Õppekava

Kunsti ja disaini doktoriõpe tugineb loomeuurimusele (artistic research, practice-based research), mis rakendab autori loomepraktikaga seotud teadmisi ja metoodikat kriitiliselt interdistsiplinaarsesse innovaatilisse uurimusse. Teemavaldkonnad hõlmavad kaasaegse kunsti tehnoloogiad, praktikaid ja strateegiaid, kaasaegse kunsti ja kunstniku identiteeti ja positsiooni sotsiaalsel kunstiväljal, disaini ja ettevõtlust jätkusuutlikus arengus, disaini ja tarbekunsti tehnoloogiaid, praktikaid ja strateegiad. Doktoriõppe nominaalne õppeaeg on neli aastat. Õpe keskendub ümber avalikult kaitstava doktoritöö ja seda toetavad üldõpe, erialaõpe ja valikained.

 

Õppekava KUNST JA DISAIN üldeesmärgid

– Luua valmisolek süveneva teadusliku uurimistöö ning loomingulise tegevuse viljelemiseks.

– Kujundada küps uurija- ja kunstnikuisiksus kunsti ja disaini alal.

– Luua uusi teadmisi ja tehnoloogiaid.

– Luua kõrge kunstilise tasemega teoseid ja tooteid.

– Kujundada uurimistöö tradistioone kunsti ja disaini vallas.

 

 

Kunsti ja disaini eriala doktorinõukogu

dr Liina Unt, kunsti ja disaini eriala doktoriõppekava juht

prof dr Krista Kodres, doktorikooli juhataja

prof dr Virve Sarapik, kunstiteaduse instituut

dr Roomet Jakapi, TÜ filosoofia ajaloo dotsent

prof dr Raivo Kelomees, vabade kunstide teaduskond

 

Asendusliikmed:

prof Kirke Kangro, vabade kunstide teaduskonna dekaan

prof Kristjan Mändmaa, disainiteaduskonna dekaan

 

Sekretär:

Irene Hütsi