Sisseastumine

Keda ootame õppima

Vajalikud on erk vaimne hoiak ja eeldused erialaseks tööks, mida testitakse varasemate tööde põhjal eksamieelsel erialavestlusel ja konkursi tingimustes vastuvõtueksamitel.

Eksamieelse vestluse eesmärk on saada ettekujutus üliõpilaskandidaadi motivatsioonist ja isiksuslike omaduste sobivusest, saada aimu tema mõttemaailmast ja üldkultuurilistest teadmistest. Eksamite eesmärk on selgitada kandideerija loovat potentsiaali ja visuaalset tundlikkust.

Sisseastujalt eeldame

  • Riigieksamite tulemused
  • Võõrkeele oskus
  • Erk vaimne hoiak ja eeldused erialaseks tööks

Bakalaureuseõppe vastuvõtt

17.06-01.07.2019 kuni 23:59 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

01.07.2019 kuni 16:00 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00.

Konkursi eeltingimused (riigieksamid):

1) eesti keele min. 30 punkti või eesti keel teise keelena min. 75 punkti

2) võõrkeel min. 30 punkti

Riigieksamid peavad olema sooritatud kuid pingereas arvesse ei lähe.

Vestlusele kaasa:

Vestlusele tuleb kaasa võtta kodus tehtud vähemalt 10 varasemalt tehtud tööd (joonistused, maalid, eskiisid, erialased katsetused/ideevisandid, fotod või maketid).

Vestluse ajad saavad sisseastujad SAIS-ist,  peale avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt. Peale vestlust toimub valik sisseastumiseksamitele saajate vahel. Vestlus kestab 15 min inimese kohta ja toimub 09.07.2019, kell 10.00-17.00 (lõuna 13.00-14.00), Põhja pst 7.

Sisseastumiseksamid:

Kodus ettevalmistamiseks

1) erialaülesanne 1: ankeet  (06.07.2019)

Kohapeal toimuvad

2) erialaülesanne 2: 2D kompositsioon (10.07.2019, 10.00-13.30, Põhja pst 7)

3) erialaülesanne 3: 3D kompositsioon (10.07.2019, 14.30-15.30, Põhja pst 7)

4) erialaülesanne 4: vestlus (11.07.2019, 10.00-17.00, Põhja pst 7)

Max. konkursi punktide arv: 10+10+10+10

Vastuvõtulävend*: 10

*vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

17.06–01.07.2019 avalduste vastuvõtt SAIS-is (kuni 23:59).

01.07.2019 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10⎼16.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • CV
  • ankeet
  • portfoolio (digitaalselt, pdf-formaadis, maht kuni 20 Mb)

VESTLUS

Toimumisaeg: 10.07.19 algusega kell 12 (intervall: 20 min).

Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Võimaluse korral palume vestlusele kaasa võtta ka paberkandjal portfoolio.

Pingerida/konkursipall koosneb 2 hindest:

  • vestlus
  • portfoolio

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope


LISAINFO

Eksamite eesmärk on selgitada kandideerija loovat potentsiaali ja visuaalset tundlikkust, neid eesmärke silmas pidades on eksamiülesanded ka koostatud.

Konkursil arvestatakse sisseastumiseksamite tulemusi ning vestluse taset.

Õppekohtade esmatäitmine toimub vastavalt antud õppekava järgi õppida soovijate sisseastumiseksamite tulemuste paremusjärjestusele.

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

 

SISSEASTUMINE NUMBRITES

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel

 

KONTAKT

Estonia pst 7 10143 Tallinn
metall@artun.ee
+372 626 7315

FACEBOOK   INSTAGRAM