EKA väljaannete soodusmüük lugemissaalis

10.-18.detsembrini on lugemissaalis akadeemia väljaannete soodusmüük.

 

 • V. Margolin, Tehislikkuse poliitika                         3€
 • R. Hollis, Graafiline disain: ülevaatlik ajalugu       4€
 • N. Pevsner, Kaasaegse disaini pioneerid              2€
 • Artikleid graafilisest disainist                                4€
 • Mälu                                                                        2€
 • L. Rohlin, Eesti keraamika ajast aega                10€
 • 22+ Noored Eesti kunstnikud                               5€
 • R. Kelomees, Postmateriaalsus kunstis               3€
 • Narratiivsus piltides                                               1€
 • Net.art. Võrgukunsti materjalid                             2€
 • Aeg ja ruum                                                            2€
 • Via Transversa: Lost Cinema of the Former Eastern Bloc   3€
 • Filoosofiakunst                                                                      2€
 • J. Vares, Kahe peaga Jaanus                                                3€
 • Robert Stam, Filmiteooria. Sissejuhatus                            10€
 • Avalöök                                                                                             
  1€
 • Tühjus ja ruum II                                                                               
  2€
 • Art and the Church                                                                              2€
 • Sten Karling and Baltic Art History                                                  
  1,50€
 • The problem of Classical Ideal                                                           2,50€
 • Pia Ehasalu, Rootsiaegne maalikunst
  Tallinnas                                 
  4€
 • So Communication…                                                                          
  1€
 • Sigrid Abiline, Eesti stiili otsingud
  mööblikunstis 1900−1940           0,50€
 • Boris Bernštein, Visuaalne kujund ja
  kunstimaailm                            5€
 • Eesti kunstiteadus ja -kriitika 20. sajandil                                          2€       
 • Katrin Kivimaa, Kinnitused ja vastuväited                                         2€
 • K. Kivimaa, Rahvuslik ja modernne
  naiselikkus eesti kunstis            4€
 • Koht ja paik II, III, V                                                                          3€
 • Heie Treier, Kohalik modernsus kunstis                                            2,50€
 • Kunstiteaduslikke Uurimusi kuni 2008                                              2€
 • Kunstiteaduslikke Uurimusi alates 2009                                            5€