Sisseastumine

Kujunduskunsti erialasuundadel on ühtsed sisseastumistingimused ja ühised sisseastumiseksamid.

Kujunduskunsti õppekavale vastuvõtt

Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi inimesi. Eelnev kogemus tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Sisseastujalt ootame: vähemalt keskharidust ja sooritatud peavad olema eesti keele/eesti keel teise keelena ja võõrkeele riigieksamid miinimumnõuetele (30 punkti).

Portfoolio koosneb vähemalt 8st ja enamast tööst, milleks võivad olla maalid, joonistused, fotod, eskiisid ja erialased katsetused. Portfoolio faili (failide) maht ei tohi ületada 15MB. Portfoolio võib esitada ka lingina.

Eriala eksami eesmärgiks on teada saada kandidaadi sobivust valitud erialal õpingute alustamiseks. Eksamiks on erialakompositsiooni ülessanne, mis sooritatakse kodus. Ülesanne saadetakse kandidaadile pärast avalduste vastuvõtu perioodi lõppu. Ülesanne tuleb saata tagasi samale meiliaadressile.

Vestluse aeg teavitatakse SAISi kaudu.

Kujunduskunsti erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee. Küsimused leiad SIIT

Sisseastumise ajakava.
14.06-28.06.2021 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
28.06.2021 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00.
01.07.2021 vestlused (vestluse aja leiad oma avalduselt SAISis)
hiljemalt 09.07.2021 teatatakse vastuvõtu tulemused
kuni 12.07.2021 õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

kuni 17.08.2021 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega
18.08.2021 Õppeteenustasu esimese osamakse (200 EUR) tasumise tähtaeg
30.08.2021 Üliõpilaste immatrikuleerimine

Täpsem info sisseastumise üldtingimuste kohta
www.artun.ee/sisseastumine/bakalaureuseope

EKA üldtutvustuse leiab siit lingilt.

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin