Stipendiumid, preemiad

Lisaks tavapärastele õppe-, toimetuleku- ja rännutoetustele on KVI üliõpilasi igal aastal tunnustatud instituudi preemiaga.

Senised KVI preemia laureaadid:

2022 sügis:

Pille-Triinu Maiste

Anita Kodanik

Regina Mets

2021 kevad:

Aleksander Metsamärt

2020 sügis:

Taaniel Tsopp

Ulla Väljaste

2020 kevad:

Grete Tiigiste

2019 sügis:

Jane Treima

2019 kevad:

Johanna Jolen Kuzmenko

*** KVI lõpetajad on olnud väga edukad üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil vt premeeritud väitekirju. ***

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures asub noore kunstiteadlase allfond. Selle algatas 2006. aastal prof Krista Kodres, et toetada uurimisstipendiumiga noori, kuni 30-aastasi kunstiteadlasi.

Senised stipendiaadid:

2019

Hanna-Liis Kont, doktoritöö kirjutamiseks kureerimispraktikate panusest Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu kunstimuuseumide näitel

Karin Pastak, enesetäiendamiseks Berliinis, muuseumide ja näituste külastamiseks

2018

Elise Eimre, doktoriõpinguteks ja doktoritöö kirjutamiseks Eesti Kunstiakadeemias kunstiteaduse erialal

Kristina Papstel, magistriprojekti teostamiseks Eesti Kunstiakadeemias kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute erialal

2017

Tiiu Parbus, uurimistööks Eesti naisarhitektidest ja feministliku arhitektuurikäsitluse võimalustest

2015

Triin Metsla, magistriõpinguteks Eesti Kunstiakadeemias ja vahetusüliõpilasena Stuttgardi Kunstiakadeemias

2014

Maria Jäärats, eesti maastikumaali problemaatikat käsitleva artikli kirjutamiseks

2013

Kristina Jõekalda, doktoritööks teemal „Kunstiajalookirjutus ning pärandiloome 19. sajandi ja 20. sajandi alguse Eestis“

***

Alates 2020. aastast eraldab Konrad Mägi Sihtasutus stipendiumi, millega toetatakse magistrante või doktorante, kelle sooviks on teaduslikult uurida Eesti 20. sajandi esimese poole kunstiajalugu. Stipendium hõlmab kogu õppeaja ning on 600 eurot kuus. Sihtasutuse esimene stipendiaat on KVI magistrant Mareli Reinhold.

***

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingusse kuuluvatel doktorantidel on võimalik taotleda ühingu loomingulist stipendiumi.

*** Vt ka Haridus- ja Noorteameti (sh senise Archimedese) toetusi: https://harno.ee/

Eesti Rahvuskultuuri Fondi 2021/2022 taotlusvoor

Eesti Rahvuskultuuri Fond on alustanud taotluste vastuvõttu 2021/2022 stipendiumideks ja toetusteks. Taotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta:

Konrad Mägi Sihtasutuse stipendium Mareli Reinholdile

Konrad Mägi Sihtasutus on asunud toetama Eesti vanema kunsti uurijaid. Selle nimel asutati stipendium, millega toetatakse magistrante või doktorante, kelle sooviks on teaduslikult uurida Eesti 20. sajandi esimese poole ...

Riiklikud preemiad

KVI tudengite pälvitud preemiad üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 2021 Kadri Vahe, „Töö privaatsfääri kujundajana: loominguliste liitude korterelamud Nõukogude Eestis“ (juh Epp Lankots). ...