Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Süsteemide loomise ja ehitamise kunst
Arhitektuur loob materiaalse raamistiku ja tingimused kogu ühiskonna toimimiseks ning arenemiseks. Kitsamas mõttes on arhitektuur süsteemide loomise ja ehitamise kunst. 

Sageli arvatakse, et arhitekt projekteerib üksnes maju, kuid tegelikult on see vaid väike, olgugi, et silmapaistev osa arhitekti tööst. Arhitektuuriõpe sisaldab ka inseneri- ja humanitaarteaduste ning erinevate tarkvarade tundmaõppimist, lõputut makettide ja prototüüpide ehitamist, et luua ja eksperimenteerida uute struktuuride ning maailmade loomisega.

Tulevikuvisioonid
Arhitekt peab andma tänapäevasele tehnoloogiale vastavalt kultuurilistele ootustele inimlikult arusaadava materiaalse vormi ning näo; looma osadest terviku, mille väärtus on suurem kui üksikute osiste summa. Arhitektuur on mõeldud maailma pidevalt uuendama, ümber ehitama ning pakkuma erinevaid tulevikuvisioone – see on ka EKA arhitektuuriõppe üks olulisi ambitsioone.

Arhitektuuri osakonna Facebooki leht.

Kui soovid, et saadaksime Sulle sisseastumiskuupäevade, ettevalmistuskursuste, eelnevate nõustamiste ning avatud uste päevade kohta infot ja meeldetuletusi, jäta siia oma meiliaadress.

Eriala

Arhitektuur loob materiaalse raamistiku ja tingimused kogu ühiskonna toimimiseks ning arenemiseks. Kitsamas mõttes on arhitektuur süsteemide loomise ja

ehitamise kunst. Sageli arvatakse, et arhitekt projekteerib üksnes maju, kuid tegelikult on see vaid väike, olgugi, et silmapaistev osa arhitekti tööst. Arhitektuuriõpe sisaldab ka inseneri- ja humanitaarteaduste ning erinevate tarkvarade tundmaõppimist, lõputut makettide ja prototüüpide ehitamist, et luua ja eksperimenteerida uute struktuuride ning maailmade loomisega. Arhitekt peab andma tänapäevasele tehnoloogiale vastavalt kultuurilistele ootustele inimlikult arusaadava materiaalse vormi ning näo; looma osadest terviku, mille väärtus on suurem kui üksikute osiste summa. Arhitektuur on mõeldud maailma pidevalt uuendama, ümber ehitama ning pakkuma erinevaid tulevikuvisioone – see on ka EKA arhitektuuriõppe üks olulisi ambitsioone.

Õppekava

EKAs toimub arhitektiõpe 5-aastase integreeritud õppekava alusel. Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekaval on võimalik süvendatult omandada teadmisi ja spetsialiseeruda restaureerimise, maastikuarhitektuuri või planeerimise suunale.

EKA arhitektiõpe on vormilt stuudiopõhine ja sisult interdistsiplinaarne. Suurem osa tööst tehakse stuudios, mis on oma olemuselt arhitektuuribürooga samalaadne keskkond, kus visanditest, sünnib päris projekt. Õppekava olulisim aine on arhitektuurne ja linnaehituslik projekteerimine, kus käsitletakse ühiskonnas toimuvaid protsesse. Igal semestril luuakse vastavalt teemale erineva mahuga hoone ja seda ümbritsev linnaruum või planeering. Lisaks erialastuudiole osaleb arhitektuuritudeng üld- ja erialateooria ning insenertenilistes ainetes, aga ka maalimise, joonistamise ja erialastes eksperimentaalstuudiotes. Viimased, nn. vertikaalstuudiod on kursusteülesed ning seotud arhitektuuriteaduskonna laborite  (3D Labor, VR Labor, Materjalilabor) ja neis toimuva teadustööga, mis kompab ruumiloome äärealasid. Kõik EKA laborid ja töökojad on tudengitele oma ideede ja loomingu realiseerimiseks avatud.

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õpe päädib magistritööga, millele pühendatakse terve stuudiumi viies aasta. Magistrandil on võimalik valida nelja erineva stuudio vahel, mis on seotud hoone disaini või selle kohandamise, linnaplaneerimise, maastiku või digitaalsete töövahendite rakendamisega seotud teemadega. Magistritööna valmib professionaalne projekt koos visuaalse materjali, makettide ja tekstiga, mis avab magistritöö protsessi ning selle teoreetilisi ja praktilisi tagamaid.

Kellena saab töötada?

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala lõpetanu saab töötada erapraksises hoonete ja planeerimisprojektide kavandajana, nii suurema projekteerimismeeskonna liikme kui juhina. Samuti on võimalik leida rakendust linnades ja omavalitsustes kohalikku ruumilist arengut suunava visionääri ja planeerijana, ülikoolides ja uurimisasutustes väga erinevaid digitaalseid ja materiaalseid protsesse arendades või pakkudes rakendusuuringuid, näiteks tegeleda suureskaalaliste riiklike planeeringute või väga spetsiifiliste tootmisettevõtetega.

 

Ainsa ülikoolina Eestis on EKA arhitektuuri ja linnaehituse õppekava tunnustatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu nõukogu poolt*, mis avab võimaluse töötada Euroopa Liidus. EKA lõpetanud arhitektile omistatakse diplomeeritud arhitekt, tase 7 kutsekvalifikatsioon.**

*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2113&from=EN

**https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KutsetunnistuseLisad/vaata/10503935?lang=et

Uudised ja sündmused

unnamed

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020

Eesti inimarengu aruanne on iga kahe aasta tagant ilmuv raport, mis koondab Eesti tunnustatuimate teadlaste poolt koostatud materjale Eesti sotsiaalmajanduslikust arengust. Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast, 2006. alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu. Aruande patrooniks on Eesti Vabariigi president. Juunis ilmus Eesti inimarengu üheksas aruanne, mille peateema ...
Balti Jaam

Eesti Raudtee Balti ja Kaubajaama alade linnaehituslik uuring

Täna, kui kogu maailm muutub üha mobiilsemaks ja pandeemia võib sulgeda selle liikumatuks, on raudteejaamad kohad, kus mitte ainult ei vahetata liikumismoodust, vaid siin tehakse tööd ja äri, saadakse kokku, osteldakse ning puhatakse. Jaamad on olulise tähtsusega ka linnaehituslike protsesside katalüseerijatena ja sillana erinevate linnaosade vahel. Uurimuse eesmärgiks oli Balti ja Kaubajaama ...
ehituskunst#60-esi

Ehituskunst #60: erinumber: JAN VERWIJNEN

Ilmunud on uus Ehituskunst. Erinumber: Jan Verwijnen tutvustab rikkalikku ja mitmekesist uurimismaterjali, mis jäi pärast arhitekti ja professori Jan Verwijneni surma 2005. aastal EKA arhitektuuriteaduskonnale. Eesmärk ei ole keskenduda isiklikele mälestustele, vaid pigem ergutada neid, kes olid Jan Verwijneniga seotud erialase tegevuse kaudu, mõtisklema tema töö, ideede ja projektide üle, ...
Siim

Siim Tuksam pälvis Raestipendiumi

Tallinna Linnavalitsuse Raestipendiumi pälvis EKA arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala doktorant, nooremteadur ja lektor Siim Tuksam. Siim juhib koos kolleegi Sille Pihlakuga uurimissuunda “Algoritmilised protsessid puitarhitektuuris”, mille raames on nad läbi viinud mitmeid koostööprojekte, kaasates eratellijaid, puitmajatootjaid, puidutöötlejaid, insenere ja tudengeid. Siim rakendab ...
MA2020 yhispilt

Magistritööd 2020

4. ja 5. juunil 2020 kaitsesid 16 noort arhitekti EKAs magistrikraadi. Madli Kaljuste „Projekteerijate maja“ Magistritöö vaatleb hoonet, mille kohta on ligi kümme aastat kehtinud otsus „kohe-kohe läheb lammutamisele“. See otsus on aja hoones otsekui seisatanud. Muudatusi pole mõtet teha, sest varsti kaob kõik niikuinii. Teisalt on aga asupaik, mille tuleviku ebakindlus on ...
Malle Jaaniso

In Memoriam Malle Jaaniso (27.10.1933 – 30.05.2020)

Meie hulgast on lahkunud Kunstiinstituudi (ERKI), hilisema Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna kauaaegne õppejõud, dotsent Malle Jaaniso. Malle Jaaniso lõpetas TPI ehitusosakonna 1957. aastal ning töötas seejärel insenerina RPI „Eesti Projektis“, hiljem ENSV TA Ehitus- ja Ehitusmaterjalide Instituudis ja TPI arhitekuurikateedris. Alustas EKAs tööd 1969. aastal arhitektuuri ja ...
image003

WDBE 2020 eelseminar „Integreeritud disain”

16. juunil, kell 13.00 – 15.30 toimub WDBE 2020 raames veebiseminar „Integreeritud disain“. Kolmas rahvusvaheline tippkonverents World Summit On Digital Built Environment 2020 ehk WDBE 2020 toimub sel sügisel Tallinnas ja Helsingis. Konverentsil kajastatav viib osalejad tulevikuradadele ning annab võimaluse unistada suurelt ning avastada elukeskkonda, kus elame 10–30 aasta pärast. Sügisesele ...
apathy residency_open call

Kutse Apaatia residentuuri

Kutse Apaatia residentuuri. Juuli - august 2020 Sellel suvel avab uksed Eesti - Läti kaksiklinnas Valgas kõikidele ruumi huvilistele suunatud residentuur, mille eesmärk on viljeleda radikaalsemat haridus- ja ruumipraktikat Baltikumis ning lahata residentuuri keskset teemat – “Apaatia” Residentuuri jooksul süvenetakse apaatia fenomeni. Millised on selle ruumilised tagajärjed, milline ühiskond ...

Tudengite tööd

muld (foto: Tõnu Tunnel)
Jalakäijate analüüs
Gridshell
KOLM 1
IV kursuse tudengid tutvustavad töid
rummu maastik
4-krs