Ele Praks

Teaduskonna nõukogu assisteerimine, kirjavahetuse ja dokumendiringluse korraldamine. Teaduskonna üldainete õppekorraldus ja -arendus. Kommunikatsioon ja meediatöö.
Coordinator