Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Süsteemide loomise ja ehitamise kunst
Arhitektuur loob materiaalse raamistiku ja tingimused kogu ühiskonna toimimiseks ning arenemiseks. Kitsamas mõttes on arhitektuur süsteemide loomise ja ehitamise kunst. 

Sageli arvatakse, et arhitekt projekteerib üksnes maju, kuid tegelikult on see vaid väike, olgugi, et silmapaistev osa arhitekti tööst. Arhitektuuriõpe sisaldab ka inseneri- ja humanitaarteaduste ning erinevate tarkvarade tundmaõppimist, lõputut makettide ja prototüüpide ehitamist, et luua ja eksperimenteerida uute struktuuride ning maailmade loomisega.

Tulevikuvisioonid
Arhitekt peab andma tänapäevasele tehnoloogiale vastavalt kultuurilistele ootustele inimlikult arusaadava materiaalse vormi ning näo; looma osadest terviku, mille väärtus on suurem kui üksikute osiste summa. Arhitektuur on mõeldud maailma pidevalt uuendama, ümber ehitama ning pakkuma erinevaid tulevikuvisioone – see on ka EKA arhitektuuriõppe üks olulisi ambitsioone.

Arhitektuuri osakonna Facebooki leht.

Kui soovid, et saadaksime Sulle sisseastumiskuupäevade, ettevalmistuskursuste, eelnevate nõustamiste ning avatud uste päevade kohta infot ja meeldetuletusi, jäta siia oma meiliaadress.

Eriala

Arhitektuur loob materiaalse raamistiku ja tingimused kogu ühiskonna toimimiseks ning arenemiseks. Kitsamas mõttes on arhitektuur süsteemide loomise ja

ehitamise kunst. Sageli arvatakse, et arhitekt projekteerib üksnes maju, kuid tegelikult on see vaid väike, olgugi, et silmapaistev osa arhitekti tööst. Arhitektuuriõpe sisaldab ka inseneri- ja humanitaarteaduste ning erinevate tarkvarade tundmaõppimist, lõputut makettide ja prototüüpide ehitamist, et luua ja eksperimenteerida uute struktuuride ning maailmade loomisega. Arhitekt peab andma tänapäevasele tehnoloogiale vastavalt kultuurilistele ootustele inimlikult arusaadava materiaalse vormi ning näo; looma osadest terviku, mille väärtus on suurem kui üksikute osiste summa. Arhitektuur on mõeldud maailma pidevalt uuendama, ümber ehitama ning pakkuma erinevaid tulevikuvisioone – see on ka EKA arhitektuuriõppe üks olulisi ambitsioone.

Õppekava

EKAs toimub arhitektiõpe 5-aastase integreeritud õppekava alusel. Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekaval on võimalik süvendatult omandada teadmisi ja spetsialiseeruda restaureerimise, maastikuarhitektuuri või planeerimise suunale.

EKA arhitektiõpe on vormilt stuudiopõhine ja sisult interdistsiplinaarne. Suurem osa tööst tehakse stuudios, mis on oma olemuselt arhitektuuribürooga samalaadne keskkond, kus visanditest, sünnib päris projekt. Õppekava olulisim aine on arhitektuurne ja linnaehituslik projekteerimine, kus käsitletakse ühiskonnas toimuvaid protsesse. Igal semestril luuakse vastavalt teemale erineva mahuga hoone ja seda ümbritsev linnaruum või planeering. Lisaks erialastuudiole osaleb arhitektuuritudeng üld- ja erialateooria ning insenertenilistes ainetes, aga ka maalimise, joonistamise ja erialastes eksperimentaalstuudiotes. Viimased, nn. vertikaalstuudiod on kursusteülesed ning seotud arhitektuuriteaduskonna laborite  (3D Labor, VR Labor, Materjalilabor) ja neis toimuva teadustööga, mis kompab ruumiloome äärealasid. Kõik EKA laborid ja töökojad on tudengitele oma ideede ja loomingu realiseerimiseks avatud.

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õpe päädib magistritööga, millele pühendatakse terve stuudiumi viies aasta. Magistrandil on võimalik valida nelja erineva stuudio vahel, mis on seotud hoone disaini või selle kohandamise, linnaplaneerimise, maastiku või digitaalsete töövahendite rakendamisega seotud teemadega. Magistritööna valmib professionaalne projekt koos visuaalse materjali, makettide ja tekstiga, mis avab magistritöö protsessi ning selle teoreetilisi ja praktilisi tagamaid.

Kellena saab töötada?

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala lõpetanu saab töötada erapraksises hoonete ja planeerimisprojektide kavandajana, nii suurema projekteerimismeeskonna liikme kui juhina. Samuti on võimalik leida rakendust linnades ja omavalitsustes kohalikku ruumilist arengut suunava visionääri ja planeerijana, ülikoolides ja uurimisasutustes väga erinevaid digitaalseid ja materiaalseid protsesse arendades või pakkudes rakendusuuringuid, näiteks tegeleda suureskaalaliste riiklike planeeringute või väga spetsiifiliste tootmisettevõtetega.

 

Ainsa ülikoolina Eestis on EKA arhitektuuri ja linnaehituse õppekava tunnustatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu nõukogu poolt*, mis avab võimaluse töötada Euroopa Liidus. EKA lõpetanud arhitektile omistatakse diplomeeritud arhitekt, tase 7 kutsekvalifikatsioon.**

*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2113&from=EN

**https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KutsetunnistuseLisad/vaata/10503935?lang=et

Uudised ja sündmused

market

Keiti Lige pälvis BAUA Awards 2020 preemia magistritööde kategoorias

Baltikumi arhitektuurikoolide aasta parimad lõputööd konkureerivad igal aastal Baltic Architects Unions Association preemiale. BAUA Awards 2020 hindamine toimus kaheksandat korda, tänavu Leedu poolt juhituna, ja oludele vastavalt veebis. Valiku tegi žürii koosseisus Gabrielė Ubarevičiūtė (After Party, Leedu), Brigita Bula (Brigita Bula Arhitekti, Läti), Mark Grimitliht, and Ward Verbakel ...
T4_esi_väike

T4 – TALLINNA BUSSIJAAM. Arhitektuurne projekteerimine VI, 2020

Vihikut saab sirvida siin. 2020. aasta kevadsemestril viis EKA koostöös Tallinna Bussijaamaga läbi uurimuse, mille eesmärgiks oli pakkuda Tallinna Bussijaama ja selle lähiala jätkusuutlikke tulevikuvisioone. Projekti raames toimus 3. kursuse arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialastuudio “T4 – Tallinn Timber Tower Terminal”. Stuudio käigus analüüsiti selle linnaehituslikult olulise ala ...
Kvartal Ra Martin Puhkan ja Siim Tanel Tõnisson

EKA arhitektuuritudengid tegid 8 visiooni uuest bussijaamast, rahvas valis välja lemmiku

Tallinna Bussijaam unistab uuenemisest ja 2019. aasta sügisel esitasid nad Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengitele küsimuse – kuidas nemad tuleviku bussijaama näeksid? Bussijaama ruumile keskendunud õppeüleseande tulemusena on Tallinna Bussijaama saabujad ja sealt lahkujad sel sügisel saanud tutvuda EKA tudengite näitusega „T4 – Tallinn Timber Tower Terminal“, mis tutvustab kaheksat ...
Triin_Jürgens_BioTa_pakk1_peapreemia

Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursivõitjad on selgunud

2020 septembri keskpaigaks laekus Eesti Kunstiakadeemia rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursile rekordarv ettepanekuid – 19 uurimistööd. Komisjon, koosseisus Pille Epner, Stella Runnel, Siim Tuksam, Anna-Liisa Laarits EKAst ning Jaanus Vahesalu Tallinna Ettevõtlusametist, otsustas välja anda koguni viis preemiat: peapreemia (1000 eurot), ettevõtluse eripreemia (800 eurot) ja ...
14

Ristkihtliimpuidu tootmisjääkide tootearendus

Tellija Peetri Puit OÜ otsis rakendust CLT (ristkihtliimpuidu) tootmisjääkidele. Projekti eesmärgiks seati võimalike lahenduste välja pakkumine, leidmaks potentsiaalset toodet või meetodit, mille abil jääkmaterjali väärindada. Ristkihtpuitplaatidest seinapaneelide välja lõikamisel jääb tihti ülejääke, nagu näiteks akna ja ukseavad. Selline jääkmaterjal võimaldab vaadelda puitu massiivsete, ...
Etnika hele_v3-1

Moodulbangalo ETNIKA

Tellija Rasman OÜ pöördus EKA arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakonna Mustermaja töögrupi poole palvega välja arendada modulaarne bangalo (ETNIKA Home), mis oleks kui hotellituba looduses, sisaldades endas põhilisi eluks vajalikke funktsioone. Bangalo “tõstetakse” looduslikku keskkonda ning selle rajamine paigutuks vaba ehitustegevuse alla. Mustermaja töögrupp töötas välja kerghoone ...
IMG-0822c2

Näitus „T4 – Tallinn Timber Tower Terminal“ Tallinna Bussijaamas

Milline peaks olema üks tuleviku bussijaam? Tallinna Bussijaam unistab uuenemisest ja 2019. aasta sügisel esitati EKA tudengitele  küsimus, kuidas nemad tuleviku bussijaama näeksid? Tulemusena saab sügisel Tallinna Bussijaama akendel tutvuda EKA tudengite näitusega „T4 – Tallinn Timber Tower Terminal“. aasta kevadsemestril viis Eesti Kunstiakadeemia koostöös Tallinna ...
Arhitektuuri avatud loengud –  on standby

Arhitektuuri avatud loengud – on standby

EKA avatud arhitektuuriloengute sari pidi sel sügisel Tallinna tooma Läti ja Leedu noored arhitektid, linnaplaneerijad ja kunstnikud, et vaadata lähemalt, mis toimub Baltikumi arhitektuurimaastikul. Loengud toimuvad niipea, kui olukord terviserindel seda taas lubab. Soovime esinejaid saali ja vahetult tudengitega suhtlema, mitte ainult ekraani vahendusel kõnelema. Hoidke uudistel silm peal ja ...

Tudengite tööd

Stockholmi mess 2013
kaiko-kivi-master-thesis-2
Elina Liiva 2015
14138101_10209515272351152_5191369067319865648_o
1 avamine