Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Süsteemide loomise ja ehitamise kunst
Arhitektuur loob materiaalse raamistiku ja tingimused kogu ühiskonna toimimiseks ning arenemiseks. Kitsamas mõttes on arhitektuur süsteemide loomise ja ehitamise kunst. 

Sageli arvatakse, et arhitekt projekteerib üksnes maju, kuid tegelikult on see vaid väike, olgugi, et silmapaistev osa arhitekti tööst. Arhitektuuriõpe sisaldab ka inseneri- ja humanitaarteaduste ning erinevate tarkvarade tundmaõppimist, lõputut makettide ja prototüüpide ehitamist, et luua ja eksperimenteerida uute struktuuride ning maailmade loomisega.

Tulevikuvisioonid
Arhitekt peab andma tänapäevasele tehnoloogiale vastavalt kultuurilistele ootustele inimlikult

arusaadava materiaalse vormi ning näo; looma osadest terviku, mille väärtus on suurem

kui üksikute osiste summa. Arhitektuur on mõeldud maailma pidevalt uuendama, ümber ehitama ning pakkuma erinevaid tulevikuvisioone – see on ka EKA arhitektuuriõppe üks olulisi ambitsioone.

Arhitektuuri osakonna Facebooki leht.

Kui soovid, et saadaksime Sulle sisseastumiskuupäevade, ettevalmistuskursuste, eelnevate nõustamiste ning avatud uste päevade kohta infot ja meeldetuletusi, jäta siia oma meiliaadress.

Eriala

Arhitektuur loob materiaalse raamistiku ja tingimused kogu ühiskonna toimimiseks ning arenemiseks. Kitsamas mõttes on arhitektuur süsteemide loomise ja

ehitamise kunst. Sageli arvatakse, et arhitekt projekteerib üksnes maju, kuid tegelikult on see vaid väike, olgugi, et silmapaistev osa arhitekti tööst. Arhitektuuriõpe sisaldab ka inseneri- ja humanitaarteaduste ning erinevate tarkvarade tundmaõppimist, lõputut makettide ja prototüüpide ehitamist, et luua ja eksperimenteerida uute struktuuride ning maailmade loomisega. Arhitekt peab andma tänapäevasele tehnoloogiale vastavalt kultuurilistele ootustele inimlikult arusaadava materiaalse vormi ning näo; looma osadest terviku, mille väärtus on suurem kui üksikute osiste summa. Arhitektuur on mõeldud maailma pidevalt uuendama, ümber ehitama ning pakkuma erinevaid tulevikuvisioone – see on ka EKA arhitektuuriõppe üks olulisi ambitsioone.

Õppekava

EKAs toimub arhitektiõpe 5-aastase integreeritud õppekava alusel. Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekaval on võimalik süvendatult omandada teadmisi ja spetsialiseeruda restaureerimise, maastikuarhitektuuri või planeerimise suunale.

EKA arhitektiõpe on vormilt stuudiopõhine ja sisult interdistsiplinaarne. Suurem osa tööst tehakse stuudios, mis on oma olemuselt arhitektuuribürooga samalaadne keskkond, kus visanditest, sünnib päris projekt. Õppekava olulisim aine on arhitektuurne ja linnaehituslik projekteerimine, kus käsitletakse ühiskonnas toimuvaid protsesse. Igal semestril luuakse vastavalt teemale erineva mahuga hoone ja seda ümbritsev linnaruum või planeering. Lisaks erialastuudiole osaleb arhitektuuritudeng üld- ja erialateooria ning insenertenilistes ainetes, aga ka maalimise, joonistamise ja erialastes eksperimentaalstuudiotes. Viimased, nn. vertikaalstuudiod on kursusteülesed ning seotud arhitektuuriteaduskonna laborite  (3D Labor, VR Labor, Materjalilabor) ja neis toimuva teadustööga, mis kompab ruumiloome äärealasid. Kõik EKA laborid ja töökojad on tudengitele oma ideede ja loomingu realiseerimiseks avatud.

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õpe päädib magistritööga, millele pühendatakse terve stuudiumi viies aasta. Magistrandil on võimalik valida nelja erineva stuudio vahel, mis on seotud hoone disaini või selle kohandamise, linnaplaneerimise, maastiku või digitaalsete töövahendite rakendamisega seotud teemadega. Magistritööna valmib professionaalne projekt koos visuaalse materjali, makettide ja tekstiga, mis avab magistritöö protsessi ning selle teoreetilisi ja praktilisi tagamaid.

Kellena saab töötada?

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala lõpetanu saab töötada erapraksises hoonete ja planeerimisprojektide kavandajana, nii suurema projekteerimismeeskonna liikme kui juhina. Samuti on võimalik leida rakendust linnades ja omavalitsustes kohalikku ruumilist arengut suunava visionääri ja planeerijana, ülikoolides ja uurimisasutustes väga erinevaid digitaalseid ja materiaalseid protsesse arendades või pakkudes rakendusuuringuid, näiteks tegeleda suureskaalaliste riiklike planeeringute või väga spetsiifiliste tootmisettevõtetega.

 

Ainsa ülikoolina Eestis on EKA arhitektuuri ja linnaehituse õppekava tunnustatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu nõukogu poolt*, mis avab võimaluse töötada Euroopa Liidus. EKA lõpetanud arhitektile omistatakse diplomeeritud arhitekt, tase 7 kutsekvalifikatsioon.**

*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2113&from=EN

**https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KutsetunnistuseLisad/vaata/10503935?lang=et

Uudised ja sündmused

Helena Rummo

Tallinna linna Anton Uessoni stipendiumi pälvis Helena Rummo

Tallinna linnavõim nimetas sel aastal Anton Uessoni stipendiumi stipendiaadiks EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistrandi Helena Rummo. Viiest stipendiumikandidaadist tõusis esile Rummo magistritöö teemavalik, selle käsitlus ning aktuaalsus. Rummo magistritöö võtab vaatluse alla omandi mõiste ja teeb seda Tallinna kontekstis, kus toimub praegu kõige intensiivsem linnastumise ...
Mari_Poom_AL17_täiendkoolituse lõputöö

Koroonapandeemia 2020: arhitektuuritudengid distantsõppel

2020. a kevadel tabas maailma koroonapandeemia. Valitsuse otsusega kehtestati Eestis eriolukord ning kõrgkoolid suunati distantsõppele. Tudengite igapäevast ja loomingulisusest keerulises olukorras hakkama saada, annab tunnistust alljärgnev galerii:
Style: "IITTALA 3"

EKA tudengite juhendaja pälvis maineka Soome disainipreemia

EKAs arhitektuuri- ja sisearhitektuuritudengeid juhendav nimekas Soome disainer Ilkka Suppanen pälvis 2020. a Kaj Francki disainipreemia. Kaj Frank on legendaarne Soome klaasikunstnik, kelle lihtsavormilist Iittala klaasitoodangut kohtab ka paljude eestlaste kodudes. Tema kujundatu on paljuski määranud Soome argikeskkonna näo. Kaj Francki preemia on Soome kõige mainekam disainipreemia, mis ...
Capture

TallinnTimberTowerTerminal stuudio

Arhitektuuriteaduskonna nooremteadurite Siim Tuksami ja Sille Pihlaku juhendamisel projekteerisid 3. kursuse arhitektuuritudengid 2020. a kevadsemestril Tallinna bussijaama ümberehitust koos seitsme tuhande ruutmeetri lisafunktsioonidega. Projekti eesmärgiks oli muuta bussijaam paremini ligipääsetavaks nii kergliiklejatele kui ühistranspordi kasutajatele aga ka bussijaama klientidele nö park ...
järvamaa

Järva valla üldplaneeringu kolhoosialade uuring. Maa-asulate elamismudelid.

Uurimistöö fookuses on maa-asulates asuvate kolhoosiaegsete kortermajade ning osaliselt ka kooli- ja tootmishoonete olukord ja kasutusvõimalused tulevikus. Teemat käsitletakse peamiselt läbi maa-asulate praeguste elamismudelite analüüsi ja kaasaegse elukeskkonna loomise. Töö keskendub Koeru ja Järva-Jaani asulatele Järva vallas. Uurimistöö toimub EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala ...
Tallinna-linnakeskuse-kasutusaktiivsus-1091x600

Lõpetamata Linn – 5. semester – Arvutamata Linn

järelvaatamiseks on üleval Lõpetamata Linna uurimusprojekti 5. semestri tulemusi ja teemapüstitust avav salvestis Eesti Kunstiakadeemias toimunud esiltluselt. Selle semestri uurimuse viisid läbi Renee Puusepp,  Damiano Cerrone ja Raul Kalvo. trükise veebiversioon : 5. semester – Arvutamata Linn https://vimeo.com/showcase/6123874/video/346874079 ...
üldvaade avatud loeng 1 Foto Tõnu Tunnel

26.03 ja 27.04 avatud loengud jäävad ära

Seoses tekkinud olukorraga jätab EKA arhitektuuriteaduskond ära järgmised kaks avatud loengut: 26. märts Klaske Havik 16. aprill Petras Išora ja Ona Lozuraitytė Soovime kõigile head tervist!
prix

TÜHISTATUD! Avatud arhitektuuriloeng: Wolf D. Prix

NB! Loengut ei toimu. / Lecture is cancelled.  HIMMELB(L)AU 68: Me ei luba kunsti arhitektuurist eemale peletada. Tallinnas peab avaliku loengu Coop Himmelb(l)au asutaja Wolf D. Prix Neljapäeval, 12. märtsil kell 18 peab Eesti Kunstiakadeemia suures saalis avaliku loengu arhitektuuribüroo Coop Himmelb(l)au asutajaliige ning praegune juht, rohkelt pärjatud arhitekt Wolf D. Prix, kelle sõnul ...

Tudengite tööd

Näitus Lõppmäng 2014 (foto: Anu Piirisild)
3DL Voolav Vorm V
Ruumivisioonid (foto: Anu Piirisild)
IMG_1
IMG_8683
ruumistruktuuti uurimise meetoditest
Kristi Tuurmann magistritöö
tiimidesse jagunemine