Sisseastumine

Kujunduskunsti õppekavale vastuvõtt

Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi inimesi. Eelnev kogemus tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Kandideerimise nõuded:

  • vähemalt keskharidust või sellele vastav kvalifikatsioon
  •  eesti keele riigieksam vähemalt tulemusele 50 punkti või eesti keel teise keelena riigieksam vähemalt tulemusele 75 punkti
  • inglise keele oskus B1 tasemel.

Dokumendid sisseastumiseks esitatakse riiklikus sisseastumis keskkonnas SAIS.
Dokumentidega koos esitatakse motivatsioonikiri ja portfoolio.
Portfoolio koosneb vähemalt 8st ja enamast tööst, milleks võivad olla maalid, joonistused, fotod, eskiisid ja erialased katsetused. Portfoolio faili (failide) maht ei tohi ületada 15mb. Portfoolio võib esitada ka lingina.

Vestlus toimub 06.07.2020 distantsilt, keskonnaks Google Meet. Individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat SAISist oma avalduselt. Kutse vestlusele saadetakse vahetult enne vestlust mailile lingina.

Vestluse käigus tutvutakse kandidaatide varasemate töödega ja komisjoni liikmed esitavad küsimusi, mis puudutavad kandidaadi tegevust kunsti vallas, eriala valiku põhjendamist ning üldist silmaringi.

Eriala eksami eesmärgiks on teada saada kandidaadi sobivust valitud erialal õpingute alustamiseks. Eksamiks on erialakompositsiooni ülessanne, mis sooritatakse kodus. Ülesanne saadetakse kandidaadile pärast avalduste vastuvõtu perioodi lõppu.
Eksamitöö saadetakse tagasi samale aadressile kust ülesanne tuli, päev enne vestlust.

Sisseastumise ajakava.
15.-29.06.2020 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
29.06.2020 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00.
01.-07.07.2020 vestlused ja sisseastumiseksamid (vestluse aja leiad oma avalduselt SAISis)
hiljemalt 10.07.2020 teatatakse vastuvõtu tulemused
kuni 15.07.2020 õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

kuni 18.08.2020 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega
19.08.2020 Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg
24.08.2020 Üliõpilaste immatrikuleerimine

Täpsem info sisseastumise üldtingimuste kohta
www.artun.ee/sisseastumine/bakalaureuseope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee