Õppe sisu

Õppekava rõhuasetuseks on kahe osapoole, inseneride ja disainerite vastastikuse mõistmise, respekti ja koostöötahte kasvatamine. Uue õppekava väljatöötamist ja käivitamist rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest, kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö alameetmest.

Millised oskused omandatakse

Õppekava eesmärkideks on anda:
a) inseneridele laiem vaatenurk loova tootearenduse lähtekohtade mõistmiseks, luues seeläbi toimiv alus koostööks disainiga;
b) disaineritele sügavam kogemus tehnoloogilisest arendustegevusest, mille tulemusel omandatakse teadmised ja oskused tehnoloogilise innovatsiooni kaasamiseks disainiprotsessi.

Kellena lõpetajad tööle asuvad

Õppekava lõpetajates näeme:
– tootearendusspetsialiste, kes on võimelised töötama loovates integreeritud tootearendusmeeskondades, sidudes tehnoloogia ja turu võimalused ettevõtte arendustegevusega;
– tulevasi tootearendusjuhte, kes on võimelised juhtima tootearendusmeeskondi, integreerides disaini, tehnoloogia ja ettevõtluse visioonid, kes mõistavad majanduskonteksti ja valdavad oskusi uute toodete turuletoomiseks;
– ettevõtjaid, kes on võimelised välja töötama, arendama ja turule tooma innovatiivseid, tehnoloogiliselt tugevaid tootekooslusi, mis tuginevad reaalse turu seni avastamata võimalustel ja kasutajate mõistmisel.