Sisseastumine

Keda ootame õppima

Vajalikud on erk vaimne hoiak ja eeldused erialaseks tööks, mida testitakse varasemate tööde põhjal eksamieelsel erialavestlusel ja konkursi tingimustes vastuvõtueksamitel.

Eksamieelse vestluse eesmärk on saada ettekujutus üliõpilaskandidaadi motivatsioonist ja isiksuslike omaduste sobivusest, saada aimu tema mõttemaailmast ja üldkultuurilistest teadmistest. Eksamite eesmärk on selgitada kandideerija loovat potentsiaali ja visuaalset tundlikkust.

Sisseastujalt eeldame

  • Võõrkeele oskus
  • Erk vaimne hoiak ja eeldused erialaseks tööks

Ajakava

17.06-01.07.2019 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

01.07.2019 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

02.-12.07.2019 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 14. juulil.

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

õppekava TARBEKUNST JA DISAIN

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamitenõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Eksamite eesmärk on selgitada kandideerija loovat potentsiaali ja visuaalset tundlikkust, neid eesmärke silmas pidades on eksamiülesanded ka koostatud.

Esimene eksamivoor: kodus ettevalmistatavad ülesanded ja vestlus

Kodus ettevalmistamiseks

1) erialaülesanne 1 (saadetakse meilile)

Vestlus

Vestlus toimub 09.07.2019 Põhja pst 7.

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlusele tuleb kaasa võtta kodus tehtud vähemalt 10 varasemalt tehtud tööd (joonistused, maalid, eskiisid, erialased katsetused/ideevisandid, fotod või maketid).

Teine eksamivoor: sisseastumiseksamid kohapeal

2) erialaülesanne 2: 2D kompositsioon (10.07.2019, 10.00-13.30, Põhja pst 7)

3) erialaülesanne 3: 3D kompositsioon (10.07.2019, 14.30-15.30, Põhja pst 7)

4) erialaülesanne 4: vestlus (11.07.2019, 10.00-17.00, Põhja pst 7)

Konkursipall koosneb 4 hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

 

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

õppekava DISAIN JA RAKENDUSKUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • CV
  • ankeet
  • portfoolio (digitaalselt, pdf-formaadis, maht kuni 20 Mb)

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlus toimub 10.07.19 algusega kell 12.00

Individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Võimaluse korral palume vestlusele kaasa võtta ka paberkandjal portfoolio.

Konkursipall koosneb 2 hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend*on 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Lisainfo

 

FACEBOOK   INSTAGRAM

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee