.2021).

– Eelneva nimelise broneeringu alusel saab praktilisi töid teostada piiratud arvul töökohtadel järgmistes töökodades, laborites ja stuudiotes (sh arvutiklassides): 

A205 Monumentaalmaali stuudio B510 Köitestuudio
A404 Arvutiklass B511 Aksessuaaristuudio
A405 Analoogfoto labor B602 Keraamika töökojad
A407 Arvutiklass B604 Klaasitöökojad
B104 Puidutöökoda C101.1 Arvutiklass
B106 Metallitöökojad C201 Maalistuudio
B106.4 Sepikoda C305 Risograaf (GD)
B204 Prototüüpimise labor C404 3D labor
B206 Skulptuuristuudio C408 VR labor
B304 Stsenograafia stuudio D305 Digitaalse printimise töökoda
B306 Helistuudio D308 Maalikonserveerimine
B307 Arvutiklass D308.1 Konserveerimise labor
B308 Uusmeedia töökoda D412 Arhitektuuri konserveerimine
B313 Animatsioonistuudio D502 Tekstiilitrükk
B404 Foto- ja videostuudio D503 Silmuskudumine
B409 Graafika töökoda D505 Kangasteljed
B504 Kullassepatöökoda D507 Õmblustöökoda


Eelpool loetletud ruumide broneerimine toimub Google Drive’s. Õigus broneerimiseks on töökodade töötajatel, õppekava juhtidel ja õppespetsialistidel. 

– Individuaalne juhendamine (juhendaja ja tudeng) võib toimuda EKA üldkasutatavates õpperuumides (A-tiiva õpperuumid), kui kohtumiseks on ruum eelnevalt Tahvlis broneeritud.

– Eriala valikainete/meistriklasside nädalale (15.-19.03.2021) planeeritud meistriklassid, mida ei saa distantsilt läbi viia, planeeritakse ajavahemikku 17.05.-18.06.2021.

– Kevadsemestri hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg on 20.06.2021 (v.a. lõpukursuste üliõpilastel, kelle hinnete kinnitamise tähtaeg on 19.05.2021)

– Täienduskoolitusi EKA hoones ei toimu.

– Majas viibides kantakse kaitsemaski, peetakse kinni 2+2 põhimõttest ja hügieenireeglitest ning haigusnähtudega majja ei tulda.

– Juhtidel tuleb üksustes korraldada tööd selliselt, et kui tööülesanded vähegi võimaldavad, tehakse tööd kodukontoris. 

– Raamatukogus toimub ainult kauglaenutus, st teavikuid saab laenutada ettetellimisel. Täpsem info kodulehel.

– Tehnikat saab laenutada ettetellimisel: laenutus@artun.ee, tehnika nimekiri on leitav siin.

– Galerii on suletud.

– Söökla on suletud.

– Koroonaviirusesse nakatumise korral palume koheselt teavitada kvaliteedijuhti (triin.krunberg@artun.ee), et võimalikult operatiivselt EKA hoones viibinud lähikontaktsed eneseisolatsiooni suunata.

Kriisikomisjon jälgib olukorda ja teeb vajadusel juhistes muudatusi.

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud

Rektoraat