Sisseastumine

Kujunduskunsti erialasuundadel on ühtsed sisseastumistingimused ja ühised sisseastumiseksamid.

Kujunduskunsti õppekavale vastuvõtt

Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi inimesi. Eelnev kogemus tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Sisseastujalt ootame: vähemalt keskharidust ja sooritatud peavad olema eesti keele/eesti keel teise keelena ja võõrkeele riigieksamid miinimumnõuetele (30 punkti).

Portfoolio koosneb vähemalt 8st ja enamast tööst, milleks võivad olla maalid, joonistused, fotod, eskiisid ja erialased katsetused. Portfoolio faili (failide) maht ei tohi ületada 15MB. Portfoolio võib esitada ka lingina.

Eriala eksami eesmärgiks on teada saada kandidaadi sobivust valitud erialal õpingute alustamiseks. Eksamiks on erialakompositsiooni ülessanne, mis sooritatakse kodus. Ülesanne saadetakse kandidaadile pärast avalduste vastuvõtu perioodi lõppu. Ülesanne tuleb saata tagasi samale meiliaadressile hiljemalt 05.07.2020 kella 15.00ks.

Vestluse aeg teavitatakse SAISi kaudu.

Vestlused ja sisseastumiseksamid toimuvad sel aastal veebivahendusel Google Meet keskkonnas.

Sisseastumise ajakava.
15.06-29.06.2020 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
29.06.2020 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00.
06.07.2020 vestlused (vestluse aja leiad oma avalduselt SAISis)
hiljemalt 10.07.2020 teatatakse vastuvõtu tulemused
kuni 15.07.2020 õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

kuni 18.08.2020 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega
19.08.2020 Õppeteenustasu esimese osamakse (200 EUR) tasumise tähtaeg
24.08.2020 Üliõpilaste immatrikuleerimine

Täpsem info sisseastumise üldtingimuste kohta
www.artun.ee/sisseastumine/bakalaureuseope

EKA üldtutvustuse leiab siit lingilt.

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin