Õppe sisu

Bakalaureuseõpe

Bakalaureuseõpe annab vajalikud erialased alusteadmised kunsti, visuaalkultuuri, disaini ja arhitektuuri ajaloost. Neile pakuvad täiendust üldajalugu, filosoofia, esteetika, kultuuriteooria ja võõrkeeled. Erialaained tutvustavad kunstiteaduse spetsiifilisi probleeme, kunstiinstitutsioone, õpetavad analüüsima kunsti- ja arhitektuuriteoseid. KVI bakalaureuseõppe aluseks on individuaalne lähenemine ja üliõpilase arengu igakülgne toetamine. Õppetöös kombineeritakse loenguid seminaride ja õppekäikudega linnaruumis, muuseumides ja näitustel. Igal aastal käiakse praktikareisidel tutvumas kunstiga Eestis ja välismaal, kunstiteadlase igapäevatööst annab aimu muuseumipraktika. Õpingute lõppedes valmib bakalaureusetöö, mis võimaldab valitud teemat põhjalikumalt käsitleda.

Magistriõpe

Magistriõppe esimese semestri järel tehakse valik kunstiteaduse, museoloogia või kuraatorluse õppesuuna vahel.

Magistriõpe pakub süvendatult erialaseid teadmisi ning oskusi. Suurem rõhk on metodoloogiatel ja kunstiteoreetilistel käsitlustel ning spetsiifilistel uurimisprobleemidel. Muuhulgas õpitakse intensiivselt kunstiteaduse ajalugu ja teooriat, semiootikat ja kunstisotsioloogiat. KVI magistriõppe aluseks on üliõpilase individuaalsete huvide, valikute ja arengu igakülgne toetamine. Tänu mitmele õppesuunale ja valikainetele saab üliõpilane ise oma õpingute käiku kujundada. Teoreetiline õpe toimub suures osas seminarivormis, mis samuti annab võimaluse aktiivselt õppeprotsessis osaleda. Teoreetilisi aineid toetavad õppekäigud, -reisid ja praktilised ülesanded. Magistriõppe hulka kuulub ka toimetajapraktika, kus proovitakse kätt kunsti- või arhitektuurikriitikuna mõne ajalehe või ajakirja juures. Magistriõpingud lõpetab magistritöö, mis tunnistab lõpetaja küpsust professionaalse kunstiteadlase või kuraatorina.

Magistriõppes on võimalik astuda ka ingliskeelsele õppekavale Literature Visual Culture and Film Studies (ühisõppekava Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudiga) ning valida selle õppekava aineid.

Doktoriõpe

Doktoriõppes spetsialiseerutakse konkreetse uurimisprobleemi lahendamisele. Doktoritöö valmib individuaalse uurimistööna koostöös juhendajaga. Doktoriõppe üldained tagavad professionaalsed oskused teadustööks; erialaseminaride eesmärgiks on laiendada teadmisi sotsiaal- ja humanitaarteadustes aktuaalsetest uurimisprobleemidest ja metodoloogiatest. Individuaalset tööd täiendavad välisõppejõudude intensiivseminarid, samuti osaleb EKA Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikoolis, mis pakub kõrgetasemelisi ning interdistsiplinaarseid loengu- ja seminarikursuseid.
Õppekava üldeesmärgid:
– tagada rahvusvahelisel tasemel teoreetiline ettevalmistus ja teadmised kunstiteaduse erialal;
– tagada sellele vastavad professionaalsed oskused uurimistöö metodoloogias ja selle filosoofilistes alustes;
– süvendada akadeemilist väljendusoskust;
– valmistada ette tipptasemel spetsialiste töötamiseks nii akadeemilise uurija, muuseumiteaduri kui ka kõrgkooli õppejõuna.

 

Õppetööd sätestavad dokumendid

EKA õppetööd korraldavad dokumendid

Kirjalike tööde vormistamise juhendid

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute BA õppekava ÕISis
Lae alla PDF

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute MA õppekava ÕISis
Lae alla PDF

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute PhD õppekava ÕISis
Lae alla PDF

Vent Space võttis kokku esimese tegutsemishooaja

2018. aasta sügisel asusid endistes EKA Galerii ruumides (Vabaduse väljak 6/8) tegutsema Kuraatoriõppe ja Kaasaegse kunsti õppekavade magistrandid. Sügissemestril tegeles kujunenud initsiatiivgrupp näitusepinna kasutamiseks uue kontseptsiooni ...

Kunstiteaduse tudengid külastasid praktikareisil Läänemaad ja Pärnumaad

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri tudengid ja õppejõud külastasid juuni alguses toimunud Eesti kunsti- ja arhitektuuriajaloo praktika raames Lõuna-Läänemaad ja Pärnumaad. Kahepäevasel väljasõidul väisati nii mõisu, kirikuid kui ka ...

Väliskunsti praktikareis Lõuna-Poolasse

Kunstikultuuri teaduskonna tudengite väliskunsti praktika raames käidi 2019. aastal Lõuna-Poolas. Peamisteks sihtkohtadeks olid mitmekesiste kihistuste ja rikkaliku pärandiga linnad Kraków ja Wrocław. Reisile saateks pidas Jaak Kangilaski loengu ...

Üliõpilaste teadustööde konkursil premeeriti EKAlasi Kristina Aasa ja Eliis Vainot

12.detsembril autasustati Eesti Teaduste Akadeemia saalis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas tunnustati taaskord ka Eesti Kunstiakadeemiat: Teise preemia magistriõppe üliõpilaste ...

Intensive seminar in art history with Anthony Gardner

Intensive seminar in art history with Anthony Gardner “Exhibition Histories and ...

KVIs kaitsti edukalt 4 bakalaureuse- ja 2 magistritööd

28. mail kaitsti Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis edukalt 4 bakalaureusetööd: Karolina Vasser "Eesti animafilmi teisenemine 20. sajandi viimasel veerandil Rein Raamatu ...

Kunstikultuuri tudengid käisid väliskunsti praktikal Toskaanas

Kunstiteaduse ja muinsuskaitse tudengite ühine väliskunsti praktika toimus sel aastal Toskaanas, Itaalias. Reisi programmi ja giidiraamatut aitasid koostada tudengid ise ning kohapeal tutvustati oma objekti kogu grupile. Praktika eesmärgiks oli ...

Üliõpilaste teadustööde konkursil premeeriti Eesti Kunstiakadeemiast Carla Castiajo ja Elnara Taidre doktoritööd

Carla Castiajo doktoritöö „Puhtus ja promiskuiteet. Uurimus juustest kui materjalist kunstis ja ehtekunstis” kaanepilt 5. detsembril autasustati Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis ...

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut viib kunstiteaduse ja kaasaegse kunsti ideed keskkooliõpilasteni

Novembri lõpus algasid juba kolmandat korda toimuvad kunstiteaduse koolituurid, tutvustades keskkooliõpilastele aktiivõppe meetodite abil ...

Ilmus “käsiraamat” kaasaegsest kunstist kirjutamiseks

1. juunil ilmus Eest Kunstiakadeemia Kirjastuselt Ingrid Ruudi tõlkes Gilda Williamsi raamat “Kuidas kirjutada kaasaegsest kunstist”. See nii tudengitele, kunstiprofessionaalidele kui ka teistele kirjutamisest huvitujaile asendamatu raamat ...

Jaak Kangilaski koostatud “Eesti kunsti ajalugu 1940-1991. 6. köide, II osa” sai ajalookirjanduse aastapreemia!

Tallinna Linnaarhiivis anti üle Eesti ajalookirjanduse aastapreemia Täna anti Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tn 4) üle Eesti 2016. aasta ajalookirjanduse preemia. Ekspertkomisjon tunnistas 2016. aasta ...

Sirbis on fookus kunstiteadusel

10. veebruaril 2017 ilmunud kultuurileht “Sirp” koondab huvitava sissevaate kunstiteaduse erialale. Kolm pikka artiklit lahkavad eriala ajalugu, institutsioone ja arengusuundi:

Elnara Taidre kaitses KVI-s doktoritöö

21. detsembril 2016 kaitses Elnara Taidre Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis doktoritöö „Mudel, metafoor, mäng. Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis“. ...

Indrek Rünkla kaitses doktoritöö

25. novembril kaitses Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis Indrek Rünkla doktoritöö „Arhitektuursest mõtlemisest: seostest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika ...

EKA Kunstiteaduse instituut ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus alustasid ühist “Kunstiteaduse koolituuri”!

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse instituut alustasid ühist “Kunstiteaduse koolituuri”! 26. novembril algab esimeste kohtumistega Valga ja Tõrva Gümnaasiumis KKEKi ja EKA Kunstiteaduse ...

Kunstiteaduse magistrandid alustavad praktikat Euroopa galeriides

Kolm Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse magistritudengit siirduvad 3-4 kuulisele praktikale Euroopa tuntud kaasaegse kunsti galeriides. Eda Tuulberg alustas juunikuus ...

Kunstiteaduse eriala värske lõpetaja Hanna-Liis Kont pälvis riiklikul üliõpilaste teadustööde konkursil I preemia

Eesti Kunstiakadeemia tunnustab ja õnnitleb 2014. kevadel kunstiteaduse eriala lõpetanud Hanna-Liis Kont'i ja tema juhendajat prof Virve Sarapikku Haridus- ja Teadusministeeriumi 2014. aasta riiklikul üliõpilaste teadustööde konkursil pälvitud I ...

President Lennart Meri stipendiumi pälvis kunstiteaduse eriala doktorant Karin Nugis

28. märtsil anti Viimsi Püha Jaakobi kirikus Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse eriala doktorandile ja Kunstiteaduse instituudi teadussekretärile Karin Nugisele üle esmakordselt jagatav president Lennart Meri 2500 euro suurune stipendium. ...