EKA läbis edukalt doktoriõppe kvaliteedi hindamise

Järgmised seitse aastat on siit oodata uusi doktoreid. Foto: Tõnu Tunnel

EKA kolm doktoriõppekava (kunst ja disain, muinsuskaitse ja konserveerimine, kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud) läbisid Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) korraldatud rahvusvahelise kvaliteedihindamise. Erinevate Euroopa loomeülikoolide ja asutuste ekspertidest koosnev komisjon hindas kõrgelt õppekavade aluseks olevat teadustööd ja kogenud juhendajaid, kaasatud külalisõppejõude, doktorikooli juhtimist ja tugevat vilistlaste, tööandjate ja teadlaste võrgustikku. Soovituste hulgas on EKA doktoritööde tulemuste parem esitlemine avalikkusele ning järgmise teadlaste põlvkonna süsteemne ettevalmistamine tulevaste doktorantide juhendamiseks.

Komisjon tõi olulise teemana esile Eesti mahajäämuse loomingulise teadustöö tunnustamisel, mis välistab võimaluse loometeaduritel luua uurimisrühmi ning kaasata sinna ka doktorante. Hindamiskomisjon soovitas Eesti asjaomastel valitsusasutustel kaaluda teadusuuringute mõiste laiendamist ning EKKA hindamisnõukogu otsustas vastava ettepanekuga pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Teadusagentuuri poole.

Järgmine doktoriõppe kvaliteedi hindamine viiakse läbi seitsme aasta pärast.

Hindamisotsus ja –komisjoni raport on saadaval: http://ekka.archimedes.ee/hindamisotsused-ja-aruanded-doktoriope/

Jaga sõpradega:

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud

Doktorikool