EKA LOOVKÄRG – EESTI VISUAAL- JA RUUMIKULTUURI ÕPPE- JA TEADUSKESKUS

Eesti Kunstiakadeemia rakendab meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ raames projekti “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus”.

Projekti “EKA LOOVKÄRG” eesmärk on Eesti Kunstiakadeemia (EKA) konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse tõstmine oma peamistes vastutusvaldkondades ja nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Projekti raames luuakse Tallinnasse maailmatasemel visuaal- ja ruumikultuuri erialasid ühendav kaasaegse tehnilise varustuse ja mõtlemisega õpi-, teadus- ja loomekeskkond. “EKA LOOVKÄRG” panustab Eesti kõrgharidussüsteemi efektiivsuse suurendamisse tuues rajatavasse kuluefektiivsesse ja integreeritud ruumiprogrammiga teadus- ja õppehoonesse kokku kõik EKA struktuuriüksused koos vajaliku infrastruktuuriga. Erinevate valdkondade sidusgruppe kaasates luuakse seega kultuuriruumi ning elukeskkonda kujundavates valdkondades võimalused õppe-, täiendõppe-, teadus- ja arendustöö efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks toimimiseks.

Projekti tulemus on kaasaegne visuaalkunstide kompetentsikeskus Tallinnas, mis teenindab nii üliõpilasi, teadlasi kui ühiskonda laiemalt. Keskuse füüsilise keskkonna loob projekti raames rajatav EKA uus teadus- ja õppehoone aadressil Kotzebue 1/Põhja pst 7 Tallinnas, mis koondab endasse EKA õppe- ja teadustööks vajalikud ja avalikkust teenindavad ruumid koos kaasajastatud infrastruktuuriga ning sellele vastava kõrgkooli struktuuriga, mis tagab järjepideva efektiivse asutuse toimimise ja ressursikasutuse tõhususe. Uues keskkonnas saab EKA pakkuda kõigi kaasaegsete loomevaldkondade kõrghariduse ning arendustegevuse nõuetele vastavat ja rahvusvaheliselt tunnustatud õppeteenust visuaal- ja ruumikultuuri valdkonnas (sh efektiivne, kvaliteetne ja tööturuvajadustele vastav doktoriõpe) ning viia läbi teadus- ja arendusprojekte koostöös ettevõtete ja teiste partneritega nii EKA vastutusvaldkondades kui ka teistes nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Projekt viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.

Projekti rakendatakse kahe alaprojektina:

“EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus (Sisutegevuste projekt)” (2014-2020.4.01.16-0045), Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 1 735 391 eurot

EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus (Investeeringu projekt) (2014-2020.4.01.16-0044), Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 15 000 000 eurot


Rohkem infot:

Sven Idarand

E-post: sven.idarand@artun.ee

Telefon: 626 7108

Jaga sõpradega:

Postitas Sven Idarand
Viimati muudetud

Teadus- ja arendusosakond