Sisseastumine

Disaini ja innovatsiooni (endine kujunduskunst) erialasuundadel on ühtsed sisseastumistingimused ja ühised sisseastumiseksamid.

Disaini ja innovatsiooni õppekavale vastuvõtt

Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi inimesi. Eelnev kogemus tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Sisseastujalt ootame: vähemalt keskharidust ja sooritatud peavad olema eesti keele/eesti keel teise keelena ja võõrkeele riigieksamid miinimumnõuetele.

Koos avaldusega tuleb esitada portfoolio ja vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada  e-posti aadressile vastuvott@artun.ee. Küsimused leiad SIIT

Portfoolio peab sisaldama 10 – 15 kunsti / disaini vallast katsetusi, soovitavalt eriilmelisi.
(Näiteks: 2 joonistust, üks maal, pilt maketist, fotograafia katsetus, erialased katsetused 2-3tk, kompositsiooni töid, skulptuur või innstallatsioon jne.)
Kõiki loetletud töid olema ei pea aga kindlasti soovime näha joonistusi ja erialaseid katsetusi.
Tööde pildistamisel olge korrektsed, vältige moonutusi ja varje või liig tugevat valgust.
Portfoolio formaat on vabalt valitav kuid kõik leheküljed peavad olema sama suured ja ühes failis koos. Faili formaadiks pdf mille suurus ei ületa 15mb.
Portfoolio tööd peavad olema varustatud töö kohta käiva informatsiooniga, milleks on töö nimi, suurus, tehnika, valmimise kuupäev ja kui on juhendaja olnud siis juhendaja nimi.
Portfoolio laetakse ülesse SAIS keskkonda koos sisseastumis dokumentidega. Portfoolio võib esitada ka lingina (kontrollige, et link töötaks korrektselt).

Eriala eksami eesmärgiks on teada saada kandidaadi sobivust valitud erialal õpingute alustamiseks. Eksamiks on erialakompositsiooni ülessanne, mis sooritatakse kohapeal, samal päeval kui ka vestlus.

Individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat oma avalduselt, peale avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Sisseastumise ajakava.
13.-27.06.2022 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
13., 20. ja 27.06.2022 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206
02.07.2022 vestlused ja sisseastumiseksmaid (vestluse aja leiad oma avalduselt SAISis)
hiljemalt 08.07.2022 teatatakse vastuvõtu tulemused
kuni 11.07.2022 õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

kuni 16.08.2022 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega
17.08.2022 Õppeteenustasu esimese osamakse (200 EUR) tasumise tähtaeg
29.08.2022 Üliõpilaste immatrikuleerimine

Täpsem info sisseastumise üldtingimuste kohta
www.artun.ee/sisseastumine/bakalaureuseope

EKA üldtutvustuse leiab siit lingilt.

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin