BA / MA

Arhitektiõpe on 5-aastane vaheastmeteta õppekava, mis on vormilt ühtne, kuid sisult võib eristada 3-aastast üldkursust ning 2-aastast magistrantuurikursust. Viiendal aastal keskendutakse magistritöö tegemisele.

Kuidas toimub õppimine?

Arhitektiõpe on vormilt valdavalt stuudiopõhine ja sisult interdistsiplinaarne. Suurem ja olulisem osa tööst erinevates ainetes tehakse stuudios, mis on oma olemuselt arhitektuuribürooga samalaadne keskkond ja eeldab tööd visandite, prototüüpide, jooniste ja makettidega. Arhitektuur kui olemuselt interdistsiplinaarne eriala vajab pidevalt teadmisi ja kaastööd nii humanitaar- kui inseneriteadustest, mille õppimine moodustab stuudiotöö kõrval teise olulise osa õppekavast. Õppetöös kasutatakse läbivalt nii individuaalseid kui rühmatöö vorme.

Õppekavas on läbivalt kõige olulisem aine arhitektuurne ja linnaehituslik projekteerimine, mille käigus kavandatakse igal semestril üks üsna erineva suurusega hoone või planeering. Kogu õppekava jooksul on erialaprojektide esitlemised nii tööprotsessis kui lõpphindamisel ühed olulisimad sündmused, mis toovad kokku parimad praktiseerivad arhitektid, insenerid ja teoreetikud nii Eestist kui välismaalt. Kõigi stuudiumi jooksul tehtud projektide ja töötubade parimad näited koondatakse igaaastasele Lõppmängu näitusele.

Oluline osa arhitektiõppest on teiste kultuuride ja arhitektuurikoolide tundma õppimisel. Soovitame igal tudengil läbida vähemalt üks semester või aasta oma õpingutest välismaal. EKAl on Erasmus programmi raames tudengite vahetuslepingud väga paljude maailma arhitektuurikoolidega. Lisaks sellele on ka levinud tudengite isiklik aktiivsus enda loomingulistele huvidele kõige paremini vastava kooli leidmisel. EKA arhitektuuritudengid on oma vahetusõpingutel seni pääsenud edukalt maailma parimatesse koolidesse.

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava lõpetamiseks tuleb igal tudengil teha individuaalne magistritöö. Sellele pühendatakse terve viies aasta stuudiumist ja hindamisele läheb töö reeglina vähemalt kümne A1-formaadis jooniste planšetiga, vähemalt ühe kõrgetasemelise maketiga ning magistritöö tegemise protsessi ning teoreetilisi ja praktilisi tagamaid avava ja kokkuvõtva raamatuga. Magistritöö kaitsmine on avalik sündmus, millele järgneb magistritööde näitus. Magistritöö kaitsnule omistatakse arhitektuurimagistri kraad ning ainsa ülikoolina Eestis diplomeeritud arhitekt 7 kutsekvalifikatsioon, mis lubab arhitektina tegutseda kogu Euroopa Liidus.

Kellena saab töötada?

EKA arhitektuuri ja linnaehituse õppekava lõpetanu saab töötada erapaksises majade ja planeerimisprojektide kavandajana nii osana suuremast projekteerimismeeskonnast kui ka selle juhina, omavalitsustes kohaliku elu ruumilist arengut suunava ametniku ja ideoloogina, ülikoolides ja uurimisasutustes väga erinevaid digitaalseid ja materiaalseid protsesse arendades ning pakkuda rakendusuuringuid väga laiale osale ühiskonnast, alustades suureskaalalistest riiklikest planeeringutest ning lõpetades väga spetsiifiliste tootmisettevõtete probleemidega.

Kui soovid, et saadaksime Sulle arhitektuuriosakonna sisseastumiskuupäevade, eelnevate nõustamiste ning avatud uste päevade kohta infot ja meeldetuletusi, jäta siia oma meiliaadress.