Konverents

/eestikeelne kirjeldus allpool/

Time: 11 September 2019

Venue: Estonian Academy of Arts, Main lecture theatre: A101

Estonian Academy of Arts will host the international conference Space and Digital Reality within the framework of Tallinn Architecture Biennale – TAB 2019.

We believe that Digital Reality is having a major impact on space and architecture. We ask the participants to research, imagine and speculate about the future of architectural creation, urban development as well as design education.

The world economy and culture have entered the era of the Third Technological Revolution. This revolution is based on digital domain and rapid advances in computing algorithms and autonomous robotics. In 25 years it has totally changed the information, communication, entertainment and surveillance technologies – both in their form as well as content.

Thus, a totally new reality has emerged with its own sovereign essence, structure and will – the Digital Reality. It consists of informational and communicative networks, a complex hierarchy of computational algorithms and the meaning system of its projections on screen.

Within Digital Reality information can create, interpret, mutate and copy itself infinitely. It is increasingly difficult to keep the plentitude of information in the constraints of property rights, including the intellectual property rights. The Digital Reality with its possibilities has shaken the political and public institutions of Modernist liberal democracies.

The keynote speakers of the conference are Mario Carpo, Antoine Picon and Roland Snooks.

All conference presenters will also be guests of the Tallinn Architecture Biennale TAB 2019, curated this year by Dr Yael Reisner. TAB is an international architecture and urban planning festival with a diverse programme that promotes architectural culture.

IMPORTANT DATES:

March 15, 2019: Submission deadline for abstracts. Sending address: jyri.soolep@artun.ee
Example

May 25, 2019: Decision of acceptance of abstracts

June 20, 2019: Final abstract submission for pre‑proceedings

September 11, 2019: Conference

Oct 10, 2019: Submission of full text
(max 20 000 characters with spaces; max 2 pages of illustrations) The presented and peer-reviewed articles will be published in conference publication.

More information:

Jüri Soolep, jyri.soolep@artun.ee


 

KONVERENTS: RUUM JA DIGIREAALSUS

 

 

Aeg: 11. september 2019

Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Suur saal A101

Eesti Kunstiakadeemia korraldab Tallinna Arhitektuuribiennaali TAB 2019 raames rahvusvahelise konverentsi “Ruum ja Digireaalsus”.

Maailma majandus ja kultuur on jõudnud  Kolmanda tehnoloogilise revolutsiooni ajastusse. Ilmnemas on totaalselt uus reaalsus, oma vääramatu olemuse, struktuuri ja tahtega – digitaalreaalsus. See koosneb info- ja kommunikatsioonivõrgustikest, millel on oma keeruline arvutusalgoritmide hierarhia ja ekraanidele projitseeritud tähendussüsteem. Digitaalreaalsuses võib informatsioon end luua, interpreteerida, muteerida ja kopeerida lõpmatult.

Me palume osalejatel uurida, kujutleda ja spekuleerida arhitektuuri, urbanistika ja disainivaldkonna arengust ja tulevikust.

Konverentsi peaesinejad on Mario Carpo, Antoine Picon ja Roland Snooks.

Kõik konverentsile kutsutud esinejad on ühtlasi ka 2019. aasta Tallinna arhitektuuribiennaali TAB külalised. TAB on kireva programmiga rahvusvaheline arhitektuuri ja linnaplaneerimise festival, mis edendab arhitektuurikultuuri ning mida käesoleval aastal kureerib dr Yael Reisner.

Olulised kuupäevad:

Ettekande lühikokkuvõtte esitamise tähtaeg on 15. märtsil 2019

Esitatud lühikokkuvõtete seast tehakse valik 25. märtsil 2019.

Lühikokkuvõtte lõpliku versiooni esitamise tähteaeg: 20. juuni 2019.

Konverents toimub 11. septembril 2019.

Lõpliku täisteksti esitamise tähtaeg on 10. oktoobril 2019 (kuni 20000 tähemärki koos tühikutega, kuni 2 lehekülge illustratsioone; esitatud ja eelretsenseeritud artiklid avaldatakse konverentsi publikatsioonis).