Meediagraafika

Eesti Kunstiakadeemia meediagraafika erialal valmistatakse ette erinevates kommunikatsioonidisaini valdkondades töötavaid spetsialiste. Õpe annab oskuse orienteeruda erialases teoorias, terminoloogias, tehnoloogiates ja töövõtetes. Õppe käigus tutvutakse graafilise disaini protsesside ja toimemehhanismidega ning lahendatakse elulises kontekstis kommunikatsioonidisaini ülesandeid.

Eriala

Meediagraafika erialase õppetöö käigus omandatakse graafilise kujunduse põhitõed ning õpitakse mõistma visuaalse kommunikatsiooni vormirikkust ning selles peituvaid seoseid ja tähendusi. Praktiliste harjutustena luuakse logosid, reklaamfotosid, reklaame, tüpograafilisi kompositsioone, plakateid, illustratsioone, lühianimatsioone ja teisi võimalikke meediagraafika väljundeid. Kompaktsete õpiprojektide formaadis tegeletakse pakendi, firmastiili, kasutajakogemuse ja -liidese ning reklaamikampaania disainiga.

Meediagraafika õppekava lõpetanud oskavad genereerida ja arendada loomingulisi ideid, teha eksperimente, leida ebatavalisi lahendusi ning suudavad täita oma tööülesandeid loovalt ja professionaalselt nii iseseisvalt kui meeskonnas töötades.

Õppekava

Meediagraafika eriala kuulub kujunduskunsti õppekava alla, kus õppetöö toimub üle nädala tsüklitena.

Kujunduskunsti õppekava on sessioonõppe õppekava, mis on orienteeritud eelkõige inimestele, kes soovivad omandada bakalaureuse kraadi töö või pere kõrvalt või kes elavad Eesti kaugemates regioonides. Osakoormusega sessioonõpe annab võimaluse õpinguteks ka väljaspool Tallinna elavatele inimestele, kellel päevase õppevormiga auditoorses õppetöös osalemine on raskendatud.

Erialaõppe eesmärk on tagada võimalused kvaliteetse meediagraafikaalase akadeemilise kõrghariduse omandamiseks, mis haakuks nii Eesti kui rahvusvahelise kõrgharidussüsteemi põhimõtete ja tööturu nõudlusega, ning luua eeldused õppija erialaste ja sotsiaalsete pädevuste kujunemiseks, toetades professionaalsete oskuste, teadmiste ja hoiakute kujunemist töötamaks meediagraafika valdkonnas nii üksi kui meeskonnas. Luuakse eeldused õpingute jätkamiseks magistriõppes nii Eestis kui välismaal.

Osakoormusega tsükliõpe
Osakoormusega tsükliõpe annab võimaluse õpinguteks ka väljaspool Tallinna elavatele inimestele, kellel päevase õppevormiga auditoorses õppetöös osalemine on raskendatud.

Õpingute maht on 180 EAP. Tsükliõppe arvestuslik õppeaeg on 4 aastat.
Auditoorse õppetöö õppesessioonid on vähemalt 2x korda kuus pikkusega kolm päeva (neljapäev, reede, laupäev).

Õppekava on tasuline:
Õppemaks 2300 EUR õppeaasta

Plakat. 4
KK_Alisa_Erin5
Märgigraafika 3
siiditrükk k18
TechDay - kujundustööd - Juulia Juhkam

Uudised ja sündmused

ETV 2021 ekraanigraafika 01

Ionel Lehari ja Jakko Pitk on ETV uue ekraanigraafika autorid

ETV uue ekraanigraafika autorid on EKA meediagraafika õpejõud/erialajuht Ionel Lehari ja EKA kujunduskunsti õppekava meediagraafika vilistlane Jakko Pitk. Muusika on loonud Jaan Pehk ja Vaiko Eplik. "Soovisime luua täpselt väljamõõdetud kujundite kaudu mulje igikestvast kulgemisest," märkis graafika üks autoritest, Ionel Lehari. ETV uue graafika läbivaks jooneks on aeg ja vaatajatele ...