Sisseastumine

Magistriõppesse saab kandideerida, kui on omandatud bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või kutsekõrgharidus.

TTÜ ja EKA ühise õppekava “Design and Technology Futures” sisseastumist haldab TTÜ

Täpne info kandideerimise ja kuupäevade kohta on leitav siit

https://www.ttu.ee/sisseastujale/magistriope-2/erialad-10/inseneriteaduskonna-erialad-2/disaini-ja-tehnoloogia-tulevik/#sisseastumine-196

Sisseastumisel esitatavad dokumendid

  • Avaldus (täita vastuvõtuperioodil SAISis).
  • Kui andmeid SAISis ei ole ja on vaja tulla kohapeale, siis võtta kaasa:
    • Isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart)
    • Diplom ja akadeemiline õiend (originaal ja koopia)
    • Välisriigis hariduse omandamisel ENIC-NARIC keskuse tõend
    • Akadeemilisel puhkusel viibimise tõend vastavast kõrgkoolist, juhul kui on varem õpitud tasuta magistriõppes enam kui pool nominaalaega, kuid osa ajast on viibitud akadeemilisel puhkusel.

Kui magistriõpingud ilma akadeemilisel puhkusel viibimiseta on kestnud alla poole nominaalaja, saab astuda uuesti tasuta õppesse. Vastav väljavõte õpingute kestuse ja akadeemilise puhkuse kohta vastavast kõrgoolist esitada dokumentide vastuvõtu perioodil vastuvõtukomisjonile.