Erialast

Dina Aller_Kertin Vasser
IMG_7311
red_zipp
stripes
Tudengitööd

 

AKSESSUAARIDISAIN KUI ERIALA

Eesti Kunstiakadeemia koolitab ainsana Eestis BA ja MA tasemel aksessuaaridisaini erialade professionaale. Kolme bakalaureuse õppeaasta jooksul tegeletakse kottide, jalatsite, kinnaste, peakatetega; lisaks köitekunsti ja –disaini õppega.

Erialast õpet toetavad suundi ühendavad traditsioonilised tehnoloogiad kõrvuti kaasaegsete võimalustega ning erialased loengud. Lisaks kitsalt erialastele oskustele omandatakse disaineri tööks vajaminevad teadmised ühiselt toote-, moe- ja tekstiilidisaini erialadega.

Üldõppeainetes omandavad tudengid teadmisi valdkondades, mis toetavad disaineri/kunstniku loovust, annavad oskusi töötamiseks iseseisvalt, meeskonnas või koostöös tellijaga (portfoolio koostamine, ettevõtluse alused jmt.). 

Kursused keskenduvad isikupärase disaini väljatöötamisele ning loominguliste, tugevte tehniliste käsitööoskustega ning rahvusvaheliselt võimekate disainerite kujundamisele. Lisaks paindlike ja kognitiivsete oskuste arendamine, mis on vajalikud nii personaalseks kui professionaalseks arenguks.

Magistritasemel tegeldakse süvendatult valitud teemaga, viimast toetab erialane suunaõpe ning teaduskonna valikprojektid. Projektipõhine õpe mõlemal kõrgharidusastmel võimaldab vajaduspõhiseid teemamuudatusi õppekavas ning üliõpilasele rohkem vabadust otsustada oma hariduse sisu üle. 

Osakonnal on koostöösuhted välisülikoolidega, aktiivne üliõpilasvahetus, õppejõudude liikumine. Kõrgest erialasest tasemest annavad tunnistust nii positiivne tagasiside kui tudengite, õppejõudude ja vilistlaste auhinnaga pärjatud saavutused näitustelt ja konkurssidelt üle maailma.

Aksessuaaridisaini osakonna lõpetajaid töötab tänu heale ettevalmistusele väga erinevate brändide ridades nagu Adidas, Bottega Veneta, Louis Vuitton jt. Tudengid on õpingute jooksul käinud praktikatel nt Eesti Disaini Maja, Loomeinkubaator, Craftory, Lilli Jahilo, Crystal Rabbit jt, välismaal Knitwear Lab Taanis, Camper Hispaanias, Alexander Wang USA-s, jpt. 

OSAKONNA ISELOOM, MÕTTEVIIS JA FILOSOOFIA

  • Tudengid tegelevad praktiliste disainilahenduste loomisega, lisaks unikaalesemetega, kasutades selleks kvaliteetseid ja jätkusuutlikke materjale nagu nahk aga ka puit, metall, tekstiil ning naha alternatiivmaterjalid.
  • Aksessuaaridisaini osakonna eesmärgiks uute innovatiivsete lahenduste loomine, aga ka erialase traditsioonilise oskusteabe säilitamine. Oluline on lähtumine sihtgruppide vajadustest ja keskkonnateadlik mõtteviis.
  • Teadmiste omandamisel peame esmatähtsaks individuaalset ja tudengi isejuhtivat õppetöö protsessi, selleks pakume paindlikku ja vajaduspõhist õppekava, mis annab kogemuse töötamiseks tellijaga ja meeskonnas.
  • Väärtustame osakondade avatust ja teeme koostööd külgnevate erialade, ettevõtete ja partnerorganisatsioonidega, mis annab tudengitele võimaluse omandada teadmisi ka teistelt õppekavadelt ning siduda õppekavas läbiviidavad ülesanded reaalsete ja aktuaalsete probleemidega.
  • Pakume võimalusi laiapõhjalisteks kogemusteks – osakond toetab tudengite soove vahetusõpinguteks Euroopa kõrgkoolides, lisaks regulaarsed külalisõppejõud ja avatud loengud väljastpoolt.

KUIDAS ÕPPIMINE VÄLJA NÄEB

Bakalaureuse õppekavas alustatakse disainiprotsessi mõistmise ja erialaste tehnoloogiate omandamisega, arendatakse oskust oma ideid sõnastada ja väljendada. Õpitakse töötama ideega, kuni toimiva prototüübi väljatöötamiseni või unikaalobjekti valmistamiseni. Sõltuvalt projektist toimub töö individuaalselt või grupis. Peame oluliseks tudengite individuaalset arengut, mille tagab töö väikeste õppegruppidega ja personaalne tagasiside kogu protsessi vältel.

Kaheaastane magistriõppekava sisaldab üldteooria- ja erialaaineid, valitavaid projekte ja vabaaineid, erialast praktikat ning individuaalselt juhendatavat magistritööd. Õppekavas on oluline roll koostööl ettevõtete ja teiste akadeemia osakondadega. Erialaseid projekte kaasajastatakse regulaarselt ning nende eesmärgiks on toetada tudengite erialast arengut, teadmisi ning oskusi.

Vastavalt ühiskonna ootustele ja tööturu vajadustele uuendame pidevalt BA ja MA õppekavade erialaainete sisu. Fookuses koti, jalatsi, peakatte ja kinnaste disain, köiteprojektid keskenduvad tarbe- või unikaalköitedisaini probleemidele. Olulisel kohal on samuti valitavatel ja külgnevate erialadega ühiselt läbiviidavatel projektidel, teoreetilistel kursustel ja praktikal. 

  • Teoreetilised teadmised. Baasteadmiste omandamine ja arendamine.
  • Praktilised kogemused. Tehnoloogiad, stuudio masinapargi ja erialaste arvutiprogrammide kasutus.
  • Projektikesksus ja meeskonnatöö. Koostöö teiste valdkondade ning ettevõtetega.

NAHAKUNST, AKSESSUAARI- JA KÖITEDISAIN KUNSTIAKADEEMIAS

Eesti Kunstiakadeemia Nahakunsti osakond sai alguse 1.märtsil 1917.aastal, mil Tallinna Linna Kunsttööstuskoolis, mis on tänase Eesti Kunstiakadeemia eelkäija, avati köite- ja kartonaaži töökoda. Selle juhatajaks sai nii siin kui Pariisis, Münchenis ja Sankt-Peterburgis kutseoskusi omandanud Eduard Taska.

Taska järel juhatas töökoda ning hiljem kateedrit 36 aastat (1925-1960) Adele (Mels) Reindorff, 1961-1981 oli eriala juhatajaks Ella Külv, 1981-1998 Ella Summatavet, 1998-2008 Illu Erma ning alates 2008 Lennart Mänd. Osakonnal on märkimisväärne metoodiline fond teostatud õppetöödest, vanimad näited pärinevad 1925.a.

Esimestel tegevusaastatel korraldas töökoda ajutiste kursuste kõrval juba ka regulaarset kaadriväljaõpet kaunistatud nahatööde alal. Raamatuköite ning ajalooliste nahakaunistustehnikate kõrval õpiti kujundama ja valmistama ka laekaid ning karpe. 1960.aastate alguses eriala profiil laienes, lisandus tööstuslik nahkehistöö, galanteriitoodete ja jalatsite kujundamine. Hakati ette valmistama kunstnikke tööstusele (Nahkgalanterii kombinaadile „Linda“, jalatsivabrikutele „Kommunaar“, „Välk“ jne). 1993.aastal likvideeriti jalatsidisaini õpe erialatundide arvu vähendamise ja tehnoloogilise baasi likvideerumise tõttu Tallinna Moemajas, galanteriiprogramm jäi õppekavasse kõrvalainena.

Sajandilõpp ning uue algus tõid palju muutusi – järjest tihenevad kontaktid eriala muuseumide ning köitekunsti ringkondadega kogu maailmas lõid võimaluse uute tehnoloogiate ning materjalidega tutvumiseks, näitustel osalemiseks ning rahvusvaheliste näituste korraldamiseks. Käivitus kraadiõpe, valminud magistritööd tegelesid nii uuenduslike tehnoloogiate kui naha ja kunsti vahekordade uurimisega. Korraldati rohkelt õppereise nii erialastele messidele, muuseumidesse, koolidesse kui ettevõtetesse. Tõhustus välissuhtlus.

Kunstiakadeemia endiste tarbekunsti erialade liitumine Disainiteaduskonna alla on toonud õppekavasse palju sisulisi muutusi. Lähenemine õpetatavale ainesele on muutnud õppe disainikeskseks ning tihenenud on koostöö teiste osakondadega. Aksessuaariõppest – kingadest, kottidest – on saanud põhivaldkond. Suurimaks muutuseks viimasel viiel aastal on olnud eralde ülese ühise disaini alusõppe mooduli sisseviimine õppekavadesse bakalaureuse tasemel ning magistritaseme ülesehitus. Viimase programm võimaldab üliõpilasel valida ülesandeid, mis rohkem toetavad tema huvivaldkondi.

Osakonnal on koostöösuhted välisülikoolidega, laienev üliõpilas- ja külalisõppejõudude vahetus ning rahvusvahelistel näitustel osalemine on integreeritud õppetöösse.