Sisseastumine

õppekava DISAIN JA RAKENDUSKUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • magistritöö ideekavand või essee huvi pakkuval teemal (1 lk A4)
  • portfoolio digitaalselt, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega)
    Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kõik nõutud lisad tuleb üles laadida oma avalduse juurde SAISis.

Esitatud portfoolio alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele.

Vestlus
Vestlused toimuvad 1. ja 2. juulil 2021 algusega kell 10.00 Vestlused toimuvad veebivahendusel Zoomi keskkonnas. Individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt. Hiljemalt 1. juulil saadetakse kandidaadile meili teel link Zoomi keskkonda. Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon kandidaadi üles laetud tööde üle. Samuti uuritakse erialavaliku põhjuste ning kandidaadi laiemate huvide ja kultuuriliste teadmiste kohta.

Konkurss
Konkursipall koosneb 3 hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

  1. Portfoolio
  2. Magistritöö ideekavand või essee huvi pakkuval teemal
  3. Vestlus

Vastuvõtulävend* on 10
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope