EKA sisearhitektuuri tudengite 14 visiooni soorajatistest Tallinnas näitusel

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond avas RMK peakontoris Tallinnas (Toompuiestee 24) näituse “14 soovahti”, kus 2016. aasta sügisel õpinguid alustanud tudengid näitavad väikeobjekti kursuse raames valminud ideede makette. Näitusel esitlevad tudengid ideid, mille seast ühe põhjal ehitatakse sel suvel Läänemaale Tuhu rabasse uus puidust matka-infrastruktuuri objekti. Varem on RMK ja sisearhitektuuri osakonna koostöös valminud vaatetorn VARI Emajõe Suursoos ning metsakõlakojad RUUP Pähnis. “14 soovahti” jääb kõigile avatuks 14. juulini.

“Otsustasime sel aastal tudengite maketid publiku ette tuua, sest tööd on esmakursuslaste kohta väga tugevad ja samas eriilmelised: variantide paljusus on huvitav, iga töö on kontekstuaalne, võtab oma nurga,” ütleb tudengeid juhendanud Mari Hunt arhitektuuribüroost b210. “Tudengid said inspiratsiooni Tuhu raba keskkonda kogedes, talvel oli see lõpmata avar ja vaikne, kevadel aga täis tärkavat loodust. Tuhu on eriline oma erinevate elupaiga tüüpide ja sealsete elanike poolest, seal võib seal näha suurt soolindu sookurge või taimedest aromaatse lõhnaga porssi.”

Tuhu raba objekt on järjekorras kolmas esmakursuslaste kursuseülesanne, mis suunas tudengid uurima seda, millised võiksid olla Eesti loodusesse sobivad matkarajad, vaatetornid, varjualused. Näitusele jõuab 14 maketti mõõtkavas 1:20 ning kolm suuremat maketti (1:10) töödest, samuti fotomontaažid, mis näitavad, kuidas tudengid oma töid rabamaastikul ette kujutavad. Näitusel saab oma lemmiku valida ka publik.

Näitusel esitletud 14 ideemaketti on väga eriilmelised: mõni suunab looduses uitajat uurima soosammalt, teine vaatlema tähistaevast, kolmas kutsub linnurohkel maastikul kuulmismeelt kasutama. Mõni makett meenutab looma skeletti, teine viib kõndima kidurate soomändide kohale õhku, kolmas annab konkreetse vaatesuuna. Õppetöö lõpus valitakse välja üks projekt, mille tudengid oma kätega valmis ehitavad. Hiljem saavad kõik huvilised Tuhu sood uutmoodi kogeda: uus objekt saab olema Tuhu matkaraja alguspunktis, kust saab ülevaate soo ja raba olemusest ja sealsetest elanikest. Ligi kilomeetri pikkusel matkarajal saab näha soo arengu erinevaid etappe.

Loodusmatkade taristu loomisele keskenduvat väikeehitise-kursust on osakond korraldanud tihedas partnerluses Riigimetsa Majandamise Keskusega juba 2014. aastast alates. Õppetöö eesmärk on väärtustada Eesti loodusmaastikke kohaspetsiifiliste matkajale mõeldud objektidega, mis toovad esile iga asukoha eripära. Kursust juhendavad Aet Ader, Karin Tõugu, Kadri Klementi, Mari Hunt (arhitektuuribüroo b210).

Tudengid:

Elin-Harriet Helemäe, Elis Rumma, Emely Mihkelsoo, Eri Rääsk, Henri Papson, Kirke Kalamats, Linda Zupping, Mari Uibo, Maria Helena Luiga, Sander Joosep Siigur, Sandra Mirka, Tuuli Kurvits, Veera Gontšugova, Helena Leif

Juhendajad:

Aet Ader, Karin Tõugu, Kadri Klementi, Mari Hunt (arhitektuuribüroo b210)

Egon Kivi (E. Kivi inseneribüroo)

Fotomaterjal: http://bit.ly/14soovahti

Album avamiselt Facebookis.

Lisainfo:

Hannes Praks

EKA sisearhitektuuri osakonna juhataja

hannes.praks@artun.ee

+372 527 3626

Jaga sõpradega:

Postitas Triin Männik
Viimati muudetud

Sisearhitektuur