Sisseastumine

Kujunduskunsti erialasuundadel on ühtsed sisseastumistingimused ja ühised sisseastumiseksamid.

 

Kujunduskunsti õppekavale vastuvõtt

Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi inimesi. Eelnev kogemus tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Sisseastujalt ootame: vähemalt keskharidust ja sooritatud peavad olema eesti keele/eesti keel teise keelena ja võõrkeele riigieksamid miinimumnõuetele (30 punkti).

Vestlusel esitamiseks kaasa kuni 10 tööd, milleks võivad olla maalid, joonistused, fotod, eskiisid ja erialased katsetused. Motivatsioonikiri esitatakse eelnevalt koos dokumentidega SAISis. Vestluse käigus tutvutakse kandidaatide varasemate töödega ja komisjoni liikmed esitavad küsimusi, mis puudutavad kandidaadi tegevust kunsti vallas, eriala valiku põhjendamist ning üldist silmaringi.

Eriala eksami eesmärgiks on teada saada kandidaadi sobivust valitud erialal õpingute alustamiseks. Eksamiks on erialakompositsiooni ülessanne, mis sooritatakse kodus. Ülesanne saadetakse kandidaadile pärast avalduste vastuvõtu perioodi lõppu. Eksami ülesanne võetakse kaasa vestlusele. Vestluse aeg teavitatakse SAISi kaudu.

Sisseastumise ajakava.
17.06-01.07.2019 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
01.07.2019 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00.
11.07.2019 vestlused (vestluse aja leiad oma avalduselt SAISis)
hiljemalt 14.07.2019 teatatakse vastuvõtu tulemused
kuni 17.07.2019 õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

14.-21.08.2019 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega
22.08.2019 Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg
23.08.2019 Üliõpilaste immatrikuleerimine

Täpsem info sisseastumise üldtingimuste kohta
www.artun.ee/sisseastumine/bakalaureuseope

EKA üldtutvustuse leiab siit lingilt.

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin