EKA muinsuskaitse ja konserveerimise suvekool koostöös ICOMOSiga

Üks näidisobjektidest oli Saaremaal sündinud arhitekt Louis Kahni Ahmedabadi ülikoolilinnak, kus tänu ICOMOSi sekkumisele on peatatud kavandatud lammutustööd. Foto: Arne Maasik

Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond koos rahvusvahelise muinsuskaitse ekspertorganisatsiooniga ICOMOS korraldas 9.-13. augustil üleilmse tudengite suvekooli “Ohustatud pärand ja teavitustöö”. 

Koolitust viisid läbi ICOMOSi tippeksperdid, avaloengu pidas ICOMOSi president, arhitekt ja Leuveni Ülikooli Raymond

Lemaire Rahvusvahelise Konserveerimiskeskuse professor Teresa Patricio. Suvekoolis olid vaatluse all looduskatastroofid, aga ka poliitiliste ja majanduslike huvide mõju kultuuripärandile. Ülemaailmse suvekooli eesmärk oli õpetada oskust hinnata pärandit mõjutavaid tegureid erinevates kultuuriruumides, hinnata kriitiliselt kättesaadavat infot ja koostada selget sõnumit, et teavitada laiemat avalikkust pärandit kahjustavatest arengutest. 

Tudengid ananlüüsisid ICOMOSi koostatud pärandihäirete (heritage alert) mõju ja koostasid ise uue häire teksti üheksale paigale üle maailma. Eestist kasutati näitena UNESCO maailmapärandialale kavandatavat Estonia teatri juurdeehitust. EKA muinsuskaitse tudeng Kadri Kallasti sõnul oli “väga paeluv lähemalt teada saada ICOMOSi töö iseloomu ja tutvuda seda eestvedavate inimestega – ind, süvenemine ja pühendumine mõjusid väga inspireerivalt ja optimismi sisendavalt. Grupitöö ülesanne pärandihäire koostamiseks lõi võimaluse aktuaalsete probleemide lahendamisse panustamiseks. See protsess pakkus palju mõtteainet rahvusvahelise muinsuskaitsealase koostöö võimalustest ja tugevustest ning samas ka kitsaskohtadest, eriti mis puudutab väga erinevate kultuuriruumide vahelist kommunikatsiooni – kuidas pakkuda nõu ja abi nii, et see viiks dialoogi ja koostööni, mitte konfliktini?“. 

Suvekool järgis ICOMOSi ülemaailmse esindatuse põhimõtet ja selles osalesid üliõpilased Leuveni Katoliiklikust Ülikoolist Belgias, Carletoni Ülikoolist Kanadas, CEPT Ülikoolist Indiast, Brandenburgi Tehnikaülikool-Cottbus Saksamaal, Yildizi Tehnikaülikoolist Türgis, Zhe Jiang Ülikoolist Hiinas, Leideni Ülikoolist Hollandis, Jomo Kenyatta Ülikoolist Keenias, Minas Gerais Ülikoolist Brasiilias, Rio de Janeiro Ülikoolist Brasiilias. Lissaboni Ülikoolist Portugalis, Ajayi Crowther Ülikoolist Nigeerias, Tallinna Ülikoolist ja EKAst. 

Suvekooliga tähistab EKA liitumist UNESCO õppetoolide võrgustikuga. Eesti Kunstiakadeemias on juba veerandsada aastat õpetatud muinsuskaitset ja konserveerimist, misläbi on akadeemiast kujunenud ka oluline Eesti kompetentsuskeskus UNESCO maailmapärandi küsimustes. Rahvusvaheline suvekool annab tudengitele võimaluse näha Eestist ja Euroopast kaugemale ning näha ka kohalikke probleeme suuremas pildis.

Arne Maasiku fotod louiskahn.orgis

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud