Eriala

Ehte- ja sepakunst kui eriala

Eesti Kunstiakadeemia koolitab ainsana Eestis BA ja MA tasemel ehte-ja sepakunsti erialade professionaale.

Linnutee perspektiivis, avaramas kontekstis oleme koostöös ja konkurentsis kogu laia maailmaga. Kuid eelkõige – iseenda siseilmaga, inimese hingevajadustega.

Koostöösuhted mitmekümne välisülikooliga, laienev üliõpilasvahetus, õppejõudude liikumine. Viimasel aastal on meie üliõpilased olnud välisõppes Šveitsis, Soomes, Belgias, Hispaanias ja Portugalis. Juba varasematest kursustest peale kaasatakse üliõpilased rahvusvahelisse näitusetegevusse, magistriõppes on sel eriline rõhk.

Osaleme rahvusvahelises veebipõhises erialavõrgustikus www.klimt02.net, www.artjewelryforum.org / Art Jewelry Forum ning mitmetes teistes koostöövõrgustikes.

Osakonna iseloom, mõtteviis ja filosoofia

Ehte- ja sepakunsti eriala mõtteviis peegeldab soovi võimaldada oma üliõpilastele võimalikult avarat haridust, anda neile praktilisi oskusi, kujundada nende eetilist hoiakut ja väetada noorte kunstnike isiksuslikku loovust.

  • Tahe
  • Visioon
  • Tunnetus

Kuidas toimub õppimine

Õppekava eesmärgiks on üldhumanitaarse silmaringiga, visuaalselt võimekate ning hea erialase eneseväljendusoskusega professionaalide ettevalmistamine.

  • Individuaalne lähenemine
  • Loominguline keskkond
  • Koostöö (kooli siseselt ja proffidega väljastpoolt)

Loe edasi õppekavast ja tunniplaanist

Ehte- ja sepakunst Kunstiakadeemias

Metallikunsti eriala (alates 2000.a ehte-ja sepakunsti eriala) on asutatud 1924.aastal.

Osakonnajuhatajad läbi aegade – Klara Zeidler 1924-1935, Otto Tammeraid 1935-1940, August Kilgas 1946-1950, Albert Hansen 1950-1962, Ede Kurrel 1962-1968, Arseni Mölder 1968-1989, Leili Kuldkepp 1989-1995, Kadri Mälk alates 1995.a.

Üliõpilastööde Fond – eesmärgiks on hoida osakonna järjepidevust, säilitades parimad üliõpilastööd läbi aastate (vanimad tööd Fondis pärinevad aastast 1948), komplekteerides kollektsiooni, mis vôimalikult täpselt kajastaks iga ajastu vaimseid hoiakuid.

Pikaajaline koostöö erinevate ettevõtete, teadusasutuste, eriala liitudega (EMKL, Eesti Seppade Ühendus), avalik-õiguslike ülikoolidega, välisülikoolidega, muuseumide ja galeriidega;