Sisseastumine

Keda ootame õppima

Vajalikud on erk vaimne hoiak ja eeldused erialaseks tööks, mida testitakse varasemate tööde põhjal eksamieelsel erialavestlusel ja konkursi tingimustes vastuvõtueksamitel.

Eksamieelse vestluse eesmärk on saada ettekujutus üliõpilaskandidaadi motivatsioonist ja isiksuslike omaduste sobivusest, saada aimu tema mõttemaailmast ja üldkultuurilistest teadmistest. Eksamite eesmärk on selgitada kandideerija loovat potentsiaali ja visuaalset tundlikkust.

Sisseastujalt eeldame:
– võõrkeele oskus
– erk vaimne hoiak ja eeldused erialaseks tööks

Ajakava

30.06.2020 konsultatsioon 14.00-16.00 Põhja pst 7- B504
15.-29.06.2020 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
29.06.2020 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

Klaas, keraamika, ehe ja sepis õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Ankeedi küsimused leiad SIIT

01.-07.07.2020 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 10. juulil.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2020

Õppekava KLAAS, KERAAMIKA, EHE JA SEPIS

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused
Riigieksamite nõuded

Sisseastumiseksamid
Eksamite eesmärk on selgitada kandideerija loovat potentsiaali ja visuaalset tundlikkust, neid eesmärke silmas pidades on eksamiülesanded ka koostatud.

Vestlus
Vestlus toimub 01.07.2019 Põhja pst 7 ruumides B504 (ehe ja sepis) ja B604 (klaas, keraamika)

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad valida SAIS-is avaldust esitades vastavalt eelistatud õppesuunale.

Vestlusele tuleb kaasa võtta kodus tehtud vähemalt 10 varasemalt tehtud tööd (joonistused, maalid, eskiisid, erialased katsetused/ideevisandid, fotod või maketid).

Sisseastumiseksamid kohapeal

– Eksamiülesanne 1: ankeet (vastatakse SAISis avaldust esitades)

– Eksamiülesanne 2: kompositsioon (02.07.2020, 09.30-13.30, Põhja pst 7-A403)

Hinnatakse kompositsioonilist tervikut, olulise rõhutamist, kujundi värskust, originaalsust ja tabavust, loovat isikupärast lähenemist. Kaasa võtta A2 mõõdus must või muu tumedatooniline paber, liim, käärid. Kollaažimaterjal on olemas kohapeal.

– Eksamiülesanne 3: nutiülesanne (02.07.2020, 14.30-15.30, Põhja pst 7- A403)

Hinnatakse idee ja materjalikasutuse leidlikkust, olulise rõhutamist, kujundi värskust, originaalsust ja tabavust, loovat isikupärast lähenemist, töö vormistust, idee loetavust. Kaasa võtta liim, käärid, lõikenuga, teip, pliiats. Materjal ülesande teostamiseks on olemas kohapeal.

– Eksamiülesanne 4: vestlus (03.07.2020, 10.00-17.00, Põhja pst 7- A403)

Kohapeal valminud eksamitööde 2 ja 3 esitlemine. Hinnatakse suulise eneseväljenduse oskust ja tööprotsessis tehtud valikute esitlemise veenvust.

Vastuvõtulävend* on 10
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2020

– Õppekava DISAIN JA RAKENDUSKUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Inglise keele oskust B2 tasemel tõendav dokument
– CV
– ankeet
– magistritöö projekt (1 lk A4)
– portfoolio digitaalselt, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega)
Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Esitatud dokumentide alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele.

Vestlus toimub 02.07.20 algusega kell 10.00 ruumis D405

Individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Võimaluse korral palume vestlusele kaasa võtta ka paberkandjal portfoolio.

Konkursipall koosneb 2 hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

  1. Vestlus
  2. Portfoolio

Vastuvõtulävend* on 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Lisainfo

FACEBOOK   INSTAGRAM

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee