Sisseastumine

Kujunduskunsti õppekavale vastuvõtt

Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi inimesi. Eelnev kogemus tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Kandideerimise nõuded:

  • vähemalt keskharidust või sellele vastav kvalifikatsioon
  •  eesti keele riigieksam vähemalt tulemusele 50 punkti või eesti keel teise keelena riigieksam vähemalt tulemusele 75 punkti
  • inglise keele oskus B1 tasemel.

Dokumendid sisseastumiseks esitatakse sisseastumis keskkonnas SAIS. Dokumentidega koos esitatakse portfoolio ja vastatakse lisaküsimustele.

Portfoolio koosneb vähemalt 8st ja enamast tööst, milleks võivad olla maalid, joonistused, fotod, eskiisid ja erialased katsetused. Portfoolio faili (failide) maht ei tohi ületada 15mb. Portfoolio võib esitada ka lingina.

Kujunduskunsti erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee. Küsimused leiad SIIT

Vestlus toimub 01.07.2021 Põhja pst 7- A401. Individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat SAISist oma avalduselt.
Kui viiruslik olukord ei luba kohapeal vestlust siis toimub vestlus Zoomis. Sell puhul palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download) vestluse sujuvamaks toimimiseks ja kanna hoolt, et oled selle toimimisfunktsioonidega kursis.

Vestluse käigus tutvutakse kandidaatide varasemate töödega ja komisjoni liikmed esitavad küsimusi, mis puudutavad kandidaadi tegevust kunsti vallas, eriala valiku põhjendamist ning üldist silmaringi.

Eriala eksami eesmärgiks on teada saada kandidaadi sobivust valitud erialal õpingute alustamiseks. Eksamiks on erialakompositsiooni ülessanne, mis sooritatakse kohapeal samal ajal vestlusega.

Kui viiruslik olukord ei luba kohapeal eksamit siis saadetakse ülesanne teile meilile pärast avalduste vastuvõtu perioodi lõppu.
Eksamitöö saadetakse tagasi samale aadressile kust ülesanne tuli, päev enne vestlust.

Sisseastumise ajakava.
14.-28.06.2021 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
28.06.2021 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00.
01.07.2021 vestlused ja sisseastumiseksamid (vestluse aja leiad oma avalduselt SAISis)
hiljemalt 09.07.2021 teatatakse vastuvõtu tulemused
kuni 12.07.2021 õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

kuni 17.08.2021 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega
18.08.2021 Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg
30.08.2021 Üliõpilaste immatrikuleerimine

Täpsem info sisseastumise üldtingimuste kohta
www.artun.ee/sisseastumine/bakalaureuseope

Kontaktid

helen-jurgens

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee