Magistriõpe

Kaheaastane magistriõppekava sisaldab üldteooria- ja erialaaineid, valitavaid projekte ja vabaaineid, erialast praktikat ning individuaalselt juhendatavat magistritööd. Õppekavas on oluline roll koostööl ettevõtete ja teiste akadeemia osakondadega.

Õppekava

Disainiteaduskonnas on magistriõppe valikus õppekava Disain ja rakenduskunst, millel on 6 eriala (õppesuunda): klaaskeraamikaehe ja sepismoedisaintekstiilidisainaksessuaaridisain. Eriala (õppesuuna) peab valima sisseastumisel.

Disaini ja rakenduskunsti õppekava eesmärk on kvaliteetse akadeemilise disaini ja rakenduskunstialase kõrghariduse võimaldamine, mis haakuks nii Eesti kui rahvusvahelise kõrgharidussüsteemi põhimõtetega, tööturu nõudlusega ja disainierialade prognoositavate arengusuundadega.

Õppekava on üles ehitatud eesmärgiga kujundada avara silmaringi ja analüüsivõimega disainerid, kes suudaks loomingulise ja innovatiivse tegevuse kaudu oma eriala valdkonnas elukeskkonda rikastada, töötada interdistsiplinaarses ja ka rahvusvahelises meeskonnas, juhtida kunsti- ja/või disainiprojekte.

Õppekava ained on komplekteeritud selliselt, et toimuks disaini ja rakenduskunsti erialadevaheline integratsioon. Lõpetajad mõistavad kunsti- ja disainivaldkonna arenguid, toimemehhanisme ja funktsioone ühiskonnas ning valdavad erialast terminoloogiat ja orienteeruvad disainiteooriates. Õpingute jooksul omandatakse oskused toote- ja turu-uuringuteks, disainivaldkonna rakendusuuringute läbiviimiseks ning analüüsioskusteks.

Disaini ja rakenduskunsti õppekava magistrikraadi omandanud isikud suudavad genereerida loomingulisi ideid, oskavad neid arendada ja rakendada innovaatilises disainiprotsessis ning on võimelised töötama professionaalsel tasemel individuaalselt ja meeskonnas. Õppekavasse on põimitud ettevõtlusalased ained, mis valmistavad disainereid ette koostööks teiste valdkondade spetsialistide ja ettevõtjatega. Ühtlasi läbitakse õpe, mis valmistavad disainereid ette disaineri ja disaini kasutaja vaheliseks kommunikatsiooniprotsessiks ning oskusteks seda juhtida.

Lõpetamisel saadakse Kunstide magistrikraad.

Lisainfo

VAATA ÕPPEKAVA