Sisseastumine

Magistriõppesse saab kandideerida, kui on omandatud bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või kutsekõrgharidus.

TTÜ ja EKA ühise õppeala “Design and Technology Futures” sisseastumist haldab TTÜ

 

 • 26. juuni–5. juuli (kuni kell 15.00) avalduste esitamine internetis www.sais.ee ja kohapeal.
 • Kui andmed SAISis puuduvad, tooge vajalikud dokumendid kindlasti kohapeale.
  Dokumentide vastuvõtt kohapeal 26. juunist 5. juulini:
  Peamajas, Ehitajate tee 5, viies korpus, U05-105
  E, K, R kell 10.00–15.00
  T, N kell 12.00–18.00
  NB! 5. juulil lõppeb avalduste esitamine nii kohapeal kui ka internetis kell 15.00.
 • 10.–11. juulil sisseastumiskatsed teaduskondades/kolledžites.
 • 7.–11. juulil sõlmitakse lepinguid üliõpilaskandidaatidega, kes hakkavad õppima tasulises õppes.
 • 12. juulil avaldatakse esimesed sissesaanute nimekirjad SAISis. Kandidaadil on aega õppima tulek kinnitada kahe ööpäeva jooksul alates teate saamisest SAISis.

Sisseastumisel esitatavad dokumendid

 • Avaldus (täita vastuvõtuperioodil SAISis).
 • Kui andmeid SAISis ei ole ja on vaja tulla kohapeale, siis võtta kaasa:
  • Isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart)
  • Diplom ja akadeemiline õiend (originaal ja koopia)
  • Välisriigis hariduse omandamisel ENIC-NARIC keskuse tõend
  • Akadeemilisel puhkusel viibimise tõend vastavast kõrgkoolist, juhul kui on varem õpitud tasuta magistriõppes enam kui pool nominaalaega, kuid osa ajast on viibitud akadeemilisel puhkusel.

Kui magistriõpingud ilma akadeemilisel puhkusel viibimiseta on kestnud alla poole nominaalaja, saab astuda uuesti tasuta õppesse. Vastav väljavõte õpingute kestuse ja akadeemilise puhkuse kohta vastavast kõrgoolist esitada dokumentide vastuvõtu perioodil vastuvõtukomisjonile.