Category: Rector’s Office

ASJAAJAMINE/Clerical regulations

ASJAAJAMINE/Clerical regulations

EKA asjaajamiskord EKA asjaajamiskorra muudatus EKA nõukogu kodukord
PERSONAL/PERSONNEL

PERSONAL/PERSONNEL

EKA õppejõudude ja teadustöötajate valimise tingimused ja kord ning nõuded ametikohtade täitmiseks EKA õppejõudude ja teadustöötajate ...
HALDUSTEGEVUS/Management of Facilities

HALDUSTEGEVUS/Management of Facilities

EKA töösisekorraeeskirjad EKA busside kasutamise kord
Finantstegevus/Financial Activity

Finantstegevus/Financial Activity

EKA eelarve eeskiri EKA projektides osalemise kord EKA töötajate ja välisekspertiiside rahastamise kord EKA hankekorra kinnitamine The procedures ...
KÕRGHARIDUS JA ÜLIKOOLIDEVAHELINE KOOSTÖÖ/Higher Education and Collaboration

KÕRGHARIDUS JA ÜLIKOOLIDEVAHELINE KOOSTÖÖ/Higher Education and Collaboration

Ülikooliseadus Kõrgharidusstandard Kõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade lepe
Riigihanked/Acquisitions

Riigihanked/Acquisitions

Eesti Kunstiakadeemia korraldatud riigihangete nimekirja leiate riiklikust riigihangete registrist. Hangete vaatamiseks seadistage vastavalt ...
Rektor akadeemik Mart Kalm. Foto: Tanja Muravskaja, 2009

Rector

The Rector is responsible for the everyday management of the university, the general status of the university and its development and the ...
The Rectorate

The Rectorate

Rector Professor Mart Kalm Phone: 626 7300 E-mail: mart.kalm@artun.ee Office: Põhja pst 7, room D207.2 Rector for Research Epp Lankots Phone: 626 ...
Seated from left: Karin Gross, Kirke Kangro, Anne Pikkov, Solveig Jahnke, Lia Toro. Standing from left: Maria Jäärats, Kristiina Krabi-Klanberg, Sandra Mell, Kristjan Mändmaa, Mart Kalm, Toomas Tammis, Urve Sinijärv, Andres Tammsaar, Lilian Hansar, Eve Põldsaar. Photo by Mark Raidpere 2016

The Government

For operative management the Rector has formed the government of the Academy. The government presents its advisory opinion to the Rector and the ...
The Council

The Council

The highest collegial decision-making body of the Academy of Arts is the Council which meets at least four times a year. The Council approves the ...